Osinkosarakkeessa merkintä Y =...

12.11.1990 2:00

Osinkosarakkeessa merkintä Y = viimeksi päättyneen tilikauden osinkoehdotus, X = edelliseltä kaudelta maksettu osinko ja ei merkintää = maksussa oleva osinko. Ruotsalaisten osakkeiden (merkitty *) nimellisarvot on ilmoitettu Ruotsin kruunuissa ja niille maksettavat osingot Suomen markoissa ilmoittamispäivän keskikurssin mukaan. Sijoitusrahastoissa vuodelta 1989 maksettava osuus.