Sunnuntai

Nainen käy aina kaupaksi

Tilaajille

Puolan television kaikilla kanavilla näytettiin alkukesällä tietoiskua, joka kertoo nuoren tytön päätymisestä seksiorjaksi Saksaan. Katolinen kirkko vaati videosta pois kohtauksia, joita väitettiin pornografisiksi. Videon tuottanut puolalainen avustusjärjestö La Strada ei halunnut kaunistella todellisuutta.

Tuhansia ihmisiä kaupataan vuosittain seksiorjiksi Euroopassa. Kauppaa hallitsevat itäeurooppalaiset ammattirikolliset.

Ihmiskaupan valtaväylä idästä länteen kulkee Puolan kautta Saksaan. Kaupatut ovat kotoisin kaikkialta entisen itäblokin alueelta. Puolaa hyödynnetään kauttakulkumaana, sillä Puolan kansalaiset pääsevät turistiviisumilla kolmeksi kuukaudeksi Saksaan. Niinpä itäeurooppalaiset ylittävät rajan väärennetyillä Puolan passeilla.

Suurin osa kaupatuista päätyy Saksaan, mutta kauppaa käydään myös ainakin Hollantiin, Belgiaan, Italiaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Varsinaisena venäläisen prostituution keskuksena puolestaan pidetään tällä hetkellä Budapestia.

Köyhyys ja työttömyys ajavat itäeurooppalaisia prostituoiduiksi länteen. Heidän tavoitteenaan on ansaita rahaa nopeasti. Samaan aikaan kun matkustaminen entisestä itäblokista helpottui, Euroopan unionin maat alkoivat sulkea rajojaan ulkopuoliselta siirtolaisuudelta. Nyt itäeurooppalaiset etsivät korkeampaa elintasoa hinnalla millä hyvänsä. Jotkut joutuvat seksitöihin vasten tahtoaan.

Seksiteollisuus, joka aiemmin värväsi työtekijöitä Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta, rekrytoi 1990-luvulla lähialueelta. Kuljetus on halvempaa ja ihmisiä voi kontrolloida tiukemmin ulottamalla uhkailun myös perheeseen. Naiskauppa tarjoaa välittäjille huomattavat tulot, ja kiinnijäämisen riskiä pidetään pienenä.

"Itä-Euroopasta länteen kauppaa käyvät rikolliset ovat pääosin romanialaisia, albanialaisia ja venäläisiä. Tilanteen seuraaminen on vaikeaa, sillä se muuttuu päivittäin. Tiedämme vain, että kauppa laajenee jatkuvasti", kertoo apulaispäällikkö Willy Bryggeman Europolista.

Rikollisryhmät usein

itäeurooppalaisia Europol on seurannut ihmiskaupan kasvua kaksi vuotta. Sen tehtävä on kerätä ja välittää tietoa EU-maiden viranomaisille terrorismista, huumekaupasta ja kansainvälisestä rikollisuudesta. Hollannin Haagissa sijaitseva Europol ei kuitenkaan ole operatiivinen eurooppalainen poliisi, joten sen mahdollisuudet tarttua ihmiskauppaan ovat rajalliset.

Lokakuun alussa astuvat voimaan Europolin valtuudet tallettaa henkilötietoja. Bryggeman pitää tätä merkittävänä työkaluna rikollisjoukkojen tunnistamisessa, vaikka Europolin keräämien miljoonien ihmisien henkilötietojen perusteita ja suojaa on myös arvosteltu.

Bryggemanin mukaan aiemmin naiskauppaa kävivät siihen erikoistuneet rikolliset, mutta nyt ala on siirtynyt monialarikollisille, joiden toiminnassa on lisäksi esimerkiksi huume- ja asekauppaa. Europolin tietojen mukaan itäeurooppalaiset rikollisryhmät ovat vakiinnuttaneet asemansa prostituution hallitsijoina varsinkin Antwerpenissä, Lontoossa ja Hampurissa. Näihin kaupunkeihin he mielellään värväävät prostituoituja omista kotimaistaan.

"Ihmiskauppa ei ole vain Euroopan unionin maiden ongelma. Euroopan kautta ihmisiä välitetään myös Kanadaan ja Yhdysvaltoihin." Ihmiskaupan uhriksi voi päätyä joko tietoisesti tai huijattuna. Tietoinen väylä on ostaa välittäjältä väärennetty passi, kuljetus länteen ja työpaikka seksiklubilta. Laiton maahanmuutto on rikos, johon ihminen itse syyllistyy.

Ihmiskaupaksi luokitelteltava rikos tapahtuu, kun ihminen myydään väärin odotuksin työhön, jossa häntä alistetaan ja jossa hänen perusihmisoikeuksiaan rikotaan. Vaikka ihminen tietoisesti suostuu myös prostituutioon ihmiskauppaketjun alkuvaiheessa, se ei merkitse myöntymistä vapauden ja ihmisoikeuksien riistoon.

Toinen väylä joutua kaupatuksi on huijaus. Itä-Euroopassa julkaistavissa lehti-ilmoituksissa luvataan lähinnä naisille töitä lännessä tarjoilijoina, kotiapulaisina tai sihteereinä. Todellisuudessa ilmoituksilla värvätään työntekijöitä seksiklubeihin ja bordelleihin. Välittäjät käyttävät toiminnassaan hyväksi luottamusta, sillä varsin usein välittäjänä toimii naisen tuttava.

Eristyksissä sorrutaan

viinaan ja huumeisiin Naisen kauppahinta Saksassa on 1500-15000 Suomen markkaa. Vähintään samansuuruinen on hinta, jolla nainen voi yrittää lunastaa itsensä vapaaksi.

Seksiklubien omistajat pitävät työntekijöitään lähes vankeina. Passit takavarikoidaan. Työntekijöiden liikkumista rajoitetaan, he eivät saa kieltäytyä asiakkaista eivätkä sairastuneena tavata lääkäriä. Erittäin tavallista ovat myös pelottelu ja väkivalta, joilla uhkaillaan myös perhettä kotimaassa. Eristyksessä naiset sortuvat helposti viinaan ja huumeisiin.

Sekä tietoisesti prostituoiduksi hankkiutunutta että naiivisti huijattua yhdistää tietämättömyys, kuinka tilanteesta voisi vapautua. Laiton maahanmuuttaja ei saa apua poliisilta, sillä vaikka esimerkiksi Saksassa rekisteröitynyt prostituutio on sallittua, laittomasti maahantulleet ulkomaiset prostituoidut palautetaan kotimaahan välittömästi. Myös kommunismin aikainen viranomaispelko estää monia etsimästä oikeuksiaan.

Käsitykset ihmiskaupan laajuudesta vaihtelevat. Europolin mukaan Itä-Euroopasta kaupataan EU:n alueelle vuosittain 10000 ihmistä. Heistä valtaosa on naisia.

Kansainvälisen maahanmuutto-organisaation IOM:n laskelmat väittävät, että jo yksinomaan Saksaan päätyisi 10000-20000 kaupattua naista vuosittain. Koko Euroopan tilanteesta IOM ei silti halua esittää arviotaan. IOM on 60 maan hallitusten välinen yhteistyöjärjestö.

"Tutkimme ihmiskaupan laajuutta, mutta eri maista saatavat luotettavat tiedot ovat niin niukkoja, ettei niiden perusteella voi arvioida koko Euroopan tilannetta", kertoo IOM:n virkailija Ling Li Wienistä.

Osittain tilastojen puute johtuu ilmiön rikollisuudesta, mutta myös siitä, että joissakin maissa ongelmaa ei ole tunnustettu kansallisella tasolla. Yleisesti epäillään, voisiko laiton maahanmuutto kukoistaa nykyisellä tavalla, elleivät lähtömaiden passiviranomaiset ja rajaviranomaiset omalta osaltaan hyötyisi ihmisten salakuljetuksesta.

Todistajien saaminen

oikeuden pahin ongelma Seksiorjakauppa arvioidaan tällä hetkellä kolmanneksi tuottavimmaksi rikollisuudeksi Euroopassa. Europolin tiedot ihmiskaupassa liikkuvasta rahasta ovat kuitenkin niin hataria, ettei niitä haluta julkistaa. Myös kytkökset muuhun rikollisuuteen vaikeuttavat arvioita.

Vuonna 1996 Saksassa tavoitettiin ulkomailta tuotuja ihmiskaupan uhreja 1581 henkilöä. Nämä olivat Saksan poliisin ratsioissa paljastamia prostituoituja, joista valtaosa oli naisia. He elivät ja työskentelivät maassa laittomasti. Useimmilta passit oli otettu pois. Saksan keskusrikospoliisi keräsi tiedot paikallispoliiseilta.

"Poliisin luvut kertovat vain poliisin aktiivisuudesta tehdä ratsioita. Kun poliisilla on aikaa ratsata bordelleissa, luvut ovat suurempia. Nuo tilastot kertovat vain pienestä joukosta Saksaan tuotuja prostituoituja", arvostelee Saksan perheministeriön osastopäällikkö Renate Augstein .

Suurimpana ongelmana Augstein pitää todistajien saamista seksiteollisuutta vastaan. Saksan neljässä osavaltiossa on hyväksytty laki, jonka mukaan todistaja pitäisi säilyttää maassa vähintään neljä viikkoa. Tämä tuo kuitenkin kalliita ylläpito- ja turvaongelmia, joten karkotus on helpompaa.

Näin tapahtuukin suurelle osalle kiinnijääneistä. Lisäksi monet prostituoiduista mielummin palaavat suosiolla kotimaahansa, jotta he pian voisivat yrittää takaisin laittomasti. Monet kieltäytyvät todistamasta, koska pelkäävät.

Ihmiskauppaa koskevat oikeudenkäynnit kestävät monesti 2-3 vuotta, sillä niissä on lukuisia syytettyjä. Varsin monilla syytetyistä on varaa huippujuristeihin, jotka osaavat hyödyntää kaikki oikeusprosessin vaiheet ja pitkittää käsittelyä.

Vuonna 1996 Saksan ihmiskauppaa koskevan rikoslain nojalla selvitettiin 1059 tapausta. Rangaistuksia jaettiin 153 henkilölle.

Yhä nuoremmat

joutuvat seksitöihin La Strada -järjestö on auttanut ihmiskaupan uhreja Varsovassa kolme vuotta. Se järjestää oikeus- ja sosiaaliapua, avustaa virallisen maahanmuuton järjestämisessä, kouluttaa vapaaehtoisia sekä kampanjoi ennalta ehkäisevästi. Kahtena päivänä viikossa La Stradan auttava puhelin vastaa puolaksi ja venäjäksi ihmiskauppaa koskeviin kysymyksiin.

La Strada ei kuitenkaan puutu tapauksiin, joissa olosuhteet ovat kunnossa ja henkilö työskentelee prostituoituna vapaaehtoisesti. Järjestön pääasiallisin rahoittaja on Hollannin valtio.

Viikoittain puolankielisiä soittajia on parikymmentä, venäjänkielisiä muutamia. Soittajat pyytävät neuvoja monenlaisiin ongelmiin. Jotkut kaipaavat oikeusapua, jotkut perheet etsivät kadonneita tyttäriään, toiset puolestaan kaipaavat apua yksinhuoltajina.

La Stradaa johtavan Stana Buchowskan mukaan seksiteollisuudesta vapautuneille ihmisille pitäisi taata turvallinen paluu kotimaahan. Tähän kaivataan hallitusten, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Monet perheet torjuvat paluuta yrittävän, sillä katolisessa Puolassa maksulliseen seksiin sekaantuminen on yhä tabu.

Kuluneen vuoden aikana La Stradan asiakaskunta on nuorentunut. Nyt jo neljännes järjestön prostituoiduista asiakkaista on alle 18-vuotiaita. Nuorin La Stradaan yhteydessä ollut tyttö oli 14-vuotias.

"Nuoret tytöt ovat erittäin haluttuja seksikaupassa. He joutuvat uhreiksi, sillä nuoret matkustelevat nykyään enemmän, mutta eivät ymmärrä ihmiskaupan vaaraa", Stana Buchowska sanoo.

Saksassa paljastuneista ulkomaalaisista prostituoiduista kymmenen prosenttia on alle 18-vuotiaita. Asiaa seuranneet arvioivat alaikäisten määrän huomattavasti suuremmaksi, sillä väärennettyihin henkilöpapereihin ikää usein lisätään.

Suomessa ei tunneta

ihmiskauppatapauksia "Suomessa ulkomaiset prostituoidut työskentelevät toistaiseksi kohtalaisen itsenäisesti, sillä pääsy Virosta ja Venäjältä tänne on kohtalaisen helppoa. Parittajat voivat tulevaisuudessa tiukentaa taloudellista otettaan prostituoiduista", arvioi tutkija Reet Nurmi . Hän työskentelee Stakesissa Prostituution ehkäisyprojektissa.

Poliisi vahvistaa Nurmen käsityksen. Viime vuonna Suomessa tutkittiin 14:ää paritusrikosepäilyä, mutta ihmiskauppaa koskevia tapauksia ei Suomessa tunneta.

Europolin mukaan Suomenkin kautta kulkee ihmiskauppaa, vaikka se on vähäistä Keski-Euroopan liikenteeseen verrattuna. Automaattista tiedonvaihtoa naapurimaiden välillä ei ole.

"Suoraa epäiltyä tapausta naiskaupasta Suomen kautta ei ole, sillä alalta tehdään harvoin rikosilmoitusta. Naiskaupan laajenemiseen ei Suomessa ole varauduttu", sanoo Keskusrikospoliisin kansainvälisten asioiden yksikön toimistopäällikkö Kari Rantama .

Suomen aloitteesta on vasta vireillä lähialueiden viranomaisverkoston rakentaminen, jonka tarkoitus on kerätä ja vaihtaa tietoa Venäjältä ja Virosta lähtöisin olevasta ihmiskaupasta sekä järjestäyneestä prostituutiosta. Suomalaisten lisäksi hankkeessa on mukana virolaisia, venäläisiä, ruotsalaisia ja saksalaisia asiantuntijoita. Rahaa verkoston pystyttämiseen on saatu EU:n STOP -projektista ( Sexual Trafficking of Persons ), joka tukee ihmiskaupan vastaista toimintaa vuoteen 2000 saakka.

"Jos en maksa mieheni velkoja, niin mafia sieppaa lapseni" Seksiorjuudesta varoittava puolalainen tietoisku näyttää asiakkaiden nimettömän massan. . .

. . .sekä naisen alistamisen oikeudet- tomaksi kauppatavaraksi.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  3. 3

   Walesilainen lammasfarmari äänesti brexitin puolesta, mutta nyt EU-ero vaarantaa koko elämäntyön: ”En koskaan halunnut kovaa brexitiä”

  4. 4

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  5. 5

   Espoo varautuu ongelmiin: Liikennekaaos uhkaa tammikuussa, kun länsimetron liityntäliikenne käynnistyy

  6. 6

   Egyptiläinen laulajatar söi musiikkivideolla banaania alusvaatteissaan – tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankilaan siveettömyydestä

  7. 7

   Ihminen tarttuu herkkuihin, kun elämä kaatuu päälle – ”Tunnesyöminen” on yleinen ilmiö, mutta sen voi saada kuriin yksinkertaisilla keinoilla

   Tilaajille
  8. 8

   Pitkittynyt stressi syö parisuhdetta, kun kotona ei osata tehdä enää muuta kuin riidellä – Onneksi tulehtunutta tilannetta voi hoitaa

  9. 9

   "Häirintää on todella runsain mitoin", sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja – Nyt kymmenen eri alojen vaikuttajaa kertoo, miten he aikovat puuttua seksuaaliseen häirintään

   Tilaajille
  10. 10

   Pakkasukon porttikielto on hyvä uutinen

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tarina opiskelijanaisen täysin surkeasta seksiyöstä nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi – Miksi annamme huonon seksin tapahtua?

  2. 2

   #Metoo-kampanja voi lannistaa ujot ja kokemattomat pojat

  3. 3

   Suurmoskeijahanke sai pakit Helsingissä, puuhanainen uhkaa viedä moskeijan muualle: ”En ole käynyt yhtäkään järkevää keskustelua yhdenkään poliitikon kanssa”

  4. 4

   Venäjä saattaa antaa Ruotsille ikävän joululahjan: Iskander-ohjuksia naapuriin – Mutta miksi ohjus­kohut hymyilyttävät Venäjän tuntevia suomalais­sotilaita?

   Tilaajille
  5. 5

   Ultra Bran jälkeen Vuokko Hovatta menetti ensin lapsen ja sitten miehensä: ”On lohdullista tietää, että aika kauheistakin asioista voi selvitä”

   Tilaajille
  6. 6

   Sikarin muotoista asteroidia tarkkaillaan radioteleskoopilla – se on niin outo, että siinä voisi olla merkkejä vieraasta sivilisaatiosta

  7. 7

   Vuosikymmeniä paraatipaikalla polkuhintaan kirjoja myynyt antikvariaatti kaatui Helsingin kaupungin vuokran­korotuksiin – ”Olemme pelanneet tähänkin asti minimikatteella”

  8. 8

   Ensin Vantaa kaatoi tonnikaupalla lasten ruokaa roskiin, nyt kaupunkilaiset maksavat siitä miljoona euroa – ”Käsittämätön virhe”, luonnehtii poliitikko

  9. 9

   Mielikuva automarketissa ravaavasta ”prisma­perheestä” lykkää lapsen­tekoa – kolme–nelikymppisten ruuhka­vuodet pakkautuvat yhä lyhyempään jaksoon

  10. 10

   Suomalaismies vaati Googlelta 120 000 euron korvauksia henkisestä kärsimyksestä, kivusta ja särystä, mutta joutui itse maksajaksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörä­tielle pysäköidystä paketti­autosta – autosta tuli poliisi ja vei ilman henkilöllisyys­todistusta liikkeellä olleen naisen putkaan

  2. 2

   Kuvia Suomesta, osa 27: Mikko Suutarinen valokuvasi kuljettajia, jotka muistuttavat ajoneuvojaan

  3. 3

   Alma on julkaissut musiikkia vain vajaat 17 minuuttia – Onko hän todella kansain­välisesti menestynein suomalainen artisti?

   Tilaajille
  4. 4

   Tämä kysymys kysytään lähes jokaisessa työhaastattelussa, sillä se paljastaa työntekijästä paljon – Näin vastaat siihen oikein

   Tilaajille
  5. 5

   Onko tässä Linnan juhlien hervottomin kuva – Oletko koskaan nähnyt Timo Soinia yhtä onnellisena?

  6. 6

   HS:n lukijat äänestivät suosikkinsa Linnan juhlien näyttävimmistä puvuista – kärki­viisikossa säihkyviä paljetteja, upeita laahuksia ja Suomen leijonalla koristeltu housupuku

  7. 7

   Kummelin Heikki Silvennoinen on ymmällään ja otettu sketsinsä maailmanlaajuisesta suosiosta: ”Pääasia, että ihmiset nauravat”

  8. 8

   Viiden lapsen isä Topi Linjama erosi vanhoillislestadiolaisuudesta ja puolustaa nyt isien asemaa – Isä on monessa perheessä juoksupoika ja äiti projektipäällikkö, hän sanoo

   Tilaajille
  9. 9

   Järjestäjän Facebook-kirjoitus osoittaa: Töölöntorin alpakka­tapahtumalla haluttiin viedä huomio pois 612-kulkueesta ja saada se siirtymään muualle

  10. 10

   Toimittaja kyykkäsi viikon ajan: asennon vaikeus ja kivistys yllättivät, muiden kummastelu ja muotikin haittasivat – lopulta käteen jäi uusi, terveellinen tapa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Demokraatit ottivat yllätysvoiton Alabaman senaattivaalissa – Roy Mooren tappio oli paha isku Donald Trumpille
  3. "Häirintää on todella runsain mitoin", sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja – Nyt kymmenen eri alojen vaikuttajaa kertoo, miten he aikovat puuttua seksuaaliseen häirintään Tilaajille
  4. Sääongelmat jatkuvat Helsinki-Vantaan lentokentällä: Finnairin mukaan viivästykset ovat todennäköisiä vielä keskiviikkona
  5. Tunti sitten
  6. Jalankulkijoita varoitetaan liukkaasta kelistä – lumisade huonontaa ajokeliä Pohjois-Suomessa
  7. 4 tuntia sitten
  8. Walesilainen lammasfarmari äänesti brexitin puolesta, mutta nyt EU-ero vaarantaa koko elämäntyön: ”En koskaan halunnut kovaa brexitiä”
  9. Raportti: Sairaalasta voi tulla Afrikassa vankila jopa kuukausiksi, jos ei ole varaa maksaa laskuja – synnyttävät naiset erityisessä vaarassa
  10. Töyhtöiibis pelastui ja Sumatralta löytyi uusi serkku – eläinmaailmasta on kerrottavissa myös iloisia uutisia
  11. Kiinan talous on arvoitus – ”Zombiyritykset” pitäisi päästää konkurssiin, sanoo Suomen Pankin tutkija
  12. Espoo varautuu ongelmiin: Liikennekaaos uhkaa tammikuussa, kun länsimetron liityntäliikenne käynnistyy
  13. Ihminen tarttuu herkkuihin, kun elämä kaatuu päälle – ”Tunnesyöminen” on yleinen ilmiö, mutta sen voi saada kuriin yksinkertaisilla keinoilla Tilaajille
  14. Näytä lisää