Tilastoinnissa on ongelmia Verohallituksen ylitarkastaja Mirjami Saarelman mukaan Suomi on aina antanut virka-apua, kun sitä on pyydetty. "Uskon, että Suomi on hoitanut oman leiviskänsä aika hyvin", Saarelma sanoo. Yhteistarkastuksessa selvitettiin miten maat ovat välittäneet verotietoja toisilleen vuosina 1992-1995. Vain viidestä maasta saatiin kattavat tiedot, kun tarkastukseen osallistui 12 maata. Suomestakin tilastotietoa löytyi vain vuosilta 1994 ja 1995. Timo Ankelo toivoo, että EU-maat sopisivat yhteisistä menettelytavoista tietojenvaihtoa koskevien tilastotietojen keräämisessä ja tallentamisessa. "Jos Eurooppaan tulee yhteinen raha, niin kansainvälisen yhteistyön merkitys veroasioissa lisääntyy entisestään", Ankelo sanoo. Timo Ankelon mukaan olisi hyvä, jos EU-maiden valvontaviranomaiset kokoontuisivat säännöllisesti keskustelemaan tiedonvaihtoon liittyvistä ongelmista. TBL: x