Viiden suuryhtiön ryhmä tutkii Super-Concordea Ympäristöongelmat miljardihankkeen koetinkivi Viisi suurta, keskenään muuten kiihkeästi kilpailevaa lentokoneenvalmistajaa on päättänyt ryhtyä kehittämään yhteistyössä uutta ääntä nopeampaa matkustajakonetta. Concorden seuraajaa suunnittelevat yksissä tuumin amerikkalaiset Boeing ja McDonnell Douglas, länsisaksalainen Daimler-Benz-yhtymään kuuluva Deutsche Airbus, ranskalainen Aerospatiale ja englantilainen British Aerospace. Näistä kahdella viimeksi mainitulla on jo muutaman viikon vanha sopimus yhteisestä SST-koneen (Supersonic Transport eli ääntä nopeampi matkustajakone) kehittelytyöstä. Loput kolme yritystä liittyivät hankkeeseen äskettäin New Yorkissa pidetyn kokouksen yhteydessä. Yhteistyösopimus tähtää nykyistä Concordea vähän nopeamman mutta paljon suuremman ja pitemmälle lentävän SST-koneen perusteiden selvittämiseen seuraavan vuoden kuluessa. Osapuolet tutkivat yhdessä mm. hankkeen kaupallista mielekkyyttä, yhteistyömahdollisu

24.5.1990 3:00

Aerospatialen pääjohtaja Henri Martre on arvioinut Concorden seuraajan kehitystyön tulevan maksamaan mammuttimaiset 11 miljardia dollaria eli yli 40 miljardia markkaa. Summan suuruus sisältää sen sanomattakin selvän tosiasian, että ainakin eurooppalaiset odottavat saavansa hankkeeseen saavikaupalla julkistakin rahaa.