Talous

Viennin edistämisen uusi organisaatio syntyi laihana sopuna – Business Finland on rakenteeltaan sekasikiö

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson olisi halunnut antaa viennin edistämisen kokonaan ulkoasiainhallinnolle, mutta Finpro päädyttiin yhdistämään Tekesiin. ”Tämä on se malli, jolla mennään.”

Suomalaisyritysten vienninedistämisorganisaatioiden järjestely nytkähti askeleen eteenpäin, kun valtion vienninedistämisyhtiö Finpro ja tuotekehitystoiminnan rahoittajavirasto yhdistettiin tämän vuoden alussa virallisesti Business Finlandiksi.

Kyseessä oli jälleen kerran kompromissi, jossa Finpron toimipisteet ulkomailla jatkavat suomalaisyritysten auttamista rinnakkain suurlähetystöjen tai pääkonsulaattien kanssa. Tosin uuden lain avulla pahimpia päällekkäisyyksiä pyritään purkamaan.

”Olisin mielelläni antanut Finpron vientikeskukset ulkoasiainhallinnolle, niin että yhdessä valtiorahoitteisessa ulkomaanverkostossa olisi ollut kaikki samassa”, kertoo yhdistämishankkeen pääarkkitehti, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kansliapäällikkö Jari Gustafsson HS:lle.

”Mutta siitä ei nyt tullut mitään.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Siirron tarkoituksena olisi ollut vähentää lähetystöjen ja Finpron toimistojen päällekkäisyyksiä sekä virtaviivaistaa toimintoja. Ulkoministeriö ei kuitenkaan tästä innostunut.

Elinkeinoelämän edustajatkin ilmaisivat huolensa siitä, että bisnesosaaminen voisi heikentyä, jos viennin edistäminen jäisi vain suurlähetystöjen harteille – suurlähettiläät ja pääkonsulit ovat harvemmin olleet itse liike-elämän palveluksessa.

Monilla tahoilla oli suuria odotuksia viennin edistämisen tehostamisesta, kun Jari Gustafsson nousi syksyllä 2015 työ- ja elinkeinoministeriön uudeksi kansliapäälliköksi. Pääministerinä toimi tuolloin Alexander Stubb (kok).

Japanissa ja Kiinassa kuuden vuoden ajan suurlähettiläänä toimineen Gustafssonin odotettiin jo taustansa vuoksi ryhtyvän toimiin, jotta julkinen viennin edistäminen tervehtyisi.

”Oli monta ongelmaa, sisäisiäkin. Ne loivat tehottomuutta”, Gustafsson sanoo.

Edustustot ja Finpron vienninedistämistoimistot elivät omaa elämäänsä verkostoissaan. Yhteistyö riippui usein siitä, kuinka hyvin henkilökemiat eri asemapaikoissa toimivat.

”Tämä on ollut omiaan luomaan yli- tai aliresursointeja, kun päätökset ulkomaanverkoston vahvuudesta tehtiin toisiaan kuulematta”, Gustafsson selittää kahden verkoston ikuista ristiriitaa.

Nyt Finpro ja innovaatiorahaa jakava Tekes on yhdistetty niin, että Tekesin pääjohtaja Pekka Soini jatkaa uuden yksikön johdossa toimikautensa loppuun eli kesään 2019 asti.

Soini myös valitsee itse johtoryhmänsä.

”Lähtökohtani oli, että ei yritetä koordinaatiolla vaan pannaan linjat suoraksi ja annetaan lisää voimavaroja kentälle”, Gustafsson sanoo.

Finpron ja Tekesin yhteiseloa on jo harjoiteltu, kun molemmat ovat olleet syksystä 2016 samoissa tiloissa Ruoholahdessa. Yhdistämissuunnitelmiakin on hiottu kesästä lähtien.

Juridisena rakenteena Business Finland on yhä eräänlainen sekasikiö. Tekes on edelleen TEM:n alainen virasto, Finpro puolestaan erillinen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Business Finlandin hybridissä valtio ohjaa pientä virastoa, joka johtaa suurempaa yhtiötä. Asiakkaille Business Finland näyttäytyy kuitenkin kokonaisuutena.

Outo rakenne selittyy Gustafssonin mukaan sillä, että suurin osa Business Finlandille varatusta vajaan 600 miljoonan euron määrästä on valtion Tekesille antamaa innovaatiorahoitusta.

”Se on aivan keskeinen elinkeinopoliittinen instrumentti. Hallitus haluaa pitää itsellään päätösvallan siitä, miten tuotekehitysvarat suunnataan.”

Finpro taas oli jo osakeyhtiö, jonka muuttaminen virastoksi ei houkutellut, Gustafsson kertoo.

Uudistuksen yhteydessä Business Finlandia ohjaavan johtokunnan jäsenmäärä pieneni kymmenestä seitsemään. Samalla kolmen edunvalvontatahon (Teknologiateollisuus, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät) edustajat saivat lähteä.

”Toiminnalliset syyt puolsivat pienentämistä. Kymmenen hengen porukka, johon järjestöt nimeävät omat edustajansa, on pikemminkin neuvottelukunta kuin yritystä johtava hallitus. Business Finlandilla pitää olla tehokas ja toimiva johto.”

Gustafssonin mukaan Finpron työntekijöiden määrä on vuosien saatossa ja ulkomaanverkoston kaventuessa vinoutunut niin, että sillä on Suomessa selvästi enemmän työntekijöitä kuin ulkomailla.

Nyt tarkoituksena on muuttaa rakennetta päinvastaiseksi eli kasvattaa ulkomailla olevien vienninedistäjien osuutta selvästi Suomessa olevien osuuteen verrattuna.

Monen toimijan viidakossa esimerkiksi Tekesillä ja Finprolla oli ollut paljon yhteisiä asiakkaita ja erilaisia risteäviä ohjelmia, joten ongelmia oli syntynyt.

”Tällä uudistuksella on pyritty siihen, että yritysten kansainvälistymispalvelu tuodaan alusta asti tuotekehityksen kylkeen”, Gustafsson selittää yhdistymisen logiikkaa.

Kun ennen yhtiötä on auttanut ensin innovaatio-ohjelmapäällikkö Tekesistä ja myöhemmin mukaan on tullut kansainvälistymisohjelman vetäjä Finprosta, nyt yksi asiakaspalveluvastaava voi tarjota ”koko työkalupakin” kerralla, Gustafsson selventää.

Gustafsson sanoo luopuneensa kaikista rakenneratkaisusta tämän jälkeen. Esimerkiksi valtion vientirahoitus- ja takausyhtiötä Finnveraa ei liitetä Business Finlandiin, Gustafsson linjaa.

”Tämä on se malli, jolla mennään. Ulkomaanverkostoa virtaviivaistetaan niin, että päällekkäisyys olisi mahdollisimman vähäistä.”

Viennin edistämisen kömpelö historia

Suomen julkinen viennin edistäminen on ollut vuosikymmenten ajan isojen mylläysten kohteena.

Lukuisista yrityksistä huolimatta perusongelmat ovat säilyneet. Suomella on ulkomailla kaksi rinnakkaista vienninedistämisorganisaatiota, ulkoministeriön suurlähetystöt ja Finpron vienninedistämistoimet.

Molemmat toimivat yrityksille eräänlaisina ovenavaajina. Ne antavat neuvoja paikallisista olosuhteista ja auttavat yhteistyökumppanien etsimisessä.

Näiden vakiintuneiden instituutioiden olemassaoloa perustellaan yleisesti sillä, että kilpailijamailla on yleensä jonkinlaiset organisaatiot vientiä tukemassa.

Sen jälkeen kun esimerkiksi sähköposti ja hakukoneet on keksitty, näiden palvelujen tärkeys on vähentynyt.

Harva kehtaa kuitenkin kysyä, kannattaisiko viennin edistämiseen käytetyt julkiset varat ennemmin jakaa suoraan yrityksille.

Finpron toiminnan puolustajat vetoavat siihen, että ilmaiseksi työtä tehdessään sen työntekijät voivat toimia isänmaan puolesta ja tehdä siksi parempaa työtä kuin laskuja tehtailevat konsulttiyhtiöt.

Kriitikot ovat puolestaan huolissaan siitä, että työntekijöiden tulosvastuu on pieni, mikä voi johtaa erilaisiin kohtuuttomuuksiin ja tehottomuuteen.

Suomi on avoin kansantalous, joka elää viennistä. Siksi julkinen valtakin on aina halunnut edistää yritysten vientimahdollisuuksia.

Tämän seurauksena Suomeen on syntynyt paljon erilaisia instituutioita, jotka kukin auttavat yrityksiä niiden vientiponnisteluissa.

Välillä näitä eri toimijoita yritettiin yhdistää Team Finland -brändin alle.

Tähän työhön ryhdyttiin jälleen kerran innolla eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin (kok) ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen (kok) johdolla vuonna 2012.

Pyrkimyksenä oli rakentaa eri puolilla Suomea toimiville yrityksille helppo polku vientipalveluiden äärelle niin, että yrittäjän olisi tarvinnut vain ottaa yhteys paikalliseen ely-keskukseen. Sieltä tieto yrittäjän tarpeista olisi kantautunut suurlähetystöihin ja Finpron työntekijöille.

Finpron toiminta perustui ennen pitkälti siihen, että Finpron työntekijät konsultoivat suomalaisyrityksiä ja valtio maksoi tukina suurimman osan konsulttilaskuista.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok) aikana tuo yli 30 maassa tapahtuva konsulttitoiminta myytiin 600 000 euron hinnalla Soprano-koulutusyhtiölle. Sen jälkeen Finpro jatkoi kuitenkin suomalaisyhtiöiden ensimmäisen vaiheen konsultointia, mutta nyt ilmaiseksi ja enintään kolmen päivän ajan.

Ilmaista palvelua vastaan Sopranon oli vaikea kilpailla. Tämä käynnisti mittavan korvausriidan, jota Soprano ja valtio selvittävät yhä välimiesoikeudessa.

TEM:n kansliapäällikön Jari Gustafssonin mielestä Finpron konsultaatiobisneksen myynti näytti, että konsultaatiolla ei ollut sitä arvoa, johon myyjät ja ostajatkin uskoivat, koska asiakkaat eivät siirtyneet Sopranolle.

”Konsulttitoiminnan lopettaminen oli järkevä päätös. Vanha systeemi oli huono yritysten kannalta ja kallis valtiolle. Lisäksi se osaltaan esti toimivan palvelumarkkinan syntymistä Suomeen.”

Gustafsson korostaa niin sanottujen prestige-palvelujen arvoa. Niissä Finpron ja edustustojen virkamiehet pitävät arvovallallaan huolen siitä, että yritykset pääsevät puheisiin oikeiden tahojen kanssa.

Gustafssonin mukaan edustustojen ja Finpron toimintaa on jo paljon järkeistetty. Monia toimintoja ei kuitenkaan kannata sijoittaa suurlähetystön tiloihin jo lähetystöjen kalliiden turvajärjestelyjen takia.

Team Finland -hankkeellekaan ei käynyt hyvin. Vaikka idea oli ehkä hyvä, rakenteet estivät sen toimivuuden.

Viime vuoden alussa suurella innolla valtioneuvoston kansliasta johdettu Team Finland purettiin organisaationa, vaikka sen brändi ja verkosto jäivät yhä olemaan.

Fakta

Business Finland


 Tekesin ja Finpron toiminnot yhdistettiin vuoden alusta Business Finland -kokonaisuudeksi. Se kokoaa saman katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut.

 Organisaatio käyttää vuosittain 600 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on noin 600.

 Finpron palveluksessa oli vuonna 2017 noin 240 asiantuntijaa 37 toimipisteessä 31 eri maassa.

 Finprossa toimii myös Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisyksikkö Visit Finland.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Vienti

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kymmenien työntekijöidensä julmasta johtamistavasta kritisoima Tukholman teatterin johtaja teki itsemurhan

  2. 2

   Keskusrikospoliisi tutkii suomalaisnaisen katoamista Dubaissa – tapaukseen liittyy prinsessa, pakomatka huvijahdilla ja entinen ranskalainen vakooja

  3. 3

   Jari Aarnio haluaa päästä vapaaksi – Perustelut: Menettää tutkintavankina oikeuden siviilitöihin, opiskeluun ja lomiin

  4. 4

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  5. 5

   Joku muu voi käyttää Spotify-tiliäsi salaa – Tarkista kuuntelu­historiasi ja tiliisi yhdistetyt laitteet

  6. 6

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  7. 7

   Miksi Katajanokalla puretaan vain 40 vuotta vanha kerrostalo? 1970-luvun rakentaminen on purkuvimman kourissa, sanoo kaupunginmuseon arkkitehti

  8. 8

   ”Join aamulla mehua” ja muut selitykset koululaisten minimaalisille lounaille – kuvat näyttävät, miten pienillä annoksilla osa lapsista yrittää pärjätä koulupäivän

   Tilaajille
  9. 9

   Tiede on vahvistanut sen, minkä meditoijat ovat tienneet jo vuosia: oikein hengittämällä voi oikeasti parantaa oloa

  10. 10

   ”Isisin sotilaana” itseään pitänyt marokkolainen luuli Suomen lähettäneen sotilaita Syyriaan ja toivoi Isisin ottavan iskun nimiinsä – HS käy läpi esitutkintamateriaalia

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Minusta tehtiin pornonäyttelijä”, Matleena Kuusniemi syytti Aku Louhimiestä A-Studion keskustelussa – Louhimies pyysi monta kertaa anteeksi toimintaansa

  2. 2

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  3. 3

   Mies tulee vastaanotolle ja valittaa närästystä, vaikka tietää, että kyse voi olla jostakin vakavammasta – Lääkärit kertovat, mitä oireita suomalaiset salailevat vastaanotolla, vaikka ei kannattaisi

  4. 4

   Nyt puhuvat alistamisesta syytetyn ohjaajan elokuvissa olleet naisnäyttelijät – Vera Kiiskinen: ”Kyseenalaistan Aku Louhimiehen työmetodit sekä suhtautumisen naisiin ylipäätään”

  5. 5

   24-vuotias koripalloilija Henri Kotavuo löydettiin kotoaan kuolleena

  6. 6

   Suihkuun sammunut voi aiheuttaa ison vesivahingon – ongelmaan on helppo ja halpa ratkaisu, ja se on tuttu uimahalleista

  7. 7

   Asiakkaalle kuittaileva työntekijä jätti ravintolakriitikolle suuhun pahan maun – muuten uusittu Latva tarjoaa kekseliäisyyttä ja hyviä makuja

  8. 8

   Hallitus esittää sähköpyörän hankintaan 400 euron tukea – muutos voimaan pikavauhtia

  9. 9

   Suomen elokuvaohjaajaliiton johtaja: Aku Louhimies on ylittänyt rajoja, joita ei pidä ylittää –”Hyvin poikkeuksellista”

  10. 10

   ”Join aamulla mehua” ja muut selitykset koululaisten minimaalisille lounaille – kuvat näyttävät, miten pienillä annoksilla osa lapsista yrittää pärjätä koulupäivän

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Psykoterapeutti Satu Pihlaja ei saanut mitään aikaan, kunnes yksi oivallus mullisti kaiken – nyt hän tekee väitös­kirjaa, harrastusten ohessa kahta tutkintoa ja kertoo, miten kuka tahansa voi kääntää kurssinsa

   Tilaajille
  2. 2

   Lauantaina päivystyksessä vielä puhuttiin ”kuin mies miehelle”, tiistaina turhaan apua hakenut Ilmari oli kuollut – Saako mieleltään sairas apua päivystyksestä?

   Tilaajille
  3. 3

   Useita koiria kuollut ja ihmisiä loukkaantunut koirahyökkäyksissä Heinolan seudulla – ”Koiranomistajia, joiden eläinhoivavietti tulisi suunnata hamstereihin”

  4. 4

   Meri Werkkomäki häpesi itseään, elämäänsä, isän juomista ja sitä, että jäi väärällä hetkellä kotiin leipomaan – Sitten hän päätti lopettaa häpeämisen ja alkoi kertoa rumasta seksistä nololla nimellä

   Tilaajille
  5. 5

   ”Liian älyllisen” tieteis­filmin teatteri­levitys peruttiin USA:n ulko­puolelta – nyt Netflixille ilmestynyt Hävitys on parhaita scifi­elokuvia vuosiin

  6. 6

   Suomalaiset on lellitty ruokakaupoissa pilalle

  7. 7

   Kuoleman portilla käyneet kertovat väreistä, valoista ja kuolleista tuttavista – nyt myös tutkijoilla alkaa olla käsitys siitä, mitä rajalla tapahtuu

   Tilaajille
  8. 8

   USA:n hävittäjän kuvaamalla videolla näkyy nopeasti lentävä tunnistamaton kohde – CNN: Pentagonilla ehkä laajalti vastaavaa materiaalia

  9. 9

   Ravintolan perustanut Hanan Sneih, 24, on yksi kahdeksasta Suomessa kielteisen turva­paikka­päätöksen saaneesta syyrialaisesta – ”Olen täydellisen pettynyt tähän systeemiin”

  10. 10

   ”Minä muutin Suomeen ja olen onnellinen kuin sika sonnassa” – Näin maailmalla kommentoidaan Suomen ykkössijaa onnellisimpien maiden vertailussa

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Kasperi Tanttu tarttui aseeseen vain kerran, mutta teloitettiin kahdesti – Saunaloisen poika ehti nousta boheemiksi kirjailijaksi
  3. HIFK:n Juhani Tyrväinen ei saanut kumotuksi pelikieltoaan – oli valittanut urheilun oikeusturva­lautakuntaan
  4. Bouanane oli omasta mielestään tekemässä terroritekoa, mutta kiistää ”terroristisessa tarkoituksessa tehdyt murhat” – Näin oikeuskäsittely alkoi
  5. Keskusrikospoliisi tutkii suomalaisnaisen katoamista Dubaissa – tapaukseen liittyy prinsessa, pakomatka huvijahdilla ja entinen ranskalainen vakooja
  6. Postipaketti räjähti lajittelukeskuksessa Texasissa – tapaus voi olla jatkoa viime päivien pakettipommi-iskuille
  7. Jari Aarnio haluaa päästä vapaaksi – Perustelut: Menettää tutkintavankina oikeuden siviilitöihin, opiskeluun ja lomiin
  8. Joku muu voi käyttää Spotify-tiliäsi salaa – Tarkista kuuntelu­historiasi ja tiliisi yhdistetyt laitteet
  9. Kerrostalon ullakko tulessa Tampereen keskustassa, kymmeniä asukkaita evakuoitiin – poliisi epäilee törkeää tuhotyötä
  10. Pahimmin koukuttavia pelikoneita on Suomessa eniten köyhien asuinalueilla – Ero alueiden välillä jopa sata prosenttia, tutkijat huomasivat
  11. Kolme koulua suljettiin Pirkkalassa, syynä ohikulkijan huuto pommin räjähtämisestä – Poliisi tutki koulut ja totesi ne turvallisiksi
  12. Näytä lisää