Taksikilpailua halutaan lisätä - Talous | HS.fi

Taksikilpailua halutaan lisätä

28.11.2005 2:00

Taksiliikennettä halutaan avata kilpailulle enemmän kuin liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa. Kilpailun lisäämistä pitää tarpeellisena enemmistö taksilakiluonnoksen lausunnonantajista.

Alan vapauttamista puoltavat mm. Kuntaliitto, Keskuskauppakamari, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä eräät lääninhallitukset. Lupien tarveharkinnan säilyttämistä kannattivat voimakkaimmin Taksiliitto ja Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto.