Sijoitusrahastot Logo: A. Berg... - Talous | HS.fi

Sijoitusrahastot Logo: A. Berg...

22.12.1995 2:00

Sijoitusrahastot Logo: A. Berg FIM 9847 0,00 111,79 111,79 105,13 +0,52 +6,37 A. Berg Finland 9801 +1,73 18,81 23,01 17,61 -3,74 -7,84 A. Berg Markka 9856 0,00 10,17 10,17 10,00 +0,49 A. Berg Obligaatio 9803 -0,17 11,85 11,90 9,95 +0,94 +18,62 A. Berg Optimal 9802 +0,79 11,50 12,39 10,20 -1,88 +5,89 ABB Korko+Osake 9853 +0,52 9,74 10,69 8,84 -3,08 +1,04 Aktia Capital/100 os. * 9804 +1,79 148,76 182,28 146,14 -5,30 -13,84 Aktia Interest A * 9805 +0,93 108,00 118,16 100,27 -6,82 +7,13 10,00Y Aktia Interest B * 9806 +0,93 163,27 163,49 138,74 +1,81 +17,06 Aktia Global/100 os. 9807 +2,21 73,99 75,45 64,90 +2,72 +6,46 Aktia Secura/100 os. * 9808 +1,32 107,00 115,74 96,41 -0,52 +0,62 Arctos Fenno 9809 -0,13 119,66 120,05 103,58 +1,06 +15,77 Arctos Finland 9811 +0,76 86,63 102,00 76,79 -3,06 -8,29 Arctos Forte 9812 +0,40 92,68 105,11 86,95 -1,51 -5,11 1,00Y Arctos Futura 9813 +1,05 111,59 125,37 73,58 -1,99 +12,12 Arctos PCA-Sampo Julkisyhteisö 9860 +0,07 102,13 102,30 99,97 +1,37 Diana Korko * 9814 +0,02 113,69 113,89 99,52 +0,74 +14,28 Diana Osake * 9815 +1,81 115,13 139,56 104,30 -4,08 -5,97 Evli-Global (CHF) * 9817 +0,52 9,60 9,95 8,23 +3,34 +0,63 0,16 Evli-Korko 9845 0,00 107,42 107,42 100,23 +0,51 +7,23 Evli Mix 9859 +1,05 9,58 10,11 9,46 -2,74 Evli-Select 9816 +1,87 21,75 28,83 21,14 -5,27 -16,31 1,13Y Evli-Valtionobligaatio 9846 -0,26 118,26 118,99 100,29 +0,72 +17,79 FIM Forte 9854 +0,52 108,74 120,49 97,34 -0,23 +3,37 Gyllenberg Bond 9818 -0,05 585,56 588,01 498,91 +0,93 +17,07 8,40Y Gyllenberg Finlandia 9819 +1,49 545,12 702,77 520,69 -5,22 -9,39 1,20Y Gyllenberg International * 9855 +1,27 551,31 551,31 499,83 +5,09 Gyllenberg Small Firm 9820 +0,76 467,36 502,20 428,62 -0,31 -4,39 Gyllenberg Teollisuus 9821 +0,82 814,86 1009,41 795,52 -2,22 -16,48 64,00Y Interbank-Osake * 9824 +1,76 88,68 114,71 87,15 -5,55 -19,57 Interbank-Korko * 9822 +0,02 122,99 123,33 103,85 +0,89 +18,43 Interbank-Lyhyt * 9823 0,00 113,60 113,60 106,77 +0,48 +5,95 Investa-Obligaatio 9826 -0,09 46,69 46,86 39,47 +0,69 +18,08 Investa-Osake 9825 +1,15 55,55 70,56 53,06 -4,91 -10,88 Kansallis-Metsä 9828 +0,39 936,84 1072,80 908,61 -1,17 -10,57 Kansallis-Kasvu 9830 +1,09 1852,41 2189,43 1645,69 -2,04 -4,92 Kansallis-Korko 9827 -0,16 1093,59 1097,51 975,79 +0,66 +7,23 50,00 Kansallis-Tuotto 9829 +0,56 966,35 1148,95 927,99 -0,71 -14,30 70,00Y Odin Finland 9831 +0,58 333,31 396,54 329,78 -4,01 -12,68 OP-Delta 9832 +0,95 156,78 184,72 150,23 -2,27 -11,54 Y OP-Korko 9833 -0,04 112,57 112,83 99,90 +0,79 +11,31 2,40Y OP-Metsä 9834 +0,32 113,19 135,97 110,69 -2,24 -14,75 OP-Pirkka * 9835 +1,55 87,53 110,87 86,19 -5,20 -16,90 6,00Y OP-Tuotto 9836 +0,17 105,73 123,06 99,17 -1,39 -12,17 11,00Y Presta/1000 os. 9837 +0,96 486,56 611,19 455,57 -4,89 -16,90 40,00Y PSP MK Korko A/100 os. * 9838 +0,83 76,28 76,28 66,61 +1,71 +14,04 PSP MK Korko B/100 os. * 9839 +0,83 70,59 70,59 62,72 +1,70 +11,98 1,20Y Selin-Korko 9840 0,00 114,94 159,60 101,91 +0,52 +12,58 2,66Y Selin-Kunta 9852 -0,02 115,47 116,50 101,79 +0,17 +13,07 2,30Y Selin-Osake 9841 +1,23 146,18 187,03 140,24 -3,63 -13,68 11,24Y Kasvu-SYP 9842 +1,15 18,48 20,98 16,75 -2,84 -3,75 Riski-SYP 9843 +0,82 17,11 19,96 15,60 -0,93 -7,01 Tuotto-SYP 9844 -0,17 23,56 23,63 21,12 +0,51 +4,76 1,70 (Muutosprosenteissa ei ole huomioitu voitto-osuuksien irtoamista) (* Arvop. ei 21. 12. 1995) x