Sponda syntyi Skopin keventämiseksi Sponda syntyi syksyllä 1991, kun Suomen Pankki yleisvaltakunnallisen pankkikriisin esivaiheessa otti Skopin haltuunsa. Skopin tasetta kevennettiin siirtämällä sen sijoitusomaisuutta erillisiin Suomen Pankin omistamiin yhtiöihin, joista merkittävimmät olivat Sponda ja Solidium. "Spondaan tulleet kiinteistöt olivat nimen omaan sijoitusomaisuutta. Ne Skop oli varta vasten hankkinut itselleen", Kolu tähdentää tehden eroa pankeille asiakkailta kaatuneisiin panttikiinteistöihin, jollaisia esimerkiksi Arsenal joutuu hoitamaan. Viime vuonna valtiovarainministeriö vapautti Suomen Pankin Spondan hoidosta. Siirtosumma oli noin 1,2 miljardia markkaa. Alkuaikoina Spondalla oli jonkin verran nollakorkoisia lainoja Suomen Pankilta. Alunperin omaisuutta otettiin Skopilta selvään ylihintaan, mikä oli ensi vaiheen tapa jakaa pankkitukea. Veronmaksajille koituvaa laskua Spondasta on vielä aikaista arvioida. Lähtökohtaisesti Spondassa oli kuitenkin kuranttia tavaraa, joten ainakaan mistään roskapankkiluokan numeroista ei ole kyse. Pörssiosakkeita Sponda on kuusivuotisen historiansa aikana myynyt seitsemällä miljardilla markalla. Nyt Sponda alkaa olla selväpiirteinen kiinteistöyritys, jonka tulos ja tase ovat siinä kunnossa, että sitä tohtii tarjota myytäväksi. Sponda omistaa 30 kiinteistöä, joiden lattiapinta-ala on 280000 kerrosneliötä. Vuokratuloista 56 prosenttia tulee liiketiloista ja 28 prosenttia toimistoista. Maantieteellisesti omistukset ovat hyvin keskittyneet. Helsingistä saadaan 62 prosenttia vuokrista ja suurin osa lopusta tulee Espoosta ja Tampereelta. Ääripäät: Itäkeskus ja Brysselin torni Itäkeskus yli 80000 kerrosneliön vuokrattavine tiloineen on noin puolet koko Spondan kiinteistöomaisuuden arvosta. Itäkeskus on 99-prosenttisesti täyteen vuokrattu. Uusissa sopimuksissa pienet liiketilat ovat maksaneet 400 markasta ylöspäin neliöltä kuukaudessa. Noin miljardin markan kirjanpito-arvosta taseeseen merkitty Itäkeskus tuottaa tänä vuonna omistajalleen nettona 83 miljoonaa markkaa. Spondassa oletetaan, että tuotot kasvavat hyvin, koska ostovoima näyttää vahvistuvan ja Itäkeskuksen vuokrista kaksi kolmannesta on liikevaihtoon sidottuja. Muita Spondan isoja kiinteistöjä ovat muun maussa Bensowin talo ja Erottaja 7 Helsingissä sekä Tirkkosen talo ja Tamrockin pääkonttori Tampereella. Surkein kiinteistö on Brysselissä sijaitseva, tyhjillään oleva Martini Tower. Se puretaan. Rakennuslupahakemusta uudisrakennukselle valmistellaan. Viime vuonna Sponda laski kotimaisten kiinteistöjensä nettotuotoksi 9,3 prosenttia. Vuokrausaste on tätä nykyä pinta-alasta laskettuna 96 prosenttia. Spondan kahdeksan kuukauden liikevaihto oli 838 miljoonaa markkaa, josta arvopaperikauppaa oli 622 miljoonaa. Kiinteistöyhtiöiden tuottoja oli 154 miljoonaa markkaa. Voitto ennen satunnaiseriä oli 244 miljoonaa markkaa. Taseen loppusumma elokuun lopussa oli 3,3 miljardia markkaa, mutta senkin jälkeen se on pienentynyt sadoilla miljoonilla UPM-Kymmenen ja Enson osakkeiden myyntien vuoksi. Kiinteistöliiketoiminnassa tuotot olivat kasvaneet 1,6 prosenttia ja käyttökulut laskeneet 1,3 prosenttia viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna. TBL: x