Vuoden 2005 eläkeuudistuksen peukalosääntö - Talous | HS.fi

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen peukalosääntö

24.11.2009 2:00

Vuodesta 2005 alkaen vanhuuseläke on laskettu vuosityöansioista.

Eläkettä kertyy kolmelta eri ikäkaudelta. Eniten eläkettä kasvattavat työssäolovuodet ovat ikäkaudella 63-67 vuotta.

Elinaikakerroin säätelee eläkemenoa ja eläketasoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva elinikä muuttuu.