Telealan työntekijöitä ahdistaa - Talous | HS.fi

Telealan työntekijöitä ahdistaa

24.11.2009 2:00

Tele- ja tietoliikennealan työntekijät kärsivät ahdistuksesta muiden toimihenkilöalojen työntekijöitä enemmän, kertoo Toimihenkilöunionin (TU) kysely.

Telealalla on puolitoistakertaisesti sairauspoissaoloja muihin verrattuna.

TU:n mukaan työntekoa haittaavat työn menettämisen pelko, kiire ja uupumus. Myös henkisiä työperäisiä sairauksia, kuten masennusta, on muita TU:n aloja enemmän. Ongelmat korostuvat puhelinpalvelutyössä.