Lontoo-UBF Amer A V 0,00... - Talous | HS.fi

Lontoo-UBF Amer A V 0,00...

10.12.1990 2:00

Lontoo-UBF Amer A V 0,00 61,00 40,00 158,00 Cultor II V 0,00 30,00 30,00 87,00 Enso-Gutzeit R V 0,00 11,25 7,50 14,00 Huhtamäki I V +1,00 68,00 63,00 82,00 Instrumentarium B V 0,00 95,00 75,00 220,00 KOP V 0,00 28,00 20,00 49,00 Kymmene V +4,00 59,00 45,00 124,00 Nokia kanta V 0,00 63,00 40,00 105,00 Nokia etu V -1,00 53,00 43,00 98,00 Pohjola B V +1,00 69,00 51,00 131,00 SYP C V -0,50 19,00 16,00 31,00 SYP-Invest C V 0,00 33,00 33,00 61,00 Tietotehdas B 0,00 285,00 285,00 438,00 Wärtsilä II V +11,00 378,00 339,00 441,00 Tukholma Nokia etu V +5,00 100,00 65,00 145,00 x