Talletuksille kymmenen prosentin lähdevero

11.6.1990 3:00

Talletuksista aletaan maksaa kymmenen prosentin lähdeveroa ensi vuoden alusta lähtien. Valtiovarainministeriö ja pankit sopivat asiasta perjantaina.

Käytännössä lähdeveron maksu tapahtuu niin, että pankit maksavat veron suoraan valtiolle. Tallettaja saa käteensä jo verotetun koron. Menettely varmistaa pankkisalaisuuden säilymisen.