NIMITYKSET

5.6.1995 3:00

Volvon tytäryhtiön Kaivokselan Raskaat Ajoneuvot Oy Ab:n toimitusjohtajaksi on kutsuttu diplomiekonomi J. Mikael Westermarck , 52.

Yhteyspäälliköksi on nimitetty fil. maist. Marjaliisa Inha .

Huoltoinsinööriksi asiakaspalveluun on nimitetty ins. Juha Savolainen .

Turun SKV Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu konttorinjohtaja Ari Leinonen .