Kyselyyn vastasi yli 300 keskeistä yritysjohtajaa

Helsingin Sanomien ja kauppakamarien yhteistyönä tekemä kysely yritysjohtajille toteutettiin 27. 4.–3. 5. Kysely tavoittaa 832 keskeistä yritysjohtajaa kaikkialta Suomesta. Vastausprosentti oli 39, eli vastaajia oli runsaat 300. Vastaajat olivat pienten ja keskisuurten yritysten, suurten yritysten sekä pörssiyhtiöiden johtajia ja kuntapäättäjiä.

22.5.2012 2:27

Helsingin Sanomien ja kauppakamarien yhteistyönä tekemä kysely yritysjohtajille toteutettiin 27. 4.–3. 5. Kysely tavoittaa 832 keskeistä yritysjohtajaa kaikkialta Suomesta. Vastausprosentti oli 39, eli vastaajia oli runsaat 300.

Vastaajat olivat pienten ja keskisuurten yritysten, suurten yritysten sekä pörssiyhtiöiden johtajia ja kuntapäättäjiä. Vastaajat kuuluvat kauppakamarien hallituksiin ja valtuuskuntiin.