Sonera esittäytyy sijoitusväelle

6.7.1998 3:00

Maanantai

Suomen Pankin rahaindikaattorit toukokuulta.

Suomen Optiopörssi julkistaa sellun PIX-hintaindeksin.

Soneran kaksipäiväinen yritysesittely ulkomaisille sijoi- tusasiantuntijoille alkaa Helsingissä.

EU:n Ecofin-kokous ja Euro-11-kokous Brysselissä.

Tiistai

Saksan ja Ruotsin keskuspankit ilmoittavat repohuutokau- pasta.