Syyttely on turhaa, kaikilla on osansa - Talous | HS.fi

Syyttely on turhaa, kaikilla on osansa

Maataloustuottajien MTK:lle on nostettava hattua. Tämän viikon tempaus, jossa kansalaisille myytiin ruokaa tuottajan saamalla hinnalla, oli oivaltavaa viestintää. Sen sijaan, että tuottajat olisivat jatkaneet itkuaan, he houkuttelivat halvan ruoan avulla kansalaiset mukaan protestiin.

17.11.2012 2:26

Maa­ta­lous­tuot­ta­jien MTK:lle on nos­tet­ta­va hat­tua.

Tä­män vii­kon tem­paus, jos­sa kan­sa­lai­sil­le myy­tiin ruo­kaa tuot­ta­jan saa­mal­la hin­nal­la, oli oi­val­ta­vaa vies­tin­tää. Sen si­jaan, et­tä tuot­ta­jat oli­si­vat jat­ka­neet it­kuaan, he hou­kut­te­li­vat hal­van ruoan avul­la kan­sa­lai­set mu­kaan pro­tes­tiin.