Yhteisyhtiöissä hinnat selviävät laillisesti

23.3.2000 2:00

Metsäyhtiöt pystyvät vaihtamaan laillisestikin raakapuun hintatietoja yhteisesti omistamissaan yhtiöissä.

Metsäliiton tytäryhtiö Metsä-Serla ja UPM-Kymmene omistavat yhdessä selluyhtiö Metsä-Botnian ja Stora Enso ja Myllykoski Paper omistavat yhdessä kotkalaisen Sunilan sellutehtaan. Myllykoski Paperin vähemmistöosakas on Metsäliiton tytäryhtiö Metsä-Serla.