Lontoo-UBF Amer A V +3,00... - Talous | HS.fi

Lontoo-UBF Amer A V +3,00...

1.10.1990 2:00

Lontoo-UBF Amer A V +3,00 57,00 54,00 158,00 Cultor II V 0,00 64,00 60,00 87,00 Enso-Gutzeit R V +1,00 8,50 7,50 14,00 Huhtamäki I V +2,00 74,00 66,00 82,00 Instrumentarium B V 0,00 110,00 110,00 220,00 KOP V 0,00 20,00 20,00 49,00 Kymmene V +3,00 53,00 48,00 124,00 Nokia kanta V 0,00 50,00 50,00 105,00 Nokia etu V -1,00 52,00 49,00 98,00 Pohjola B V -4,00 56,00 56,00 131,00 SYP C V 0,00 21,20 20,00 31,00 SYP-Invest C V 0,00 50,00 44,00 61,00 Tietotehdas B 0,00 350,00 350,00 438,00 Wärtsilä II V 0,00 355,00 339,00 441,00 Yhtyneet etu V 0,00 83,00 83,00 170,00 Tukholma Kone B V -50,00 650,00 425,00 1000,00 Nokia etu V 0,00 85,00 80,00 145,00 Wärtsilä II V 0,00 550,00 400,00 640,00 x

Luitko jo nämä?