Aktia: Hallitus hidasteli verokiilan kaventamisessa

Pääekonomisti Tyrväisen mielestä seuraukset näkyvät työttömyydessä

Aktia Säästöpankin pääekonomisti Timo Tyrväinen arvostelee hallitusta hidastelusta veropäätöksissä. Tyrväisen mielestä viime vuosien talouspolitiikan suuri virhe oli liian pitkään kestänyt sitoutuminen korkeaan verokiilaan.

Vaikka hallituksen äskettäiset päätökset merkitsevät linjan muutosta ja verokiilan kaventamista, saatiin hidastelulla jo vahinkoa aikaan, mikä näkyy myös tulevaisuudessa korkeana rakennetyöttömyytenä, Tyrväinen sanoo. Verokiilalla tarkoitetaan sitä osuutta, joka työnantajan maksamasta palkansaajan työvoimakustannuksesta menee tuloveroihin, kulutusveroihin ja sosiaalivakuutusmaksuihin. Korkeimmillaan osuus oli noin 60 prosenttia viime vuosikymmenen puolivälissä. "Vaikka korkean kiilan haitoista vallitsi juhlapuheissa konsensus jo vuosia sitten, käytännön politiikassa korkeaan verokiilaan jämähdettiin", Tyrväinen sanoi esitellessään Aktian tuoretta talousennustetta. Kun verokiilan kaventamista lykättiin, veronkevennyksen työttömyyttä alentava vaikutus on pienentynyt, sillä työttömien ammattitaidon ja motivaation rapautuessa suhdannetyöttömyys muuttuu helposti rakenteelliseksi, Tyrväinen arvioi. Suomalaisyritysten kilpailukykyä nakertaa Tyrväisen mukaan kilpailijamaita nopeampi kotimainen inflaatio, joka johtuu muun muassa siitä, että matalan tuottavuuskasvun palvelualoilla on maksettu samat palkankorotukset kuin korkean kasvun aloilla. Suhdannenäkemyksenään Tyrväinen arvioi, että talouden elpyminen alkaa Yhdysvalloissa ja monissa muissakin maissa ensi kesään mennessä. Suhdanne heikkenee USA:ssa edelleen ja heikoin vaihe koetaan siellä loppuvuonna. Nousu alkaa jo ensi vuoden alkupuolella, mutta varsinaisesti vauhtiin päästään vasta vuoden puolivälissä. Myös Suomen talous pääsee Aktian näkemyksessä mukaan tähän ensi vuoden puolivälin jälkeiseen elpymiseen. Muiden talousennustajien tapaan Aktia alentaa selvästi Suomen kasvuennustettaan sekä tälle että ensi vuodelle. Suomen talous kasvaa uuden ennusteen mukaan tänä vuonna vain 0,8 prosenttia, kun kolme kuukautta sitten Aktia ennusti vielä 3,9 prosentin kasvua. Ensi vuodelle ennuste on 1,9 prosenttia aiemman 3,4 prosentin sijaan. Tyrväinen myöntää, että talousennustajat ovat epäonnistuneet Suomen talouden arvioissaan melko pahoin. Tämä johtuu viennin vedon nopeasta pudotuksesta. Tyrväisen mielestä talousennustajat olivat selvillä siitä, että viennin osuus bruttokansantuotteesta nousi rajusti 1990-luvun kuluessa, mutta silti tätä nousua ei ehkä sisäistetty riittävästi. Seurauksena oli, että kun vienti lähti kovaan laskuun, sen merkitystä talouskasvulle ei oivallettu riittävästi.