Säteilyturvakeskukselta ehtoja Talvivaaran uraaniluvalle - Talous | HS.fi

Säteilyturvakeskukselta ehtoja Talvivaaran uraaniluvalle

16.6.2011 3:00

Sotkamo. Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Talvivaaran kaivoksen lupaa uraanin talteen ottamiseksi Kainuun Sotkamossa. STUK kuitenkin esittää lupaan ehtoja uraanin varastoinnista, talteenottolaitosta sekä radioaktiivisten jätteiden loppusijoituksesta. Lisäksi STUK haluaa turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviä selvityksiä ennen uraanituotannon aloittamista.