Maailma puhuu sähköautoista, ja Sotkamossa on niitä varten suuri suunnitelma – HS vieraili Terrafamen valtavalla kaivoksella, joka saattaa tuoda Suomeen akkukeskittymän

Suuri suunnitelma voisi parhaassa tapauksessa hyödyttää Suomea laajemminkin kuin vain Terrafamea.

Projektin nimi on suomeksi salama. Se alkoi salaisesti viime kesänä singaporelaisen raaka-aineiden välittäjän Trafiguran aloitteesta.

Perjantaina 10. marraskuuta hieman kello 10 jälkeen projektista tuli julkinen: Sotkamossa sijaitsevalle Terrafamen kaivokselle rakennetaan sähköautojen akkukemikaaleja tuottava tehdas.

Suuret muutokset tulevat usein yllätyksenä. Harva olisi alkuvuonna uskonut, että Terrafame saa Trafiguralta ja finanssiyhtiö Sammolta runsaan puolen vuoden kuluttua uuden rahoituksen.

”Olihan se tosiaan aikamoinen yllätys, että sähköautojen akkuihin aletaan raaka-ainetta tuottaa. Ei meillä ollut asiasta mitään ennakkotietoa”, sanoo Terrafamen pääluottamusmies Jukka Vetola.

Investointi akkukemikaalien tuottamiseen on suuri muutos kaivoksen toiminnassa. Siitä voi olla ennen pitkää laaja-alaisesti hyötyä Suomelle.

Kaivoksen pysäköintialue on täynnä autoja, ruokalassa on pitkät jonot ja bioliuotuskasat höyryävät. Höyry on hyvä merkki, se kertoo liuotuksen toimivan.


Tohinaa on kaivoksella lähes joka nurkassa. Varikolle on vasta saapunut suurin Euroopassa käytössä oleva kauhakuormain, valtavat kiviautot jyrisevät avolouhoksella, ja kolmas rikkivetyä tuottava yksikkö on valmistumassa. Rikkivetyä tarvitaan lisää nykyisen tuotannon kasvattamiseen.

Alihankkijat mukaan lukien kaivoksella on nykyisin töissä 1 300 ihmistä. Se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta taloudellisesti tarkasteltuna ehkä hieman liikaa.

”Olemme panneet paikat ja prosessin parempaan kuntoon. Kaikki ei ollut aivan kunnossa, kun aloitimme täällä runsaat kaksi vuotta sitten”, sanoo toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Nikkelin ja sinkin lisäksi kaivoksella aletaan pian tuottaa kuparia. Määrät ovat pieniä, mutta kaikki mahdolliset metallit on tarkoitus ottaa talteen. Lokakuussa Terrafame jätti valtioneuvostolle hakemuksen uraanin talteenoton aloittamiseksi.

Avolouhoksen reunalle on rakennettu uusi näköalapaikka. Vastasataneen lumen takia näkymä muistuttaa kuumaisemaa.


Näköalapaikalta havaitsee kaivoksen valtavan mittakaavan. Louhos on 100 metriä syvä, ja omakotitalon kokoiset kiviautot lähes katoavat louhoksen kitaan.

”Malmi on osoittautunut hyvin tasalaatuiseksi, ja bioliuotuskasat toimivat jo liki täydellä tehollaan”, Lukkaroinen sanoo.

Se ei tarkoita, että kaikki ongelmat olisi ratkaistu. Terrafamen laskelmien perusteella kaivoksen liiketoiminta on kannattavaa vasta vuoden kuluttua.

Ympäristöturvallisuus on parantunut, koska kaivoalueelle varastoitujen vesien määrä on vähentynyt merkittävästi. Kun Terrafame osti kaivoksen kesällä 2015, varastoituja vesiä oli kymmenen miljoonaa kuutiometriä. Nykyisin määrä on alle kolme miljoonaa kuutiometriä.

Kaivosteollisuus aiheuttaa usein voimakkaita mielipiteitä. Kaivokset rumentavat maisemaa, ja ympäristöongelmien välttäminen on usein vaikeaa. Ilman kaivoksia ei kuitenkaan olisi metalleja, joihin ihmiset törmäävät kaikkialla jokapäiväisessä elämässään.

”Jokainen voi yrittää pitää yhden metallittoman päivän. Voi olla aika vaikeaa”, Lukkaroinen sanoo.

Linnuntietä runsaan kymmenen kilometrin päässä kaivos­alueelta kaakkoon sijaitsee Laakajärven kyläkauppa. Sen on perustanut vuonna 1922 kauppias Vesa Tarvaisen isä. Kaupan yhteydessä on pieni kahvila.


Tarvaisella on selvä näkemys kaivoksen vaikutuksista lähi­alueiden vesistöjen kaloihin.

”Ne ovat hyvin pienen joukon tarinoita. Toimittajia on alusta alkaen kiinnostanut vain kaivoksen vastustajien väitteet. Tämän kylän ihmiset ovat syöneet Laakajärven kalaa koko sen ajan, kun kaivos on täällä ollut, eikä mitään poikkeavaa ole havaittu.”


Väitteet kalojen pilaantumisesta ovat kuitenkin pelästyttäneet osan ammattikalastajista. He ovat lopettaneet kalastamisen Laakajärvessä.

”Eipä siinä mitään. Meidän paikallisten saaliit ovat kasvaneet”, Tarvainen sanoo.

Salama on sähköä. Siitä on perimmiltään Terrafamen suuressa suunnitelmassa kysymys.

Sähköautojen akut ovat yksi kuumimmista kaivosteollisuuden puheenaiheista. Terrafamen suunnitelma akkukemikaalien tuotannosta on tosiasiassa jo alkanut, vaikkakin välillisesti.

”Meidän nikkelituote sopii akkuihin niin hyvin, että se menee jo nykyisin jalostajille, jotka tekevät siitä akkukemikaalia”, Lukkaroinen sanoo.


Investointipankki Goldman Sachs arvioi, että vuonna 2025 sähkömoottori on 25 prosentissa myydyistä autoista. Se tarkoittaisi 28 miljoonaa autoa, jossa on ainakin toisena voimanlähteenä sähkömoottori. Viime vuonna sähkömoottoria käyttäviä autoja myytiin 750 000.

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, nikkeli- ja kobolttisulfaatin tuotanto Sotkamossa alkaa vuonna 2020. Tavoitteena on tuottaa nikkelisulfaattia 150 000 tonnia vuodessa, mikä vastaisi 35 000 tonnin nikkelituotantoa.

Sähköauton akussa on keskimäärin 50 kilogrammaa nikkeliä, jolloin Terrafamen tuotannolla voitaisiin valmistaa noin 700 000 sähkömoottorin akkua.

”Sähköautojen valmistajien näkökulmasta meidän tuotteen tekee varmasti houkuttelevaksi sekin, että bioliuotuksen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin perinteisessä rikastus- ja sulattomenetelmässä”, Lukkaroinen sanoo.

Autojen valmistajille voi olla tärkeää, että niiden tuotantoketjun kaikissa vaiheissa hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman pienet. Lukkaroinen uskoo, että se tarjoaa Terrafamelle merkittävän kilpailuedun moniin muihin kaivoksiin verrattuna.

Ostamalla nikkelisulfaatin lisäksi kobolttisulfaattia Kainuusta akuista poistuisi myös Kongon tahra. Suuri osa koboltista tuotetaan nykyisin Kongossa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan olot Kongon kobolttikaivoksilla ovat erittäin vaaralliset ja lapsityövoimaa käytetään paljon. Sanomalehti Financial Times kertoi keskiviikkona, että Lontoon metallipörssi alkaa selvittää lapsityövoiman käyttöä kongolaisilla kobolttikaivoksilla.


Lumen peittämä orpo kenttä lähellä kaivokselle tulevaa rautatietä on paikka, johon akkukemikaaleja tuottava tehdas rakennetaan. Tuotannon pitäisi alkaa vuonna 2020. Investoinnin kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa. Tehdas työllistää suoraan ja epäsuoraan noin sata henkeä.

”Yksinkertaistaen kysymys on siitä, että poistamme nykyisestä päätuotteestamme eli nikkelikobolttisulfidista epäpuhtaudet uuttolaitoksessa. Lopputuloksena on pulverimaista ainetta”, Lukkaroinen sanoo.

Akkukemikaalien tuotanto parantaa yhtiön mukaan kannattavuutta selvästi. Suunnilleen vuodesta 2022 lähtien se lisäisi Terrafamen vuosittaista liikevaihtoa noin 200 miljoonalla eurolla.

”Nykyisin Trafigura on meidän asiakas, joka ostaa suuren osan tuotannostamme ja myy sen edelleen. Uudessa mallissa Trafigura on meidän agentti ja Terrafame myy kemikaalin akun valmistajille. Asiakkaiden kanssa tehtävät sopimukset ovat tyypillisesti hyvin pitkiä.”

Trafiguralla on kaksi paikkaa Terrafamen hallituksessa. Hallituksessa ovat johtajat Emmanuel Henry ja Jesus Fernandez. Uuden rahoitusjärjestelyn seurauksena yhtiön omistusosuus Terrafamesta kasvaa nykyisestä 16 prosentista 29 prosenttiin.

”Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön Trafiguran kanssa ja heidän sitoutumiseensa Terrafamen kehittämiseen. He ovat erittäin ammattitaitoisia, älykkäitä ja kaiken lisäksi hyvin miellyttäviä ihmisiä”, sanoo emoyhtiö Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen.


Suuri suunnitelma voisi parhaassa tapauksessa hyödyttää Suomea laajemminkin kuin vain Terrafamea. Lukkaroisen ja Hietasen visioissa Suomeen voisi syntyä merkittävä akkuteollisuuden keskittymä. Nykyisin suurimmat akkujen valmistajat ovat pääasiassa Aasiassa.

Ajatus on pohtimisen väärti, sanoo alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministe­riöstä. Etenkin siksi, että akkujen raaka-aineiden tuotannossa on tapahtunut Suomessa jo paljon ennen Terrafamen suunnitelmia.

Saksalainen kemian alan suuryhtiö Basf ilmoitti kesällä, että se aikoo investoida 400 miljoonaa euroa akkujen katodimateriaalien tuotantolaitoksiin. Raaka-aineet Basfille tuottaa Harjavallassa sijaitseva Nornickelin tehdas.

Keski-Pohjanmaalla neljän tunnin automatkan päässä Harjavallasta sijaitsee puolestaan Keli­berin litiumkaivos, jossa tuotetaan litiumioniakkujen raaka-ainetta. Uudenkaupungin autotehtaan yhtenä osakkeenomistaja on kiinalainen Contemporary Amperex Technology, joka on sähköautojen akkujen valmistaja.

”Useat tekijät puhuvat sen puolesta, että Suomi voisi kasvattaa merkitystään akkujen raaka-aineiden tuottamisessa ja akkutekniikan kehittämisessä. Meillä on tarvittavia raaka-aineita, vakaa ja kestävä kaivosteollisuuden toimintaympäristö sekä älyä akkujen ja akkujärjestelmien kehittämisessä”, Peltonen sanoo.

Heti perään hän kuitenkin korostaa, että Suomen sijainti on epäedullinen. Sähköautojen valmistajien näkökulmasta akkujärjestelmien tuotannon pitäisi olla lähellä tärkeimpiä markkinoita.

Jos Suomi haluaisi vahvistaa asemaansa akkuteollisuudessa, päätöksiä pitäisi tehdä pian. Autoteollisuudessa on jo käynnissä useita hankkeita koboltin korvaamiseksi nikkelillä akuissa.

Terrafamen tuleva akkukemikaalien tehdas on nikkelisulfaatin tuotannossa maailman suurimpia.


Oikaisu kello 9.59: Terrafame kertoi akkukemikaaleja tuottavasta tehtaasta perjantaina 10. marraskuuta, ei 11. marraskuuta, kuten jutussa alun perin kerrottiin.

Fakta

Uusi rahoitus


 Trafigura ja Sampo ilmoittivat kaksi viikkoa sitten antavansa Terrafamelle uuden rahoituksen, jonka arvo on 200 miljoonaa dollaria eli runsaat 170 miljoonaa euroa.

 Trafiguran sijoitusyhtiö Galena Asset Management sijoittaa Terrafameen 85 miljoonaa euroa.

 Lisäksi Trafigura on luvannut antaa suoraan 64 miljoonan euron lainan ja Sampo 21 miljoonan euron lainan.

 Helmikuussa Trafigura ja Sampo tekivät Terrafamen kanssa 175 miljoonan euron pääoma- ja lainajärjestelyn.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Amerikkalaisen mielestä suomalainen on vauva

  2. 2

   Toimitusjohtajamme käytös on pitänyt sisällään nimittelyä, haukkumista, aiheettomia syytöksiä ja raivokohtauksia – Hallitus ei katso tarpeelliseksi puuttua tilanteeseen

  3. 3

   Valepoliiseja, asekauppaa ja kuolema – HS tutki, miten suomalainen liikemies ja entinen ministeri Suvi Lindén päätyivät Ugandaan ja mitä sen jälkeen tapahtui

   Tilaajille
  4. 4

   MV-lehden nousu ja uho – näin Ilja Janitskin loi ja hylkäsi lehden, jota hän nyt syyttää ”törkypaskaksi”

   Tilaajille
  5. 5

   ”Mun unelmana on käydä Malediiveilla ennen kuin ne uppoaa” – HS vietti vuorokauden abien kanssa, jotka juovat ja tupakoivat vähemmän kuin yksikään aiempi sukupolvi

  6. 6

   Elintaso on Virossa nyt kuin Suomessa 1990-luvulla – näin keskiluokka elää Tallinnassa

  7. 7

   Naisleijonissa kuohuu, tähtihyökkääjältä Jatkoajassa suoraa puhetta: ”Meidän kisoja ei tule pilaamaan kukaan, ei oma valmentaja tai kukaan ulkopuolinen”

  8. 8

   On hyvin kummallista, että ylioppilaskokeet on tähän asti kirjoitettu kynällä paperille

  9. 9

   Olen typerys, jota uhkaa varattomuus

  10. 10

   ”Hänen kaatuessaan kuulin lapsen äänen huutavan: Äiti!” – Suomen vankileireillä jouduttiin näkemään sellaista, mitä kenenkään ei pitäisi nähdä, ja tutkijan mukaan se vaikuttaa meissä edelleen

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Naisleijonissa kuohuu, tähtihyökkääjältä Jatkoajassa suoraa puhetta: ”Meidän kisoja ei tule pilaamaan kukaan, ei oma valmentaja tai kukaan ulkopuolinen”

  2. 2

   (Mies)taiteilijat ovat kohdelleet muita törkeästi yli kahdensadan vuoden ajan, ja saaneet kaiken anteeksi – mikä muuttui vuodessa?

   Tilaajille
  3. 3

   Olen typerys, jota uhkaa varattomuus

  4. 4

   Kansaansa kiduttava hirmuvaltio hukkui hetkeksi kansainväliseen ihailuun ja kehuun: katsokaa Pohjois-Korean prinsessan pisamia ja kaunotarten armeijaa

  5. 5

   Wired: Sukellusvenemurhasta epäilty Peter Madsen oli kertonut täsmällisesti murhafantasioistaan seksikumppanilleen ennen tekoa

  6. 6

   Joensuulaisesta keskustanuoresta tuli rockin mystinen kulttilaulaja, jonka huumeet ja hulluus ajoivat kuolemaan – Jouni Mömmö oli liikaa myös Sielun veljille

  7. 7

   Maailmalla kohistaan nyt ”järisyttävältä” tuntuvasta uudesta orgasmista, mutta mikä ihme on kohdunkaula­orgasmi? Selvitimme

  8. 8

   Pohjois-Korean cheerleaderien ei kannata harkitakaan kisojen aikana loikkaamista, sanoo vuonna 2006 loikannut entinen cheerleader

  9. 9

   Uusi rasismi vaihtoi rodun kulttuuriin

  10. 10

   Vähenevä kiinnostus lastenhankintaan näkyy myös adoptiohakemuksissa – hakijat ovat niin vanhoja, että eivät voi toivoa pientä lasta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Pystytkö tähän hyppyyn? Jos et, kannattaa huolestua – ”Kolmi­kymppisenä on viimeinen hetki ruveta kuntoilemaan”

   Tilaajille
  2. 2

   Viime keväänä Zakarie Ali oli töissä Sörnäisten Alepassa, kun lippispäinen mies teki kahvihyllyllä yllättävän ehdotuksen – nyt 19-vuotias suomalainen on maailman kysytyimpiä muotinäytösmalleja

   Tilaajille
  3. 3

   Ihmiset pitävät lämpimänä jopa viittä ”varasuhdetta” siltä varalta, että parisuhde päättyisi – koskee niin sinkkuja kuin varattuja

  4. 4

   Onko puolisosi taipuvainen syrjähyppyyn? Tutkijat löysivät tiedostamattomia tapoja, jotka paljastavat alttiuden pettämiseen

  5. 5

   Maailmalla kohistaan nyt ”järisyttävältä” tuntuvasta uudesta orgasmista, mutta mikä ihme on kohdunkaula­orgasmi? Selvitimme

  6. 6

   Pääsin neljässä viikossa bikinikuntoon – näillä tehokkailla ohjeilla

  7. 7

   ”Haluaisin suojella ihmisiä siltä, etteivät he itse mokaisi omia suhteitaan”, sanoo kokenut parisuhdekouluttaja, ja kertoo viisi olennaista rakastamisen taitoa

   Tilaajille
  8. 8

   Kilohinta neljä miljardia euroa – Suomen arvokkainta vientituotetta tehdään espoolaisen toimistotalon uumenissa

  9. 9

   Sissikoulutus on rankinta mitä armeija tarjoaa, mutta Jaakko Pessinen vain lihoi – miten selittyy mies, joka reuhtoo 45 vuotta metsässä ilman sairaspäiviä ja kaataa traktorin paljain käsin?

   Tilaajille
  10. 10

   Naisleijonissa kuohuu, tähtihyökkääjältä Jatkoajassa suoraa puhetta: ”Meidän kisoja ei tule pilaamaan kukaan, ei oma valmentaja tai kukaan ulkopuolinen”

  11. Näytä lisää