Finanssikapitalismi, sairas ilmiö Sota on syttynyt, kun emme ole ymmärtäneet, ettei raha merkitse samaa kuin varallisuus. Rahan ja varallisuuden erottaminen on välttämätöntä, jos haluamme tajuta, miksi rahan lisääntyessä meillä on varaa yhä harvempiin asioihin. Kun ymmärrämme tämän nurinkurisuuden, tajuamme vihdoin, kuinka vaarallinen globaalistuva talous on. Terveessä kansantaloudessa rahajärjestelmä palvelee varallisuuden kerryttämistä. Se ohjaa reaalipääomaa tuottaviin investointeihin. Se myös palkitsee tuottavaa työtä tekeviä ihmisiä. Talousjärjestelmä kaivaa aina omaa hautaansa, kun rahasta tulee sen keskeinen mittari ja kun raha vie varoja inhimilliseltä, sosiaaliselta ja luonnonpääomalta. Kyseessä on sairaalloinen ilmiö: finanssikapitalismi. Sellaisessa taloudessa rahaihmiset rikastuvat työtätekevien kustannuksella. Finanssikapitalismiin siirrytään silloin, kun rahaan perustuvat varat ja kaupat kasvavat reaalista taloutta nopeammin. Juuri näin on käynyt: OECD-maiden rahavarat kasvoivat vuosina 1980-92 tuplasti nopeammin kuin reaalitalous, kertoo McKinsey-yhtiön tutkimus. Yhtiö veikkaa, että jatkossa rahaomaisuus kasvaa kolme kertaa tuotantoa nopeammin. Suurimpia voittoja tekevät nyt laitokset, jotka pelaavat puhtaasti rahalla: Yhdysvaltojen seitsemän suurimman pankin omistajat tienasivat viime vuonna 44 prosenttia voittoa varoilleen. 24 suurinta rahoituspalveluyhtiötä hakkasivat osakkeenomistajilleen 38,4 prosentin tuoton. Rahoituslaitoksiin keskittyvät rahastot tuottivat 26,5 prosenttia. Nämä luvut ovat huomattavasti korkeammat kuin voitot millään teollisuudenalalla. Esimerkiksi loistavina sijoituksina pidettyihin teknologiaosakkeisiin laittaneet rahastot tuottivat vain 21 prosenttia viime vuonna. Rahan voittokulusta kertoo myös se, miten ihmisten väliset suhteet määritellään yhä useammin rahalla. Vielä vähän aikaa sitten kaikkein "edistyneimmissäkin" maissa puolet väestöstä työskenteli ilman korvausta pitääkseen kodit ja elinyhteisöt kunnossa. Nyt kaksi aikuista tarvitsee kahdesta kolmeen maksettua avustajaa kodinsa hoitamiseen. Ylipäänsä lasten ja kodin hoitaminen jätetään kokonaan tekemättä tai annetaan muiden puuhaksi. Sosiaalinen pääoma eli läheisten hoitaminen katoaa, perhe ja yhteisö menettävät merkityksensä. Kiteyttäen: yhdyskunnan palvelemisesta on tullut julkisen sektorin tuottamaa palvelua. Tosin näitä palveluita tuotetaan vain silloin, kun niihin on rahaa. Rahan merkitystä on vähennettävä Parantaaksemme yhteiskunnan meidän täytyy tervehdyttää rahajärjestelmämme. Siihen tarvitaan kaksi asiaa: Rahan merkitystä elämässämme on kavennettava. Lisäksi rahalle on palautettava sen perustehtävä eli siitä on tehtävä apuväline varallisuuden kasvattamiseen. Uudistumiseen tarvitaan radikaaleja muutoksia instituutioissa sekä uudenlaista politiikkaa. On mentävä paljon pidemmälle, kuin mitä nyt kuvitellaan. 1) Spekuloinnista on tehtävä kannattamatonta. 2) Finanssikuplia ei saa päästää kasvamaan. 3) On lisättävä ihmisten yhteistyötä omissa yhteisöissään. 4) Tuottavaa työtä ja investoimista on palkittava nykyistä paremmin. 5) Reaalivarallisuus on jaettava oikeudenmukaisemmin. 6) On yhä enemmän kannustettava paikallisesti tehtäviä investointeja reaalivarallisuuteen. 7) Perheitä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta on vahvistettava. Ei ole mitään koeteltua tapaa, jolla rahajärjestelmä saataisiin palvelemaan ihmistä ja luontoa. Siksi seuraavat ehdotukseni ovat enemmänkin mahdollisuuksia kuin suoria toimenpiteitä: Neljä ehdotusta - Paikallisten valuuttojen kehitystä on tuettava. Valuuttojen pitää yhä enemmän korostaa yhteisöä, jolla on yhteiset edut. Tämä ei estä kanssakäymistä yhteisön rajojen ulkopuolella olevien kansojen kanssa. Vahvempi paikallinen valuutta luo kuitenkin tarvittavan kimmokkeen sijoittaa omaan valuuttaan ja näin vahvistaa yhteisöä. - Rahalle on ryhdyttävä antamaan nolla- tai negatiivista korkoa. Näin varallisuutta ei kannattaisi säilyttää rahassa. Nyt korko antaa rahalle kummallisen edun muuhun varallisuuteen nähden. Rahaa omistavalla on etulyöntiasema niihin, jotka tekevät töitä tai sijoittavat tuotantoon. Rahan pitäisi olla puhtaasti vaihdon väline. Rahan hallussapidosta otettavaa maksua on kokeiltu monissa paikallisissa valuuttajärjestelmissä. Se sekä negatiivinen korko pistävät rahan liikkeelle, koska raha menettää seisoessaan arvoaan. - Velan määrää on vähennettävä. Nykyisessä järjestelmässä lähes kaikki raha syntyy pankkien lainatessa sen tyhjyydestä eli muodostaessa uutta velkaa. Vaihtoehto on, että valtio luo rahaa kuluttamalla yhteisiin tarkoituksiin kuten koulutukseen ja infrastruktuuriin. Samalla valtio rajoittaa yksityistä ja julkista lainaamista. Osakkeiden ja muiden finanssihyödykkeiden ostaminen velalla pitäisi ehkä kieltää kokonaan. - Veroilla keinottelun voitot sekä muu ansaitsematon ansio pitäisi kitkeä. Näin pitkän tähtäimen sijoitukset reaalivaroihin lisääntyisivät. Spekuloiminen pitäisi poistaa verottamalla. Nyt spekuloijat hyötyvät muiden kustannuksella. Monet aikamme älykkäimmistä ihmisistä etsivät jatkuvasti mahdollisuuksia hankkia yhä enemmän varallisuutta rahan avulla. Erinomaisen harva on kiinnostunut siitä, miten raha pistettäisiin suitsiin niin, että yhteiskunta voisi jakaa hyötyjä kaikille. On muutoksen aika. DAVID KORTEN OLIVER BERG / DPA