Pienyritysten luottamus tulevaisuuteen jatkuu

Venäjän kriisi toi huolen väreen

1.4.1999 3:00

Pienten ja keskisuurten yritysten tulevaisuuden odotukset ovat laskeneet hieman.

Odotukset ovat nyt samalla tasolla kuin vuoden 1996 alussa. Ne ovat silti edelleen myönteiset.

Tämä käy ilmi kauppa- ja teollisuusministeriön keskiviikkona julkistamasta pk-yritysten suhdannebarometrista.