Teollisuusliitto siirtäisi sosiaali­vakuutus­maksut takaisin työn­antajien maksettavaksi

Teollisuusliitto esitteli eduskuntavaali­tavoitteitaan maanantaina. Ansiosidonnaisen puolittamisesta ei sen mukaan olisi apua työllisyysasteen nostamisessa.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta kertoi liiton eduskuntavaalitavoitteista Helsingissä maanantaina.

16.1. 16:43

Teollisuusliitto pitää seuraavan vaalikauden tärkeimpänä kysymyksenä palkansaajien ostovoiman korjaamista. Lisäksi liitto haluaa torjua heikennykset ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja ajaa mittavia muutoksia työmarkkinoita koskevan lainsäädäntöön.

Liitto katsoo, että ostovoiman heikentyminen uhkaa vakavasti kotimaista kysyntää, myönteistä työllisyyskehitystä ja voi pitkittää mahdollista taantumaa.

Paras keino ostovoimaongelmien korjaamiseksi olisi Teollisuusliiton mukaan työntekijöille kiky-sopimuksen kautta siirrettyjen sosiaalivakuutusmaksujen palauttaminen työnantajien maksettavaksi. Toimi vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa noin kahdella prosentilla kaikissa tulonsaajaryhmissä julkiselle taloudelle neutraalilla tavalla, Teollisuusliitto perustelee.

Eduskuntavaalitavoitteissa liitto arvostelee monien puolueiden esittämiä ajatuksia työttömyysturvan heikentämisestä. Teollisuusliitto laskee, että jopa kymmenentuhatta teollisuuden työntekijää putoaisi perusturvan varaan, jos etuuspäivien määrä leikattaisiin kokoomuksen esittämällä tavalla neljästäsadasta kahteensataan.

Teollisuusliitto arvioi, ettei ansiosidonnaisen puolittamisesta olisi apua työllisyysasteen nostamisessa. Taantuman uhatessa se sitä vastoin heikentäisi kohtuuttomasti pieni- ja keskituloisten luottamusta omaan talouteen.

Liitto esittää myös mittavia muutoksia työmarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Työehtosopimusten yleissitovuus pitäisi Teollisuusliiton mielestä laajentaa myös niille toimialoille, joilla ei ole työehtosopimuksia tekevää työnantajayhdistystä. Teollisuusliiton sopimusaloilla tämä koskee metsäteollisuutta, jonka työnantajapuoli on päättänyt luopua työehtosopimustoiminnasta.

Teollisuusliitto ehdottaa, että kattavuudeltaan laajin yrityskohtainen työehtosopimus katsottaisiin yleissitovaksi, mikäli muut yleissitovuuden edellytykset täyttyvät.

”Näin turvattaisiin kaikille toimialan työntekijöille hyvät työehdot myös yrityskohtaisessa kentässä”, esittää Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta tiedotteessa.

Lisäksi Teollisuusliitto katsoo, että työehtosopimusten sisältöriitojen ratkaisemisissa tulisi tehdä perustavanlaatuinen muutos. Nykyisin työnantaja päättää työehtosopimuksen tulkinnasta kunnes asia on ratkaistu oikeudessa. Teollisuusliitto antaisi tulkintaoikeuden paikallisissa sopimuksissa työntekijöille.

”Tulkintaetuoikeuden kääntäminen lisää työnantajan kannustinta löytää ratkaisu erimielisyyksiin neuvottelemalla, ja samalla se madaltaa työntekijöiden kynnystä solmia sopimuksia paikallisella tasolla”, Nevaranta sanoo.

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat