Voiko rauhanneuvotteluja edistää matematiikalla? Suomalaisyritys todistaa, että voi

Martti Ahtisaaren rauhanvälitystoimistoa CMI:tä avustava startup on ennaltaehkäissyt terrorismia Jordaniassa, rakentanut kansallista sovintostrategiaa Irakissa ja auttaa nyt myös yrityksiä. Menetelmä perustuu matematiikkaan.

Toimitusjohtaja Mikaeli Langinvainio (vas.) ja teknologiajohtaja Juha Törmänen tähtäävät siihen, että Inforglobe olisi kymmenen vuoden päästä maailman johtava yhteisen ymmärryksen rakentamisen asiantuntija. Ensimmäisen rekrytointinsa startup-yhtiö aikoo tehdä syksyllä.

25.6.2017 2:00 | Päivitetty 25.6.2017 13:14

Rauha ei ole yhtä hyvää bisnestä kuin sota. Silti suomalainen startup Inforglobe on rakentanut alle kahdessa vuodessa matemaattisten kaavojen avulla itsestään yrityksen, jonka liikevaihto tulee olemaan yli 150 000 euroa tänä vuonna.

Yrityksen tuotteena on rauhan ja ymmärryksen rakentaminen. Raaka-aineena on matematiikka.

Kahden miehen yritys on tehnyt töitä esimerkiksi Kennelliitolle ja samaan aikaan ennaltaehkäissyt terrorismia Jordanian hallituksen kanssa. He ovat olleet osa rauhanneuvotteluja yli kymmenessä maassa ja auttaneet Martti Ahtisaaren perustamaa rauhanvälitystoimistoa CMI:tä luomaan kansallisen sovintostrategian Irakissa.

Tämä on mahdollista pienelläkin työvoimalla, koska heidän kehittämänsä softa taipuu moniin tilanteisiin. Inforgloben työkalut toimivat verkkoselaimessa, ja niistä tehdään niin helppokäyttöisiä, että kuka tahansa saa niiden avulla nopeasti tuloksia.

Toimitusjohtaja Mikaeli Langinvainio ja teknologiajohtaja Juha Törmänen kertovat onnistuneensa työssään, jos esimerkiksi konfliktin osapuolet kiinnostuvat toistensa näkökulmista. Ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin on vaikea löytää, jos vastapuolen mielipide tyrmätään täysin.

Törmänen ja Langinvainio ovat myös huomanneet, että rauhanneuvottelupöydissäkin osapuolet voivat tietämättään olla samaa mieltä joistain asioista.

”Maailma tarvitsee teknologisia työkaluja, joilla voidaan rakentaa yhteistä ymmärrystä ihmisten välille. Tällaisesta oivalluksesta idea lähti”, Langinvainio sanoo.

Ennen oman yrityksen perustamista Langinvainio ja Törmänen työskentelivät CMI:llä ja kehittivät analyysimenetelmiin perustuen apuvälineitä konfliktin osapuolille. Törmäsen tausta on soveltavassa matematiikassa, ja Langinvainio on yhteiskuntatieteilijä pitkällä kriisinhallintakokemuksella.

”CMI:llä pääsimme kokeilemaan hyvin vaikeissa tilanteissa sitä, miten ihmisille saadaan luotua yhteistä ymmärrystä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti”, Törmänen kuvailee.

Teknologisten työkalujen kehittäminen CMI:llä loppui, kun kehitysyhteistyöleikkaukset astuivat voimaan. Vuoden 2015 lopussa Langinvainio ja Törmänen panivat yrityksen pystyyn, ja Jordaniasta kumppaniksi lähti CMI:llä myös työskennellyt Yasar Qatarneh.

Rauhanneuvotteluissa on aina kiire, mutta kaikkien näkemyksiä on ehdittävä kuulla. Pitkästä ja polveilevasta keskustelusta voi olla vaikeaa hahmottaa, mistä neuvottelijat ovat samaa ja mistä eri mieltä.

Törmäsen ja Langinvainion sovellukset helpottavat neuvottelujen tätä vaihetta. Heidän mielestään on parasta, että ensin päätetään, mistä keskustellaan. Sen jälkeen jokainen neuvotteluihin osallistuva kertoo verkkopalvelun kautta näkemyksensä siitä, mitkä asiat itselle ovat tärkeitä ja kriittisiä.

Kun vastauksista koottu visuaalinen esitys rakentuu neuvottelijoiden silmien eteen, ensimmäinen reaktio on Törmäsen mukaan yleensä helpotus. Yhtäkkiä monimutkaista tilannetta onkin mahdollista hahmottaa.

Kokonaiskuvasta näkee sen, mihin kannattaa keskittyä, mistä asioista vallitsee yhteisymmärrys ja mitkä ovat kipeimpiä kysymyksiä. Tämän jälkeen ongelmia voi alkaa ratkaista.

Naisten, nuorten ja vähemmistöjen ääni jää usein kuulumatta neuvottelupöydissä esimerkiksi kulttuurisista syistä. YK:n naisjärjestön UN Womenin mukaan naisten mukanaolo keskusteluissa kuitenkin lisää todennäköisyyttä, ettei rauhansopimus rikkoudu.

Langinvainio huomauttaa, että heidän sovellustensa avulla koottuun visuaaliseen karttaan on helppo kerätä eri ryhmiä edustavien mielipiteitä. Kartassa kaikkien mielipiteet ovat tasa-arvoisia.

”Tällä tavalla heikommassa asemassa olevat voivat osallistua keskusteluun, ja vahvemmat osapuolet saattavat sitä kautta kiinnostua heidän näkökulmistaan. Työkaluilla on myös mahdollista kerätä laajoja, tuhansien ihmisten näkemyksiä esimerkiksi siitä, mitä maan nuoret ja naiset ajattelevat”, Langinvainio sanoo.

Langinvainio ja Törmänen tekivät tällaisen koonnin Egyptissä Mohammed Mursin hallinnolle. Hallinnon edustajat yllättyivät siitä, kuinka samanlaisia mielipiteitä maan ongelmista heillä oli Kairon katujen aktivistien kanssa. Tapa käsitellä ongelmia kuitenkin puuttui. Hieman tämän jälkeen vallankumous syöksi Mursin vallasta.

Kaikki tämä kuulostaa järkevältä, mutta Inforglobella ei ole kilpailijoita edes kansainvälisesti.

Tällä hetkellä yrityksen toinen jalka on konfliktinratkaisussa CMI:n kautta, mutta taloudellisesti he hakevat kasvua yritysten strategian- ja riskinhallinnasta. Yrityksissä on kysyntää työkaluille, joiden avulla monia eri näkökulmia saadaan sovitettua yhteen.

Esimerkiksi rakennusteollisuudessa on tarvetta yhteisen ymmärryksen rakentamiselle. Suurissa rakennushankkeissa on lukuisia osapuolia, ja väärinkäsityksiä sattuu usein.

”Matematiikalla ei voi korvata dialogia kriisimaiden kenttätyössä tai yritysten suurissa hankkeissa, mutta se antaa syvyyttä ja selkeyttä keskusteluun. Olemme kehittäneet teknisesti kovia työkaluja, mutta lähestymistapa on inhimillinen”, Langinvainio sanoo.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita