Hallituksen esitys - Talous | HS.fi

Hallituksen esitys

Hallitus esittää uutta lakia erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta. Verohallinto voisi verotuspäätöstä tehdessään jättää veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä. Korotus määrättäisiin erillisellä päätöksellä varsinaisen päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jos Verohallinto ei tee asiasta rikosilmoitusta.

21.12.2012 2:22

Hallitus esittää uutta lakia erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta.

Verohallinto voisi verotuspäätöstä tehdessään jättää veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä. Korotus määrättäisiin erillisellä päätöksellä varsinaisen päätöksen tekemistä seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä, jos Verohallinto ei tee asiasta rikosilmoitusta.