14.15 Speciellt 15.00-16.40 Hemma 17.00 Rapport 17.05 Hemma 18.00 Rapport 18.05-18.08 Regionala nyheter 18.45 Börsen i dag 18.50 Suomenkieliset uutiset 19.00 Aktuellt 19.15 Landet runt 19.45 Lilla sportspegeln 20.15 Regionala nyheter 20.30 Rapport 21.00 Mitt i nature 22.00 Plus 22.30 Zapp 23.30 Ni bad om det 24.00 Rapport 0.10-1.10 Hedebyborna