Asiakkaiden huoli kaatoi SAS:n verkkokaupan - Talous | HS.fi

Asiakkaiden huoli kaatoi SAS:n verkkokaupan

Talousvaikeuksissa kamppailevan lentoyhtiön SAS:n asiakkaiden ryntäys verkkokauppaan hyödyntämään bonuspisteitään aiheutti torstaina kaupan kaatumisen, kertoo ruotsalainen talouslehti Dagens Industri. Kaupassa voi maksaa joko bonuspisteillä tai käteisellä taikka niiden yhdistelmällä.

17.11.2012 2:24

Ta­lous­vai­keuk­sis­sa kamp­pai­le­van len­to­yh­tiön SAS:n asiak­kai­den ryn­täys verk­ko­kaup­paan hyö­dyn­tä­mään bo­nus­pis­tei­tään ai­heut­ti tors­tai­na kau­pan kaa­tu­mi­sen, ker­too ruot­sa­lai­nen ta­lous­leh­ti Da­gens In­dust­ri.

Kau­pas­sa voi mak­saa jo­ko bo­nus­pis­teil­lä tai kä­tei­sel­lä taik­ka nii­den yh­dis­tel­mäl­lä.