Vasemmistoliitto lupaa 12 euron vähimmäis­palkkaa ja suruvapaata lapsensa menettäneille

Vasemmistoliitto julkaisi vaaliohjelmansa, jossa valtiontaloutta tasapainotettaisiin veroja korottamalla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja varapuheenjohtaja Jussi Saramo esittelivät puolueensa vaaliohjelman Helsingissä tiistaina.

31.1. 15:21 | Päivitetty 31.1. 21:17

Vasemmistoliitto julkaisi tiistaina vaaliohjelmansa, jonka otsikko on ”reilumpi huominen kaikille, ei harvoille”.

Puolue ajaa 12 euron vähimmäistuntipalkkaa, lyhemmän ja joustavamman työajan kokeiluja, energiaomavaraisuutta ja ilmastotavoitteista kiinni pitämistä.

Julkista taloutta vasemmistoliitto tasapainottaisi vaalikauden aikana kolmella miljardilla eurolla, pääosin veronkorotuksin.

Puoluejohtaja Li Andersson sanoi julkistamistilaisuudessa, että puolue haluaa jatkaa ”koulutuksen kunnianpalautusta” ja terveydenhuollon kriisin ratkaisua nykyhallituksen aloittamalla tiellä.

HS käy ohjelman läpi seitsemän kysymyksen avulla.

Millaista Suomea puolue tavoittelee?

Puolue tavoittelee Suomea, jossa huono-osaisten asemaa parannetaan. Kriisien ratkomisessa painottuvat valtion keinot yksilöiden sijaan. Tämä pätee sekä valtiontalouden sopeuttamiseen että ympäristöasioihin.

Nato-politiikassa puolue toivoo Suomelta puolustuksen ja lähialueen painottamista Norjan malliin.

”Suomeen ei pidä tuoda ydinaseita eikä vieraiden valtioiden pysyviä joukkoja”, ohjelmassa lukee.

Minkä pitää muuttua?

”Veropolitiikan pitää muuttua”, vastasi Andersson julkistustilaisuudessa. ”Nykyhallituksessa se on ollut mahdotonta johtuen yhden puolueen tiukasta asennosta”, Andersson sanoi. Hallituksessa keskusta on torpannut veronkorotuksia.

Vasemmistoliiton mielestä vanhenevan Suomen julkista taloutta ei saada reilulla tavalla tasapainoon ilman veronkorotuksia.

Miten muutos tehdään?

Vasemmisto tavoittelee yhteensä 1,5 miljardin euron panostuksia koulutukseen, sosiaaliturvaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Rahaa pantaisiin oppimisen tukeen, varhaiskasvatukseen, perusturvan vahvistamiseen ja omaishoidon palkkioihin.

Ilmastopolitiikassa puolue ajaa kaasu-, vety- ja sähköautojen tankkaus- ja latausverkoston laajentamista, vetyyn perustuvan teollisuuden edistämistä ja pienydinreaktoreiden käyttöönoton selvittämistä.

Metsäpolitiikassa esiin nousevat päätehakkuiden järeysvaatimukset metsälaissa ja Metsähallituksen hakkuiden vähentäminen.

Mikä on kallein lupaus?

Yksi kalleimmista lupauksista on pysyvä 200 miljoonan euron vuotuinen korotus oppimisen tukeen. Sillä tuettaisiin esimerkiksi erityisopetusta ja pienempiä ryhmäkokoja.

Mistä rahat otetaan?

Ohjelmassa luetellaan 2,5 miljardin euron veronkorotukset. Listassa on mukana listaamattomien yritysten osinkoverotuen leikkaus ja yli miljoonan euron omaisuuksia koskeva varallisuusvero.

Puolue on valmis nostamaan yritysten maksamaa yhteisöveroa kahdella prosenttiyksiköllä. ”Suomessa on EU-maiden keskiarvoa matalampi yhteisövero”, ohjelma perustelee.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo huomautti, että veronkorotukset pitäisivät lähivuosina Suomen veroasteen ennallaan eivätkä korottaisi sitä.

Tämä johtuu siitä, että valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen veroaste laskee lähivuosina ”automaattisesti” ilman uusia päätöksiä. Ministeriön HS:lle toimittamien lukujen mukaan laskua tulee 1,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2022 vuoteen 2027.

Veroaste tarkoittaa verokertymän suhdetta bruttokansantuotteeseen.

Veropotin pieneneminen johtuu etenkin valmisteveroista, jotka on määritelty euroissa. Hintatason noustessa niiden reaalinen taso laskee. Lisäksi kulutusta siirtyy alemman verotason tuotteisiin esimerkiksi kivihiilikiellon, polttoaineiden puhdistumisen ja liikenteen sähköistymisen seurauksena.

Lisäksi rahaa tulisi vasemmistoliiton laskelmissa työllisyysasteen nostosta 75 prosentista 76 prosenttiin ja puolen miljardin euron leikkauksista, jotka kohdistuisivat esimerkiksi sähköistämistukeen, yksityisen hoidon Kela-korvaukseen ja maataloustukiin.

Mikä on puolueen yllättävin avaus?

Puolue ehdottaa kuolevan ihmisen omaisille saattohoitovapaata, josta voisi saada taloudellisen korvauksen. Lapsensa menettäneille puolue ehdottaa vastaavasti suruvapaata.

Mikä on ohjelman runollisin virke?

”Yksilöiden on liittouduttava yhteen ja koottava voimansa muutoksen puolesta.”

Puheenjohtaja Li Andersson esitteli vasemmistoliiton vaaliohjelman puolueen vaalitoimiston Merikotka-kabinetissa tiistaina. Luonnonsuojelussa puolue kannattaa YK-sovun mukaista 30 prosentin maa- ja merialojen suojelua niin, että 10 prosenttia olisi tiukkaa suojelua.

Oikaisu klo 21.15: Jussi Saramo on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, ei puolueen varapuheenjohtaja, kuten artikkelissa alun perin luki.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat