Rahasivun tunnusluvut Osakkeet Merkintä (T) kertoo, että osake on pörssin tarkkailulistalla. Osakkeiden viimeinen kaupantekokurssi on pörssin jatkuvan kaupankäynnin viimeisin hinta. Jatkuva kaupankäynti päättyy kello 17.30. Tämän jälkeen kauppa jatkuu jälkipörsseissä. Osinkosarakkeessa merkintä E tarkoittaa osinkoesitystä ja V vahvistettua osinkoa. Vuosiluku kertoo osingon maksuvuoden. Osinkotuotto kuvaa yhtiön viimeisimmän julkistetun osingon suhdetta yhtiön pörssikurssiin. Osakkeen kokonaistuottoon vaikuttaa lisäksi osakkeen arvon muutos. P/E-luku eli voittokerroin on osakkeen hinta jaettuna edellisen tilinpäätöksen osakekohtaisella tuloksella. Luku kertoo osakkeen hinnan ja yhtiön tuloksen välisestä suhteesta. P/E-luvut vaihtelevat paljon kannattavuus- ja kasvunäkymien mukaan. Markkina-arvo kuvaa kyseisen osakesarjan markkina-arvoa. Koko yhtiön markkina-arvoa arvioitaessa on otettava huomioon, että yhtiöllä saattaa olla useita osakesarjoja. Kaikkia osakesarjoja ei välttämättä notee - Talous | HS.fi

Rahasivun tunnusluvut Osakkeet Merkintä (T) kertoo, että osake on pörssin tarkkailulistalla. Osakkeiden viimeinen kaupantekokurssi on pörssin jatkuvan kaupankäynnin viimeisin hinta. Jatkuva kaupankäynti päättyy kello 17.30. Tämän jälkeen kauppa jatkuu jälkipörsseissä. Osinkosarakkeessa merkintä E tarkoittaa osinkoesitystä ja V vahvistettua osinkoa. Vuosiluku kertoo osingon maksuvuoden. Osinkotuotto kuvaa yhtiön viimeisimmän julkistetun osingon suhdetta yhtiön pörssikurssiin. Osakkeen kokonaistuottoon vaikuttaa lisäksi osakkeen arvon muutos. P/E-luku eli voittokerroin on osakkeen hinta jaettuna edellisen tilinpäätöksen osakekohtaisella tuloksella. Luku kertoo osakkeen hinnan ja yhtiön tuloksen välisestä suhteesta. P/E-luvut vaihtelevat paljon kannattavuus- ja kasvunäkymien mukaan. Markkina-arvo kuvaa kyseisen osakesarjan markkina-arvoa. Koko yhtiön markkina-arvoa arvioitaessa on otettava huomioon, että yhtiöllä saattaa olla useita osakesarjoja. Kaikkia osakesarjoja ei välttämättä notee

6.6.1998 3:00

Noteerauspäivä kertoo, miltä kuukauden päivältä osuuden arvonmääritys on peräisin. Useimmat rahastot noteerataan päivittäin, mutta osa tätä harvemmin.

Tuotto 12 kuukaudessa sisältää osuuden arvon muutoksen lisäksi maksetut voitto-osuudet. Kuukauden muutos kuvaa vain osuuden arvon muutosta.