Talous

Kaikkien aikojen yritysriita päättyi – Olkiluodon uusi voimala valmistuu 10 vuotta myöhässä, mutta laitostoimittaja maksaa vain kolmen vuoden viivästyksistä

TVO ja Areva sopiva riitansa Olkiluoto 3:sta. TVO saa 8,4 miljardin euron voimalan 5,5 miljardilla eurolla.

Olkiluoto 3:n tilaajan TVO:n ja laitostoimittajan Arevan hiljattain solmittu sopimus päättää Suomen historian todennäköisesti suurimman yritysriidan. Sopimuksen yksityiskohdista on luettavissa, että suomalainen TVO oli valmis tinkimään huomattavasti korvausvaatimuksistaan saadakseen ranskalaiselta Arevalta ja Ranskan valtion energiayhtiöltä EDF:ltä takeet siitä, että Olkiluoto 3 todella valmistuu.

Tästä kielii se, että TVO:n saamat korvaukset sopimuksessa jäävät murto-osaan alkuperäisestä vaatimuksesta siitä huolimatta, että yhtiö oli vaatimuksineen vahvoilla kansainvälisessä välimiesmenettelyssä, jossa riitaa ratkottiin.

Areva maksaa myöhästymiskorvauksia vain kolmelta vuodelta, vaikka voimala valmistuu kymmenen vuotta aikataulusta jäljessä.

HS avaa pitkään jatkuneen oikeustaistelun taustat ja tuoreen sopimuksen merkityksen.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

TVO kertoi sopimuksen syntymisestä sunnuntaina sen jälkeen, kun asia oli tullut julkisuuteen ranskalaisen Le Monde -lehden kautta.

Sopimuksen mukaan välimiesmenettely lopetetaan, ja Areva maksaa Olkiluodon myöhästymisestä TVO:lle 450 miljoonan euron korvauksen.

Lisäksi sopimukseen sisällytettiin kannustin voimalatöiden nopeaan viimeistelyyn: Mikäli Areva saa Olkiluoto 3:n valmiiksi nykyisessä aikataulussa, TVO maksaa sille 150 miljoonan euron bonuksen. Säännöllisen sähköntuotannon pitäisi alkaa toukokuussa 2019. Mikäli työt edelleen venyvät, eikä voimala valmistuisi vielä ensi vuonna, Areva joutuu maksamaan TVO:lle jopa 400 miljoonan euron lisäkorvauksen.

Näin TVO:n saamat korvaukset voivat nousta enimmillään 850 miljoonaan euroon.

Korvaussumma on huomattavasti TVO:n vaatimaa pienempi. Välimiesoikeudessa yhtiö oli hakenut Arevalta 2,6 miljardin euron korvauksia.

Käsittelyn edetessä alkoi myös näyttää siltä, että Areva jäisi välimiesmenettelyssä alakynteen.

Välimiesoikeus antoi käsittelyn mittaan kolme välipäätöstä, viimeisimmän niistä marraskuussa 2017. Päätöksissä ei otettu kantaa mahdollisiin korvaussummiin, mutta TVO:n mukaan kaikki kolme päätöstä tukivat sen vaatimuksia ja heikensivät Arevan vaatimusten pohjaa. Päätöksiä on HS:n tietojen mukaan tulkittu samoin myös vastapuolella.

Silti TVO hyväksyi korvaussumman, joka on lopulta vain 12–33 prosenttia sen alkuperäisestä vaatimuksesta.

Arevan viestinnästä kerrotaan, että 450 miljoonaa euroa vastaa alkuperäisen voimalan toimitussopimuksen mukaan korvausta, joka pitäisi maksaa runsaan kolmen vuoden viivästyksestä rakennustöissä. Näillä näkymin voimala valmistuu kymmenen vuotta aikataulusta jäljessä.

Korvauksia tärkeämpää TVO:lle olikin varmistaa, että Olkiluoto 3 ylipäänsä valmistuu eivätkä rakennustyöt enää viivästy.

Osin juuri Olkiluodon ongelmien vuoksi Areva ajautui pahoihin talousvaikeuksiin kesken projektin. Tästä käynnistyi Ranskan ydinvoima-alan uudelleenjärjestely, jota TVO on seurannut huolissaan vierestä.

Järjestelyssä Arevan ydinvoimaliiketoiminta siirtyi EDF:lle, Ranskan valtion omistamalle mammuttimaiselle energiayhtiölle. TVO:n kannalta huolestuttavaa oli, ettei EDF halunnut Olkiluoto 3:n riskejä kannettavakseen, vaan asetti järjestelyn ehdoksi sen, että projekti irrotettiin omaan yhtiöönsä.

TVO pelkäsi, ettei tynkä-Arevalla olisi rahaa eikä osaavaa henkilökuntaa Olkiluoto 3:n rakentamiseen.

”Tyyli oli, että Arevaan jää vähän rahaa ja osaamista, eiköhän se siitä”, TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kuvaa.

Riskit TVO:lle olivat valtavia. Olkiluoto 3 on miljardiluokan investointi, joka pahimmassa tapauksessa olisi voinut jäädä valmistumatta. Viivästykset taas lisäävät kustannuksia ja syövät investoinnin kannattavuutta. Pahimmillaan TVO olisi vuosikymmeniä naimisissa tappiollisen voimalan kanssa.

Pelkäsikö TVO myös, ettei välimiesoikeudesta mahdollisesti saatavia rahoja koskaan nähtäisi Suomessa? Ettei omilleen jätetty Areva kykenisi maksamaan, vaikka se määrättäisiinkin suuriin korvauksiin?

Tähän Tanhua ei suoraan ota kantaa.

”Se oli pakettiratkaisu, jossa tärkeintä oli taata voimalan valmistuminen. Katsomme menneen sijaan ennen muuta tulevaa, sillä sähkön tuotannon kautta se kannattavuus sitten voi tulla”, hän sanoo.

Sunnuntaina julkistetulla sopimuksella Olkiluoto 3:n tarvitsemat resurssit on turvattu. Jos Areva tarvitsee lisätyövoimaa, se hankkii ne EDF:n omistamalta Framatomelta. Lisäkustannusten kattamiseksi Areva-yhtiöt perustavat erillisen rahaston.


Sopimuksen pohjalta TVO arvioi, että Olkiluoto 3 maksaa yhtiölle yhteensä 5,5 miljardin euroa. Voimalan alkuperäinen toimitushinta oli noin kolme miljardia euroa. Kustannusten kasvu selittyy muun muassa inflaatiolla sekä henkilöstö- ja rahoituskustannuksilla Tanhua kertoo.

Nähtäväksi jää, onko voimala kannattava sijoitus omistajilleen paisuneista kustannuksista huolimatta. Lopulta tämä mittaa myös sopimuksen onnistumista. Voimalan käyttöikä on 60 vuotta.

”Sähkön markkinahintaa ei kukaan voi ennustaa, mutta Olkiluoto 3:sta on mahdollista tulla ihan kannattava laitos”, Tanhua sanoo.

Areva arvioi, että rakentamisesta koituu sille vielä 900 miljoonaa euron kustannukset. Kaikkiaan voimalan rakentamiskustannukset nousevat 8,4 miljardiin euroon.

Ylipäänsä vuonna 2008 alkaneen oikeusriidan päättäminen oli tärkeää molemmille osapuolille. Kustannuksiin liittyi sekä Arevan että TVO:n päässä isoja epävarmuuksia, jotka on nyt selvitetty.

Toisekseen riitely on ollut äärimmäisen kallista. Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettely itsessään maksaa paljon, ja molempia yhtiöitä edustivat isot kansainväliset lakitoimistot useiden juristien voimin.

Sovulla on merkitystä myös isommassa kuvassa.

Suomelle 1 600 megawatin ydinvoimalan käynnistyminen tarkoittaa, että entistä isompi osa tuotetusta sähköstä on päästötöntä. Samalla riippuvuus tuontisähköstä vähenee.

Ranskassa tilanne on ollut kiusallinen, sillä valtio-omisteisen Arevan ongelmat ovat kaatuneet veronmaksajien kontolle. Maan ydinvoimateollisuudelle kyse on uskottavuudesta uusien asiakkaiden silmissä.

Olkiluoto 3:n oli määrä olla ensimmäinen uudenmallinen EPR-laitos, mallikappale, jota esitellä kaupallisena referenssinä maailmalla. Vastaavia EPR-hankkeita on nyt valmistumassa myös Kiinan Taishaniin ja Ranskan Flamanvilleen. Britanniassa on käynnissä lisäksi Hinkley Pointin hanke, mutta yhtäkään EPR-laitosta ei vielä ole toiminnassa maailmalla.

Se on ongelma muun muassa, kun EDF koettaa parhaillaan viimeistellä sopimusta valtavasta, kuuden reaktorin ja lähes 10 000 megawatin EPR-voimalasta Intian Jaitapuriin.

Jo vuosia valmisteltu hanke olisi valmistuessaan tiettävästi suurin ydinvoimalaitos maailmassa. Presidentti Emmanuel Macron edisti sitä viimeksi viime viikolla Intian-vierailullaan, missä hän allekirjoitti asiaa koskevan lausuman pääministeri Narendra Modin kanssa. Tavoitteena on saada työt käyntiin tänä vuonna.

TVO:n ja Arevan riita oli vaadituilla korvaussummilla mitattuna maailmanluokassakin poikkeuksellisen suuri, ja hyvin todennäköisesti Suomen ennätys. Yhteenlasketut korvausvaatimukset nousivat 6,2 miljardiin euroon.

”Pidän mahdollisena, että tämä on kaikkien aikojen suurin suomalaista yritystä koskeva tapaus. Tiedossani ei ole toista suurempaa”, sanoo Suomen tunnetuin välimiesoikeuden asiantuntija Gustaf Möller, joka on hoitanut välimiesriitoja vuosikymmeniä.

Vuosikymmenen viivästys ja moninkertaiset kustannukset – Näin Olkiluoto 3:n hanke on edennyt

2000–2002

Teollisuuden voima (TVO) hakee valtioneuvoston periaatepäätöstä Olkiluoto 3:n rakentamiseksi vuonna 2000. Hallitus myöntää sen 2002.

2003

1 600 MW:n painevesireak­torilaitoksen ­toimittajaksi valikoituu Arevan ja Siemensin konsortio. Voimala on määrä toimittaa avaimet käteen -periaatteella. Hinnaksi sovitaan kolme miljardia euroa. Voimalan on määrä tuottaa sähköä vuonna 2009.

2005

Laitos saa rakennusluvan Matti Vanhasen hallitukselta. Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen muuraa laitoksen peruskiven.

2006

Arvio voimalan valmistumisesta siirtyy vuodenvaihteeseen 2010–2011.

2008–2009

TVO:n ja laitostoimittajien kiistat myöhästymisestä kärjistyvät, ja välimiesmenettely liittyen OL3:n kustannuksiin ja viivästymineen alkaa laitostoimittajan aloitteesta.

Siemens vetäytyy yhteistyöstä Arevan kanssa. Laitoksen ennakoidaan nyt valmistuvan vuonna 2012.

2011

Arevan pääjohtaja Anne Lauvergeon saa potkut. OL3:n arvioidaan nyt valmistuvan vuonna 2014.


2013

TVO valmistuu siihen, ettei tuotanto ala ennen vuotta 2016

2016

TVO:n ja Arevan yritys löytää sopu välimiesmenettelyssä kaatuu. Voimalan valmistumisarvio on venynyt vuoteen 2018.

Talousvaikeuksissa olevan Areva kertoo uudelleenjärjestelystä yhtiössä. Olkiluotoa rakentava yhtiö on määrä riisua ydinvoimateknologiaan liittyvistä toiminnoista. Tekninen asiantuntemus ja henkilöstöresursseja siirretään uuteen New Areva NP -yhtiöön, jonka ostaa Ranskan valtion enemmistöomistama sähköyhtiö EDF.

2017

EU:n komissio hyväksyy uudelleenjärjestelyn ja valtionavun Arevalle. TVO valittaa asiasta EU-tuomioistuimeen. Se edellyttää, ettei ydinvoimateollisuuden uudelleenjärjestely vaaranna OL3:n valmistumista.

Laitoksen valmistusarvio on viivästynyt toukokuuhun 2019.

2018

TVO ja Areva sopivat riidan viivästymisestä ja kustannuksista. Osapuolet vetäytyvät meneillään olleista oikeustoimista.

TVO:n vaatimus Arevalta on ollut tätä ennen 2,6 miljardia euroa ja Arevan TVO:lta 3,6 miljardin euroa. Areva lupaa nyt maksaa OL3:n myöhästymisestä 450 miljoonaa euroa.

150 mil­joonaa euroa palautetaan, mikäli voimala valmistuu ajallaan. Areva joutuu maksamaan 400 miljoonan euron lisäkorvauksen, jos laitos ei valmistus vuoden 2019 loppuun mennessä.

TVO:n hinta OL3:sta on kasvanut 5,5 miljardiin. Voimalan rakennuskustannukset nousevat Arevan arvion mukaan 8,4 miljardiin euroon.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Energia
 • Ydinvoima
 • Olkiluoto 3
 • TVO
 • Elina Kervinen

Nyt voit järjestää kommentit myös suosituimmuuden mukaan.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Facebook pyytää käyttäjiensä alastonkuvia nyt myös briteiltä, amerikkalaisilta ja kanadalaisilta – ”Kuulostaa järkyttävältä”, kommentoi suomalainen asiantuntija

  2. 2

   FBI varoitti venäläisten tehneen laajan verkkohyökkäyksen – kotireitittimetkin kannattaa päivittää

  3. 3

   Patrik Laine löysi illalla parturin tuoliin – julkaisi kuvan ajetusta parrastaan Instagramissa

  4. 4

   Parisuhde paranee yhdellä pienellä teolla – Tämä kirjoitustehtävä auttaa todistetusti pitämään tyytyväisyyttä yllä, sanovat asiantuntijat

  5. 5

   Vain elämää on formaatti, joka pitää hyväksyä tai hylätä, välimuotoja ei ole

  6. 6

   Ihmisiä on vain 0,01 prosenttia kaikesta elämästä, mutta olemme jo tuhonneet 83 prosenttia luonnon­varaisista nisäkkäistä ja puolet kaikista kasveista

  7. 7

   Finnair vetosi WC-tukokseen ja sitten hyvän tavan vastaisuuteen – oikeus pani yhtiön maksamaan sekä myöhästymis­korvaukset että perintä­kulut

  8. 8

   Eläinlääkärit varoittavat: Koirien kuivatut kanaherkut saattavat aiheuttaa munuais­ongelmia – ”Vahvoja epäilyjä on”

  9. 9

   HS-selvitys paljastaa: Pääkaupunki­seudun koulut täyttyvät haitallisella ilmalla, ja syy on ikivanha käytäntö – ”Tämä on se kaikkein pahin tilanne”

   Tilaajille
  10. 10

   Näytätkö johtajalta vai hoivaajalta? Nämä piirteet kasvoissasi määrittävät sen, millaisena muut ihmiset sinua pitävät

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Parisuhde paranee yhdellä pienellä teolla – Tämä kirjoitustehtävä auttaa todistetusti pitämään tyytyväisyyttä yllä, sanovat asiantuntijat

  2. 2

   HS-selvitys paljastaa: Pääkaupunki­seudun koulut täyttyvät haitallisella ilmalla, ja syy on ikivanha käytäntö – ”Tämä on se kaikkein pahin tilanne”

   Tilaajille
  3. 3

   Eläinlääkärit varoittavat: Koirien kuivatut kanaherkut saattavat aiheuttaa munuais­ongelmia – ”Vahvoja epäilyjä on”

  4. 4

   Muutama vuosi sitten Eetu Pakkanen, 28, myi olemattomia tavaroita nettihuutokaupassa ja sekoili kamapäissään – Nyt hän roudaa Cheekiä ja toteuttaa omaa upeaa tuhkimotarinaansa

  5. 5

   Parisuhteen julmuri on ulospäin mitä mainioin tyyppi – Näin henkinen väkivalta kasvaa pienistä moitteista tuhoisaksi kierteeksi

   Tilaajille
  6. 6

   Näytätkö johtajalta vai hoivaajalta? Nämä piirteet kasvoissasi määrittävät sen, millaisena muut ihmiset sinua pitävät

   Tilaajille
  7. 7

   Tanska vetää maahanmuutossa tiukkaa linjaa, Ruotsi seuraa perässä, Suomessa aiheesta ei juuri keskustella – ”Kaikki alkavat ymmärtää, ettemme voi kutsua tänne kaikkia”

  8. 8

   Naiset siivoavat, synnyttävät ja saavat pienempää palkkaa – vieläkö pitäisi suorittaa kansalais­palvelus?

  9. 9

   Moni palomies kokee seksuaalista ahdistelua työtehtävissä – helsinkiläispoliitikot vaativat kaupunkia kitkemään häirintää työpaikoilla

  10. 10

   Kaikkien kevään ylioppilaiden nimet HS:n hakukoneessa – Viivi Mäkelä muistaa opon tunnin, jolla kevään arvosanojen poikkeuksellinen painoarvo paljastui

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Homomiesten tuoreesta ja pahimmillaan vaarallisesta seksitrendistä on kohistu maailmalla jo vuosia, mutta Suomessa se on noussut esille vasta nyt – tästä on kyse chemsexissä

  2. 2

   Prinssi Harryn ex-tyttöystävän tympeä ilme, Amal Clooneyn aviomies ja nuori Meghan Markle palatsin edessä – internet sekosi kuninkaallisista häistä, tässä parhaat palat

  3. 3

   Syöpää aiheuttava virus huolestuttaa maailmalla, ja nyt sitä löytyi Suomestakin – osa seksin välityksellä tarttuvan viruksen kantajista sairastuu leukemiaan

   Tilaajille
  4. 4

   Sanna oli 16-vuotias, kun hän kertoi tulleensa raiskatuksi – Viisi vuotta myöhemmin hän paljasti, että vankilaan joutui syytön mies

   Tilaajille
  5. 5

   Parisuhteen julmuri on ulospäin mitä mainioin tyyppi – Näin henkinen väkivalta kasvaa pienistä moitteista tuhoisaksi kierteeksi

   Tilaajille
  6. 6

   Juha Kärkkäisen tavaratalo on synnyttämässä Rovaniemellä poliittisen kiistan – ”En hyväksy tällaista ihmisvihamielisyyttä”

  7. 7

   Kysy nämä kaksi kysymystä, kun lapsi uhmaa ja raivoaa – kasvatuskouluttaja Liisa Ahosen mukaan ongelmalapsia käsitellään väärin

   Tilaajille
  8. 8

   Kalle sai puhelun, mietti vedessä pulikoivia lapsiaan ja vastasi kyllä – Se päätös teki hänestä hyvän isän aivan viime hetkellä

   Tilaajille
  9. 9

   Näytätkö johtajalta vai hoivaajalta? Nämä piirteet kasvoissasi määrittävät sen, millaisena muut ihmiset sinua pitävät

   Tilaajille
  10. 10

   Meghanin puku oli aikuisen naisen valinta – kuningatar lainasi tiaran ja Harry poimi kukat

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. FBI varoitti venäläisten tehneen laajan verkkohyökkäyksen – kotireitittimetkin kannattaa päivittää
  3. Patrik Laine löysi illalla parturin tuoliin – julkaisi kuvan ajetusta parrastaan Instagramissa
  4. Tunti sitten
  5. Facebook pyytää käyttäjiensä alastonkuvia nyt myös briteiltä, amerikkalaisilta ja kanadalaisilta – ”Kuulostaa järkyttävältä”, kommentoi suomalainen asiantuntija
  6. Vain elämää on formaatti, joka pitää hyväksyä tai hylätä, välimuotoja ei ole
  7. Lakkoilu lamauttaa Brasilian talous­keskusta, presidentti määräsi armeijan hajottamaan rekka­kuskien tiesulut
  8. Pietarin lähellä on kaksi miljoonaa tonnia vaarallisia jätteitä, joista osan Fortum haluaa tuoda ”esimerkiksi Riihimäelle” – Krasnyi Borin myrkyt ovat ympäristöriski myös Itämerelle
  9. Ihmisiä on vain 0,01 prosenttia kaikesta elämästä, mutta olemme jo tuhonneet 83 prosenttia luonnon­varaisista nisäkkäistä ja puolet kaikista kasveista
  10. Supernuori vaihtoi pallon keihääseen ja nyt Oliver Helanderia jo tervehditään ”tulevana olympiavoittajana” – ”Hyvältähän ne puheet kuulostavat”
  11. Sakari Oramolle uudet sopimukset Suomessa ja Lontoossa – kapellimestari paljastaa HS:lle, mitä kolmen orkesterin herruuden jälkeen tapahtuu
  12. 2 tuntia sitten
  13. Fortum suunnittelee Ämmässuolle lämpövoimalaa – polttoaineena haketta ja purkupuuta
  14. Näytä lisää