Selitykset

1.5.1993 3:00

Muutos tarkoittaa ostotarjouksen markkamääräistä muutosta edellisestä noteerauspäivästä.

Osto merkitsee tehtyjä ostotarjouksia ja myynti puolestaan myyntitarjouksia. Ne eivät ole välttämättä samoja kuin kaupantekokurssit.

Kaupat ylin tarkoittaa päivän aikana ylintä toteutunutta kauppaa. Kaupat alin puolestaan alimpaan hintaan tehtyjä kauppoja. Kpl osoittaa, kuinka monta kappaletta asianomaista osaketta päivän mittaan vaihtui.