Rakennusyhtiö Lemminkäinen rivakkaan nousuun investointipaketin jälkeen - Talous | HS.fi

Rakennusyhtiö Lemminkäinen rivakkaan nousuun investointipaketin jälkeen

Rakennusyhtiö Lemminkäisen osakekurssi oli maanantaina yli kahdeksan prosentin nousussa, vaikka Helsingin pörssi muuten oli keskimäärin yhden prosentin laskussa.

Lem­min­käi­sen kurs­si nou­si sen jäl­keen, kun hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat oli­vat sun­nun­tai­na so­pi­neet tu­le­vien mil­jar­di­leik­kaus­ten vas­ta­pai­nok­si 1,6 mil­jar­din eu­ron sat­sauk­ses­ta Suo­men st­ra­te­gi­siin hank­kei­siin.

25.5.2015 16:30

Rakennusyhtiö Lemminkäisen osakekurssi oli maanantaina yli kahdeksan prosentin nousussa, vaikka Helsingin pörssi muuten oli keskimäärin yhden prosentin laskussa.

Lemminkäisen kurssi nousi sen jälkeen, kun hallitusneuvottelijat olivat sunnuntaina sopineet tulevien miljardileikkausten vastapainoksi 1,6 miljardin euron satsauksesta Suomen "strategisiin hankkeisiin".

Artikkeliin liittyviä aiheita