Tästä WTO:n kokouksessa sovittiin

Kauppajärjestö WTO:n keskeinen sisältö liittyi tullauskäytäntöjen yhdenmukaistamiseen, minkä arvellaan alentavan kansainvälisen kaupan kustannuksia 10–15 prosentilla. Käytännössä kokouksessa sovittiin seuraavista asioista: Tullausmenettelyjen nopeutetaan ja sopimuksessa määritellään, että maiden on julkaistava keskimääräiset tullausajat.

7.12.2013 17:26

 Kauppajärjestö WTO:n keskeinen sisältö liittyi tullauskäytäntöjen yhdenmukaistamiseen, minkä arvellaan alentavan kansainvälisen kaupan kustannuksia 10–15 prosentilla.

 Käytännössä kokouksessa sovittiin seuraavista asioista:

 Tullausmenettelyjen nopeutetaan ja sopimuksessa määritellään, että maiden on julkaistava keskimääräiset tullausajat.