Konkurssien määrä väheni syyskuussa - Talous | HS.fi

Konkurssien määrä väheni syyskuussa

Konkurssien määrä pysyi tammi–syyskuussa viime vuoden tasolla, kertoo Tilastokeskus. Vireille laitettiin 2 269 konkurssia, mikä on vain seitsemän kappaletta enemmän kuin viime vuoden tammi–syyskuussa. Syyskuussa pantiin vireille 217 konkurssia eli lähes 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

17.11.2012 2:26

Kon­kurs­sien mää­rä py­syi tam­mi–­syys­kuus­sa vii­me vuo­den ta­sol­la, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Vi­reil­le lai­tet­tiin 2 269 kon­kurs­sia, mi­kä on vain seit­se­män kap­pa­let­ta enem­män kuin vii­me vuo­den tam­mi–­syys­kuus­sa.