Palkkaliukumat mukaan rakennuskustannusindeksiin Uusi laskutapa antaa tarkempaa tietoa talotyypeittäin

23.8.1990 3:00

Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan rakennuskustannusindeksiä uudistettuna ensi vuoden alusta. Työpalkat otetaan indeksissä huomioon todellisina maksettuina palkkoina liukumineen eikä vain työehtosopimuspalkkoina kuten tähän saakka.