Kiertyy Suomeen Yhdysvalloista Markkinoilla tämän "metsäongelman" nähdään saaneen alkunsa KaakkoisAasiasta ja kiertyvän suomalaisiin yhtiöihin lähinnä amerikkalaisten sijoittajien kautta. Nämä ovat käyneet varovaisiksi arvioidessaan metsäteollisuuden lähitulevaisuutta. Vielä kesällä ääni oli toinen. Analyysifirmat antoivat ostosuosituksia ja kurssit kohenivat. Nyt myös USA:n pörsseissä amerikkalaisten metsäyhtiöiden osakkeet ovat halventuneet keskimääräistä enemmän. Sille on olemassa perusteita, koska näillä yhtiöillä on melko paljon liiketoimintaa kaukoidässä. Amerikkalaiset sijoittajat niputtavat Suomen yhtiöt samaan sarjaan, vaikka niillä on vähemmän riippuvuutta tähän maailmankolkkaan. UPM-Kymmene todisteli tiistaina, että sen liikevaihdosta vain neljä prosenttia tulee Kaakkois-Aasiasta ja siitäkin puolet Japanista. Ensolla ja Metsä-Serlalla on enemmän riippuvuutta kaukoidästä, vaikka niitten kurssit ovat laskeneet vähemmän. Suomen metsäyhtiöitten kurssikehitys määräytyy yhä enemmän ulkomaisten sijoittajien toimesta. Lokakuun tilaston mukaan UPM-Kymmenen osakekannasta 46 prosenttia oli ulkomaalaisilla. Valmetilla osuus oli 47 prosenttia, Metsä-Serlalla 45, Raumalla 39 ja Ensolla 23 prosenttia. UPM:n ulkomaalaisomistus kasvoi viimeksi kesällä, kun kotimaisista ainakin Merita, Sponda ja IVO myivät sen osakkeita. Keväällä UPM myi omistamiaan Rauman osakkeita kotimaahan ja ulkomaille 113 markan kurssiin. Nyt on tultu reilusti sen alle. Tiistain kurssikehitys oli yleisesti ottaen laskuvoittoista Helsingin pörssissä. Hex-yleisindeksi näytti päivän päättyessä miinusta 1,3 prosenttia. TBL: x