SYP:n arvopaperiasiat keskitetään Helsingissä Henkilökunta erikoistuu

20.8.1990 3:00

SYP:n Helsingin piiri keskittää konttoreidensa omaisuuspalvelujen hoidon 47 omaisuuspalvelukonttoriin. Tähän asti niitä on hoidettu piirin 130 konttorissa.

Pankinjohtaja Risto Wartiovaaran mukaan uudistusta tarvitaan, jotta pankki selviää arvopaperimarkkinalain myötä tiukentuneista asiakkaan informointivaatimuksista. Järjestelyllä pyritään myös kustannussäästöihin.