VEIKKAUS Veikkauksen turvallisuuspäälliköksi on nimitetty LuK Esa Valtonen . ØTIKKURILA COATINGS Vuoden 1997 alusta Tikkurila Oy:n itsenäisenä tytäryhtiönä toiminut Tikkurila Coatings Oy käsittää seuraavat liiketoimintayksiköt: puuteollisuus, metalliteollisuus ja Coil Coating. Yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaa varatoimitusjohtaja Tapio Käär . Puuteollisuusyksiköstä vastaa Business Manager Jarmo Porokuokka . Myyntiedustaja Mika Peltola on aloittanut työnsä puuteollisuusyksikössä. Metalliteollisuusyksikön päällikkönä toimii Business Manager Juha Mäkinen . Metalliteollisuusyksikön kotimaan myynnistä vastaavaksi markkinointipäälliköksi on nimitetty Juhani Saarela . Myyntipäälliköiksi on nimitetty Petri Järvinen (Etelä-Suomi) ja Jouko Koivisto (Keski-Suomi). Pohjois-Suomen myyntipäälliköksi on nimitetty Atso Kupiainen . Metalliteollisuuden teknisestä palvelusta vastaa teknisen palvelun päällikkö Väinö Laitinen . Coil Coating -yksikön toiminnasta vastaa Business Manager Per-Erik Aura . Vientipäällikkö Pertti Silander vastaa koko yhtiön idänviennistä. Teacolor-tehtaan käyttöpäällikkönä toimii Peter Waselius ja Novacolor-tehtaan käyttöpäällikkönä Heikki Hukkanen . Tuotannonsuunnittelusta vastaa tuotannonohjauspäällikkö Veikko Viljander . Antti Hokkila on nimitetty varasto- ja lähetystoiminnoista vastaavaksi logistiikkapäälliköksi ja Kari Lång työnjohtajaksi logistiikkapalveluihin. Ostotoiminnoista vastaa ostopäällikkö Kari Tuomela . Myyntitoimiston esimiehenä toimii Birgit Hämäläinen . Markkinoinnista vastaa markkinointikoordinaattori Minna Ihamäki-Laitinen . Kirjanpidosta vastaa Marjo Mankinen ja sisäisestä laskennasta Tarja Tolvanen . Tuotekehityksestä vastaa apulaisjohtaja Arja Saloranta . Puuteollisuuden tutkimuspäällikkö on Kaj Fagerholm . Metalliteollisuuden tutkimuspäällikkönä toimii Leena Tuisku ja Coil Coating -osaston kehityspäällikkönä Peter Portin .