"Taustalla roopeankkamainen kateus" Suomalaisen joulukuusen jääminen tulliin peilaa Palestiinan talouden jarruttamista

30.12.1996 2:00

TIMO VUORELA LARNAKA - Jasser Arafatin kristitty neuvonantaja Ibrahim Kandaleft syytti Israelia "roopeankkamaisesta kateudesta", kun se esti Betlehemin joulujuhlien onnistumisen.

Juhliin tarkoitetun Suomen lahjoittaman kuusen juuttuminen tulliin on vain yksi osoitus Israelin tavanomaisesta jarruttelusta, jolla se pyrkii estämään palestiinalaisten talouden kehittymistä.