A. Berg FIM * 9847 +0,02... - Talous | HS.fi

A. Berg FIM * 9847 +0,02...

13.4.1995 3:00

A. Berg FIM * 9847 +0,02 106,83 106,83 105,13 +0,45 +1,65 A. Berg Finland 9801 -0,21 18,67 21,29 17,61 +2,19 -8,53 A. Berg Obligaatio 9803 -0,19 10,52 10,54 9,95 +3,34 +5,31 2,76Y A. Berg Optimal 9802 -0,19 10,57 11,19 10,20 +2,42 -2,67 ABB Korko+Osake 9853 -0,43 9,24 9,83 8,84 +1,65 -4,15 Aktia Capital/100 os. 9804 -0,12 157,92 179,16 149,73 +0,69 -8,53 Aktia Interest A * 9805 +1,16 103,63 103,63 100,27 +2,04 +2,80 4,00Y Aktia Interest B * 9806 +1,16 143,39 143,39 138,74 +2,04 +2,80 Aktia Global/100 os. 9807 +1,58 67,35 69,90 64,90 +2,57 -3,09 Aktia Secura/100 os. 9808 -0,18 100,36 108,29 96,41 +1,22 -5,62 Arctos Fenno 9809 +0,10 107,64 107,64 103,58 +2,56 +4,14 Arctos Finland 9811 -0,36 82,60 97,55 76,79 +1,09 -12,56 Arctos Forte 9812 -0,37 90,07 99,97 86,95 -1,26 -7,78 1,00Y Arctos Futura 9813 -0,98 81,51 102,12 73,58 +1,84 -18,11 Diana Korko * 9814 +0,15 103,57 103,57 99,52 +2,70 +4,11 Diana Osake * 9815 +0,73 113,12 128,42 104,30 +2,88 -7,61 1,11Y Evli-Korko 9845 0,00 102,31 102,32 100,23 +0,98 +2,13 Evli-Select 9816 -0,42 23,78 27,29 22,15 +1,67 -8,50 1,13Y Evli-Valtionobligaatio 9846 -0,22 105,52 105,75 100,29 +3,82 +5,10 Evli-Global (CHF) * 9817 -0,46 8,59 9,55 8,23 +2,14 -9,96 0,16 FIM Forte 9854 -0,22 101,28 110,69 97,34 +2,82 -3,73 Gyllenberg Bond 9818 -0,14 514,96 516,63 498,91 +1,69 +2,96 8,40Y Gyllenberg Small Firm 9820 -0,20 436,83 502,20 428,62 +0,11 -10,64 Gyllenberg Teollisuus 9821 -0,41 853,84 1009,41 853,84 -6,78 -12,49 64,00Y Gyllenberg Finlandia 9819 -0,76 555,52 630,00 530,32 +0,67 -7,66 1,20Y Interbank-Korko * 9822 +0,36 109,36 109,36 103,85 +3,47 +5,31 Interbank-Lyhyt * 9823 +0,02 108,64 108,64 106,77 +0,53 +1,32 Interbank-Osake * 9824 -0,04 96,33 114,71 89,60 +1,69 -12,63 Investa-Osake 9825 -0,35 57,44 65,30 53,06 +2,99 -7,85 6,10Y Investa-Obligaatio 9826 -0,17 41,52 41,59 39,47 +3,49 +5,01 Kansallis-Korko 9827 -0,05 1003,30 1025,26 975,79 +1,75 -1,62 50,00 Kansallis-Metsä 9828 -0,32 957,48 1072,80 908,61 +1,91 -8,60 Kansallis-Tuotto 9829 -0,29 959,24 1148,95 927,99 -0,06 -14,93 70,00Y Kansallis-Kasvu 9830 -0,64 1760,38 2042,43 1645,69 +0,62 -9,64 Y Odin Finland 9831 +0,08 348,52 396,54 332,16 +0,47 -8,69 OP-Delta 9832 -0,48 158,56 184,72 150,23 +1,20 -10,53 OP-Korko 9833 -0,03 102,73 102,76 99,90 +2,55 +1,58 2,40Y OP-Metsä 9834 -0,25 120,16 135,97 114,23 +1,41 -9,50 OP-Pirkka 9835 -0,13 95,46 110,00 88,79 +1,65 -9,37 6,00Y OP-Tuotto 9836 -0,03 102,82 123,06 99,17 +1,09 -14,59 11,00Y Presta/1000 os. 9837 -0,46 489,85 611,19 455,57 -6,06 -16,33 40,00Y PSP MK Korko A/100 os. * 9838 +0,64 68,68 68,68 66,61 +1,43 +2,68 PSP MK Korko B/100 os. * 9839 0,00 63,16 63,93 62,72 -1,02 +0,19 1,20Y Selin-Korko 9840 -0,13 106,42 106,56 101,91 +3,06 +4,23 Selin-Kunta 9852 -0,14 106,93 107,08 101,79 +3,17 +4,71 Selin-Osake 9841 -0,42 149,70 175,90 140,24 +0,43 -11,60 11,24Y Kasvu-SYP 9842 -0,39 17,67 20,22 16,75 +1,26 -7,97 Riski-SYP 9843 +0,06 16,41 19,25 15,60 +0,12 -10,82 Tuotto-SYP 9844 +0,33 21,59 22,80 21,12 +1,98 -4,00 1,70 (Muutosprosenteissa ei ole huomioitu voitto-osuuksien irtoamista) (* Arvop. ei 12. 4. 1995)