14.00 Speciellt 15.00 Hemma 16.35 Röda tråden 17.00 Rapport 17.05 Hemma, jatkuu. 18.05-18.08 Regionala nyheter 18.50 Suomenkieliset uutiset. 18.55 Börsen i dag 19.00 Aktuellt 19.15 Landet runt 19.45 Lilla sportspegeln 20.15 Regionala nyheter 20.30 Rapport 21.00 Goda grannar 21.55 Höstresa 22.00 Plus 22.30 Zapp! 23.30 Äventyr! 24.00 Rapport 0.10-1.10 Hedebyborna