Sanoma Pro

Jos et tiedä Koraanista mitään, opettele edes tämä

Islamin pyhästä kirjasta on hyvä tietää edes perusasiat

Tilaajille

Lauantaina Yle Radio 1 aloitti 60-osaisen maratonsarjan, josta nousi ennakkokohu.

Ylen kanavalla luetaan muslimien pyhä kirja Koraani kannesta kanteen 60:ssä puolen tunnin mittaisessa jaksossa. Koraania sarjassa kommentoivat sen suomentaja, professori Jaakko Hämeen-Anttila ja Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajjar.

Pisimmälle ohjelmasarjan vastustajista meni perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen, joka esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen: Onko hallituksessa varauduttu siihen, että Ylen Koraanin luku osana klassikkoluenta ohjelmasarjaa saattaa aiheuttaa radikalisoitumista maassamme?

Raatikainen ehdotti – toki sarkastisesti –, että Yle ottaisi ohjelmistoonsa luettavaksi myös hindulaisuuden Veda-kirjat, buddhalaisuuden Tripitaka-kirjakokoelman ja juutalaisuuden Talmudin. Se olisi mainio ajatus.

Mikä meitä Koraanissa niin pelottaa?

Sekö, ettemme tiedä siitä mitään?

Mikä Koraani?

Koraanin nimi tulee arabian kielen termistä qara'a, joka tarkoittaa suurin piirtein "hän lukee / lausuu". Muslimit uskovat, että Koraani on sanasta sanaan Jumalan tekstiä. Muslimia, joka on opetellut ulkoa koko Koraanin, kutsutaan hafiziksi eli uskon vartijaksi.

Koraanin historia ja Muhammad

Noin vuonna 570 Mekassa syntyi orpopoika Abû al-Qâsim MuHammad ibn Abd Allâh ibn Abd al-MuTTalib ibn Hâshim. Hänestä tuli nykyisen Saudi-Arabian alueella olevan Medinan vallanpitäjä ja muslimien profeetta Muhammad.

Islamin perinnetiedon mukaan Muhammad sai ensimmäisen jumalallisen näkynsä Hiran luolassa vuonna 610. Sen jälkeen hän sai näkyjä 22 vuoden ajan, kuolemaansa asti vuonna 632, ja niistä jumalallisista näyistä syntyi myöhemmin Koraani. Hiran luola sijaitsee kolmen kilometrin päässä muslimien pyhimmästä paikasta, Saudi-Arabiassa sijaitsevasta Mekasta. 

Avaussanat

"Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen.
Kunnia Jumalalle, maailman Herralle,
Armeliaalle Armahtajalle,
Tuomiopäivän Ruhtinaalle.
Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi.
Johdata meidät oikealle tielle,
niiden tielle, joille Sinä olet suosiollinen,
ei niiden, joiden päälle Sinun vihasi lankeaa
ja jotka vaeltavat eksyksissä."
Avauksen suura 

Koraani lukuina

Koraani koostuu 114 luvusta, joita kutsutaan nimellä suura. Niistä 86 profeetta Muhammad sai jumalallisina ilmestyksinä Mekassa ja sen lähistöllä ja 28 Medinassa. Mekka ja Medina ovat muslimien pyhimmät kaupungit.

Mekan suurat käsittelevät erityisesti uskoa Jumalaan ja tuonpuoleista, Medinan suurat taas sitä, kuinka muslimin tulee elää maan päällä.

Koraani on Jaakko Hämeen-Anttilan uudistetussa suomennoksessa 582-sivuinen (ilman hakemistoa).

Teemat

Koraanissa ei ole juonellista tarinaa eikä kronologista rakennetta, vaan se koostuu profeetta Muhammadin Jumalalta saamista ilmestyksistä. Niiden välittäjänä oli islamin mukaan arkkienkeli Gabriel. Koraanin 114 suurassa on kuitenkin tietyt pääteemat, jotka toistuvat:

1. monoteismi: on vain yksi Jumala, ja hän on luonut kaiken, mitä on

2. islamin profeetat

3. tuomiopäivä ja kuoleman jälkeinen elämä

4. usko ja muslimin oikeaoppinen elämä.

Suomentajan pulmat

Professori Jaakko Hämeen-Anttila on kääntänyt Koraanin suomen kielelle jo kahdesti. Uudistettu suomennos on vuodelta 2013. Hämeen-Anttila sanoo, että työssä oli "kaksi ylivoimaisen vaikeaa tehtävää".

Normaalisti kääntäjä ottaa pieniä vapauksia tekstin suhteen, jotta hän saa siitä mahdollisimman sujuvan ja ymmärrettävän. "Pyhän kirjan kanssa sellaista ei voi tehdä." Jokainen lause on käännettävä pilkulleen, vaikka se tarkoittaisi, että osaa lauseista on hyvin vaikea ymmärtää.

Toinen haaste olivat tietyt sanat ja ilmaukset, jotka todennäköisesti tulkittiin Koraanin syntyaikoina 600-luvulla eri tavalla kuin muslimien enemmistö tulkitsee ne nyt. Tällainen on vaikkapa Koraanin ohje "Älkää surmatko itsejänne."

"Todennäköisesti sillä on aikoinaan tarkoitettu, että älkää surmatko ketään omasta ryhmästänne. Nykyään valtaosa muslimeista tulkitsee sen niin, että älä tee itsemurhaa."

Koraanissa on kaksi eri tyylilajia

Koraani jakautuu karkeasti alkupuolen proosalliseen tekstiin ja loppupuolen runolliseen poljentoon. Miksi Koraanissa on kahta tyylilajia, vaikka kaikki sen tekstit ovat profeetta Muhammadin saamista ilmestyksistä?

Hämeen-Anttila selittää sitä profeetta Muhammadin elämällä. Siinä vaiheessa, kun Muhammadista tuli 620-luvulla eräänlainen valtiomies Medinassa, Koraanin teksti muuttuu proosallisemmaksi ja ohjeistavammaksi.

"Muslimien enemmistö uskoo, että Jumala on silloin vaihtanut Muhammadille antamiensa ilmoitusten tyyliä."

Nuoremman Muhammadin aikaiset suurat taas ovat aistikasta runoutta. Hämeen-Anttila ajattelee, että Muhammad on saattanut itse vaihtaa tyylilajia. Ei se olisi mitenkään kummallista.

"Onhan meillä Jari Tervokin, joka aloitti runoudella ja siirtyi proosaan."

Hämeen-Anttilaa viehättää Koraanissa juuri sen loppupuolen runollisuus ja yhteiskunnallinen sanoma.

"Siellä on vahva oikeudenmukaisuuden vaatimus. Profeetta Muhammad aloitti köyhien ja sorrettujen puolustajana. Hän korosti, että rikkaiden ja vahvojen on huolehdittava köyhistä ja heikoista."

Tällainen on Koraanin Jumala

"Jumala on Anteeksiantava, Armelias"
"Jumala on Mahtava, Voimallinen"
"Jumala on Kuuleva, Tietävä"
"Jumala on Vauras, Lempeä"
"Jumala on Vauras, Ylistettävä"
"Jumala on Mahtava, Kostava"
"Jumala on Elävä, Pystyvä"
"Jumala punoo parhaat juonet."
 
Onko Raamatun Jumala sama kuin Koraanin Jumala?

"Henkilökohtainen vastaukseni on, että kyllä se on sama Jumala. Uskomme samaan Jumalaan, mutta miten uskotaan, niin siinä on eroja", Hämeen-Anttila sanoo.

Koraanin Jumala kuitenkin eroaa kristinuskon Jumalasta. Kristinuskon Jumalalla on kolme olomuotoa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. "Islam on hyvin jyrkkä siinä, että on vain yksi Jumala. Jeesus on islamille vain profeetta ja Pyhä Henki taas on oikeastaan arkkienkeli Gabriel." 

Mitä Koraani sanoo alkoholista?

Koraani on viinin suhteen sisäisesti ristiriitainen. Toisaalla se antaa ymmärtää, että humalassa ei saa tulla rukoukseen, vaan vasta sitten kun on selvin päin. Toisaalla se kieltää viinin kokonaan. Jälkimmäisestä on tullut muslimien (universaali) normi.

"Uskovaiset, älkää tulko juopuneina rukoukseen, vaan vasta sitten kun tiedätte, mitä sanotte, älkääkä tulko likaisina – paitsi jos olette matkalla – ennen kuin olette peseytyneet."
Naisten suura, 43

"Uskovaiset! Viini, maisir-peli, uhrikivet ja arpanuolet ovat inhotus ja Saatanan työtä. Välttäkää siis niitä, jotta menestyisitte."
Pöydän suura, 90 

Miehen ja vaimon suhteesta

"Teiltä on kielletty äitinne, tyttärenne, sisarenne, isän ja äidinpuoleiset tätinne, veljen- ja sisarentyttärenne sekä kasvatusäitinne, joka on teitä imettänyt, samoin kuin kasvattisisarennekin, vaimojenne äidit ja kasvattityttärenne, jotka kasvavat teidän luonanne ja kuuluvat vaimollenne, johon olette yhtyneet."
Naisten suura, 23

"Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää."
Naisten suura, 34

"Jos vaimonne on teille uskoton, hankkikaa keskuudestanne neljä todistajaa häntä vastaan. Jos he antavat todistuksensa, teljetkää vaimonne taloonsa, kunnes kuolema hänet korjaa tai Jumala osoittaa hänelle toisen tien."
Naisten suura, 15

Vääräuskoisten tappamisesta

"Surmatkaa heidät, missä heitä kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä, mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne: silloin voitte surmata heidät siellä."
2. Lehmän suura, 190–191

"Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen: Minä olen teidän kanssanne. Vahvistakaa niitä, jotka uskovat. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja raajansa!"
Sotasaaliiden suura, 12

"Valtaosa muslimeista ajattelee, että Koraanissa on kahdenlaisia sääntöjä: universaaleja sääntöjä ja kontekstisidonnaisia sääntöjä", Hämeen-Anttila sanoo. Universaaleja sääntöjä on vaikka se, että älä tee itsemurhaa.

"Kontekstisidonnaiset säännöt liittyvät kyseisen jakeen ilmestymisajankohtaan."

Niinpä kohdat, joissa kehotetaan tappamaan vääräuskoisia, liittyvät Hämeen-Anttilan mukaan 620-luvun tilanteeseen, jossa mekkalaiset olivat hyökänneet profeetta Muhammadin johtamaa Medinaa vastaan. "Profeetta Muhammadille annettiin ohjeet puolustautumiseen."

Valtaosa maailman noin 1,6 miljardista muslimista katsoo, ettei Koraanin kontekstisidonnaisia sääntöjä, kuten vääräuskoisten tappamista, kuulu enää noudattaa. "Fundamentalistit taas tulkitsevat ne edelleen kirjaimellisesti." 

Koraanin Helvetti

"Helvetti jo väijyy
odottaen syntisiä,
jotka joutuvat sinne ikiajoiksi
saamatta vilvoitusta tai muuta juotavaa
kuin kiehuvaa vettä ja visvaa;
siinäpä heille on sopiva palkka!"

Koraanin Paratiisi

"Mutta hurskaita odottaa mainio voitto:
yrtti- ja rypäletarhat,
pyöreärintaiset nuoret tytöt
ja täydet maljat.
Siellä he eivät joudu kuuntelemaan
tyhjiä puheita eivätkä valheita."
78. Viestin suura, säkeet 21–26 ja 31–36

 

Hyväntekeväisyydestä

"Jos annatte julkisesti almuja, se on oikein hyvä, mutta jos annatte niitä salassa köyhille, se on teille vieläkin parempi ja hyvittää pahoja tekojanne."
Lehmän suura, 271

Suhtautumisesta hulluihin

"Älkää antako hulluille omaisuutta, jonka Jumala on antanut teidän toimeentuloksenne, vaan ruokkikaa ja vaatettakaa heidät ja puhukaa heille ystävällisesti."
Naisten suura, 5

Ruuasta

"Teiltä on kielletty itsestään kuolleet eläimet, veri, sianliha, kaikki, mikä on uhrattu muun kuin Jumalan nimeen, kuristetut, nuijitut, putoamalla tai puskemalla kuolleet eläimet, liha, josta villieläimet ovat syöneet – paitsi jos olette sen puhdistaneet – ja eläimet, jotka on teurastettu uhrikiville tai arvottu nuolilla."
Pöydän suura, 3

Juutalaisista

"Aina kun he sytyttävät sodan tulen, Jumala sammuttaa sen. He kiirehtivät aiheuttamaan pahaa, mutta Jumala ei rakasta pahantekijöitä."
Pöydän suura, 64

Koraanin suosituin jae

"Jumala on taivaiden ja maan valo. Hänen valonsa loistaa kuin lyhty ikkunasyvennyksessä. Lyhdyn lasi on kuin välkkyvä tähti, ja se on sytytetty siunatun öljypuun öljyllä, joka ei tule idästä eikä lännestäkään. Sen öljy miltei valaisisi, vaikka tuli ei sitä edes koskettaisi. Se on valoa valon päällä. Jumala johdattaa valkeuteensa kenet tahtoo, ja Jumala esittää ihmisille vertauksia. Niin, Jumala on Kaikkitietävä."
Valon suura, 35