Suurin osa pitkäaikaista Vuoden pituisista velkasitoumuksista tarjouksia tuli vain kymmenen miljoonaa markkaa. Velkasitoumukset ovat valtion ottamaa lyhytaikaista, 1-12 kuukauden pituista lainarahaa. Tällaista velkaa valtiolla oli syyskuun lopulla 44 miljardia markkaa. Valtion noin 440 miljardin markan kokonaisvelasta suurempi osa on pitempiaikaista lainaa, joka on otettu joko kotimaasta markkamääräisenä tai ulkomailta valuuttamääräisenä. TBL: x