Talous

EU haluaa rajoittaa urkintaan soveltuvan huippu­tekniikan vientiä, Suomi panee hanttiin – ministeri ei sano suoraan, johtuuko vastustus Nokiasta

Komissio haluaa rajoittaa tietoliikenteen tarkkailuun soveltuvan huipputekniikan vientiä EU:n ulkopuolelle. Suomi ja Ruotsi pitävät ehdotusta hyödyttömänä.

Suomi ja Ruotsi vastustavat tarmokkaasti suunnitelmia rajoittaa tietoliikenteen seurantaan soveltuvan huipputekniikan vientiä nykyisestä, ilmenee Helsingin Sanomien haltuunsa saamista asiakirjoista.

Euroopan komissio esittää keinoja, joilla lisättäisiin tietoliikenteen seurantaan soveltuvien laitteiden ja ohjelmistoja valvontaa EU:n ulkopuolisiin valtioihin.

Sekä Suomessa että Ruotsissa on suuri verkkolaitteiden valmistaja: Suomessa Nokia ja Ruotsissa Ericsson. Molemmilla yhtiöillä on kotimaassaan verraten suuri kansantaloudellinen merkitys.

Komission ehdotuksen mukaan asiasta säädettäisiin muuttamalla nykyistä kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevaa asetusta. Aloitteen valvonnan lisäämisestä on tehnyt Euroopan parlamentti.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Kaksikäyttötuote tarkoittaa sellaista tuotetta, tekniikkaa, palvelua tai muuta hyödykettä, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi sotilaallisiin tarkoituksiin.

HS:n EU-lähteistä hankkimien luottamuksellisten asiakirjojen perusteella Suomen ja Ruotsin kannalla on seitsemän jäsenvaltiota: Tšekki, Kypros, Viro, Irlanti, Italia, Puola ja Britannia.

Asiakirjojen perusteella enemmistö muista jäsenvaltioista suhtautuu komission ehdotukseen suopeammin. Uudistettu asetus lisäisi EU:n ulkopuolelle vietävän huipputekniikan valvontaperusteita ja valvottujen tuotteiden määrää.

Komission tavoitteena on vähentää riskiä, että huipputekniikkaa käytettäisiin EU:n ulkopuolella ihmisoikeusloukkauksiin tietoliikenteen seurannassa.

Ulkoministeriön toimittamien asiakirjojen perusteella Suomesta on annettu vuodesta 2013 alkaen kymmeniä vientilupia laitteille ja ohjelmistoille, jotka soveltuvat tietoliikenteen valvontaan.

Jos komission ehdottama asetusmuutos tulisi voimaan, yritykset joutuisivat hakemaan vientilupaa yhä useammille tuotteille. Ulkoministeriö on myöntänyt huipputekniikan kaksikäyttötuotteille vientilupia esimerkiksi Venäjälle, Kiinaan (Hongkong), Kuwaitiin, Arabiemiirikuntiin, Kolumbiaan, Iraniin, Saudi-Arabiaan, Omaniin, Turkkiin ja Meksikoon.

Ainakin osa tuotteista on asiakirjojen perusteella sellaisia, että niillä voidaan tarvittaessa valvoa tietoliikennettä.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok) korostaa, että Suomi ei sinänsä vastusta tietoliikenteen valvontaan soveltuvan huipputekniikan vientirajoituksia.

”Vastustamme vain sitä, että Euroopan unionissa otettaisiin käyttöön oma erillinen luettelo tuotteista, joiden vientiä pitäisi rajoittaa tai kieltää. Meidän mielestämme asia pitäisi ratkaista Wassenaarin järjestelyssä, jossa on mukana paljon EU:n ulkopuolisia valtioita.”

Wassenaar on kansainvälinen aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestely. Ministeri Virolainen korostaa, että siihen kuuluu huipputekniikasta tunnettuja valtioita, kuten Yhdysvallat, Kanada, Japani, Australia, Uusi-Seelanti, Intia ja Venäjä.

Jos kaksikäyttötuotteiden viennin uusista rajoituksista päätettäisiin Wassenaarin järjestelyssä, se olisi ihmisoikeuksien turvaamisen näkökulmasta nykyistä kattavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa.

 

”Meidän täytyy pitää huolta myös eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä.”

Uudet rajoitukset saattaisivat aiheuttaa sen, että ihmisoikeuksia mahdollisesti loukkaavat valtiot ostaisivat tarvitsemansa tekniikan muista kuin EU:n jäsenvaltioista.

Toisin sanoen eurooppalaiset yhtiöt joutuisivat luovuttamaan ainakin jossain määrin markkinoita ulkomaisille kilpailijoilleen, kun taas ihmisoikeuksista piittaamattomat valtiot voisivat ostaa valvontatekniikkaa muualta.

”Olen keskustellut asiasta ranskalaisen ja espanjalaisen kollegani kanssa, ja hekin ovat havahtuneet siihen, että meidän täytyy pitää huolta myös eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä huipputekniikan kehittämisessä. Siksi asiasta sopiminen Wassenaarin järjestelyssä olisi järkevämpää”, Virolainen sanoo.

Ministeri on huolissaan myös siitä, että komission ehdottama asetus saattaisi pitkällä aikavälillä vaarantaa huipputekniikan kehittämisen Euroopan unionissa.

”Lisäksi komission ehdotus on epäselvä. Se voisi aiheuttaa vaaran, että oikein toimivat yritykset saattaisivat tietämättään rikkoa sääntelyä.”

Ministeri Virolainen ei halua sanoa suoraan, vastustaako Suomi ehdotusta Nokian takia ja Ruotsi Ericssonin takia.

”Minulle ei ole suoraan sanottu yritysten nimiä, mutta olen rivien välistä tulkinnut, että näillä kahdella suurella yrityksellä on ollut vaikutusta. Täytyy ottaa huomioon, että nämä ovat pörssiyhtiöitä, jotka toimivat aina huolellisesti ja lain kirjaimen mukaisesti”, Virolainen sanoo.

Nokia ja Ericsson myyvät verkkolaitteita ja -ohjelmistoja liki kaikkialle maailmassa. Kaikissa käytössä olevissa standardoiduissa matkapuhelintekniikoissa on sisäänrakennettu mahdollisuus lailliseen tarkkailuun. Toisaalta internetissä ei ole standardoitua keinoa tarkkailla tietoliikennettä.

Ongelmia syntyy, jos valtiot eivät piittaa perus- ja ihmisoikeuksista vaan käyttävät tekniikkaa väärin. Nokia pahoitteli vuonna 2010, että sen ostama Siemensin verkkolaiteyksikkö myi aikoinaan erillistä valvontatekniikkaa Iraniin. Nokia on sittemmin myynyt kyseisen liiketoiminnan.

Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat Euroopan unionin keskeisiä arvoja.

Euroopan yliopistoinstituutin kansainvälisen oikeuden professori Martin Scheinin huomauttaa, että monissa ihmisoikeusasioissa nimenomaan EU on ollut edelläkävijä, joka on näyttänyt mallia muille.

Esimerkkinä tästä Scheinin mainitsee kiellon luovuttaa ihmisiä valtioihin, joissa on kuoleman­rangaistus, ja kidutus­välineiden kansain­välisen kaupan kieltämisen.

”Wassenaar-järjestely on toki kattavampi, mutta jos edetään pienimmän yhteisen nimittäjän pohjalta, vakoilulaitteiden kauppaan ei ehkä saada mitään rajoituksia. EU:n tulisi tässäkin asiassa kulkea edellä ja osoittaa muille maille, että kuluttajiakin kiinnostaa, käytetäänkö jotain teknologiaa ihmisoikeuksien polkemiseen autoritaarisissa maissa.”

Scheininin mielestä EU ei voi arvojensa ja ihmisoikeussitoumustensa takia kilpailla sellaisista markkinoista, joille pääsyn ehtona on mahdollinen osallisuus ihmisoikeuksien loukkaamiseen.

”Lisäksi on lyhytnäköistä ajatella, että autoritaaristen maiden halu ostaa ihmisoikeuksien polkemiseen soveltuvaa vakoiluteknologiaa tuottaisi EU-maiden yrityksille kilpailuedun. Tuo etu voi muuttua hyvin nopeasti ja samalla pysyvin vaikutuksin taakaksi, kun yritysten maine menee.”

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen korostaa, että kyse on ennen kaikkea poliittisesta päätöksestä.

Ojanen pitää sinänsä kanna­tetta­vana, että kaksi­käyttö­tuotteiden vientiä rajoi­tet­taisiin nykyistä enemmän, jos on vaarana niiden väärin­käyttö ihmis­oikeus­loukkauksiin.

”Ihmisoikeusnäkökulman pitäisi myös suunnata ja määrittää ulkomaankauppapolitiikkaa sekä Suomen kantoja ylikansallisessa ja kansallisessa päätöksenteossa.”

Perustuslain mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.

Ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Teemu Sepponen painottaa, että Suomi kertoo kaksikäyttötuotteille myönnetyistä vientiluvista erittäin avoimesti. Ulkoministeriö ilmoittaa vientiluvan saaneen yrityksen nimen, lyhyen tuotekuvauksen ja kohdemaan.

”Käsittääkseni yksikään muu EU:n jäsenvaltio ei kerro kaksikäyttötuotteiden vientiluvista yhtä avoimesti kuin Suomi. Haluamme varmistaa läpinäkyvyyden, koska suhtaudumme ihmisoikeuskysymyksiin hyvin vakavasti”, Sepponen sanoo.

Yritykset toimivat siis aivan oikein, kun ne pyytävät sotilaalliseen käyttöön soveltuvalle kaksikäyttötuotteelle vientilupaa.

Lupaa on haettava silloinkin, kun tuote ei ole valvottavien tuotteiden luettelossa mutta yrityksellä on syytä epäillä, että valtio, johon on kielletty aseidenvienti, voisi hyödyntää tuotetta joukkotuhoaseissa tai sotilaallisessa käytössä.

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaa rikkova voidaan tuomita säännöstelyrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Törkeästä säännöstelyrikoksesta voidaan tuomitaan vankeuteen neljäksi kuukaudeksi tai enintään neljäksi vuodeksi.

Vientiluvan myöntää aina kussakin jäsenvaltiossa toimivaltainen viranomainen. Komissio ei ole esittänyt muutosta luvan myöntämiseen, vaikka ilmeisesti osa jäsenvaltioista suhtautuu vientivalvontaan lepsummin kuin toiset.

”Jos tuotteella on epätoivottua käyttöä tai epätoivottua käyttöä epäillään, vientilupaa ei anneta. Suomessa kaksikäyttötuotteen vientiluvan harkinnassa otetaan aina huomioon, voidaanko epäillä tuotteen käyttöä ihmisoikeusrikkomuksiin”, Sepponen sanoo.

Fakta

Paljon erilaisia tuotteita


 Ulkoministeriö on myöntänyt vuosittain noin 700 vientilupaa kaksikäyttötuotteille. Yhteen lupaan voi kuulua useita tuotteita. Lupa vaaditaan myös esittelyitä ja korjaamista varten.

 Kaksikäyttötuote on tuote, jota voidaan soveltaa siviilikäytön lisäksi sotilaallisiin tarkoituksiin. Kaksikäyttötuotteita voivat olla laitteiden ja raaka-aineiden ohella aineettomat tuotteet, kuten ohjelmistot, palvelut ja osaaminen.

 Suomesta vientiluvan saaneiden tuotteiden joukossa on esimerkiksi venttiilejä, pumppuja, taajuusmuuttajia ja kondensaattoreita.

 Suomelle taloudellisesti merkittävimmät kaksikäyttötuotteet ovat tietotekniikan ja -liikenteen huipputekniikkaa.

 Kaksikäyttötuotteiden vienti Suomesta on kasvanut. Vientiluvan saaneiden tuotteiden arvo oli viime vuonna ulkoministeriön karkean arvion mukaan 700 miljoonaa euroa.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Friteerattuun kanaan erikoistunut pikaruokaketju Kentucky Fried Chicken tulee Suomeen

  2. 2

   Taksikuski tuijotti vaihdekeppiä, ajoi madellen ja vaati maksua käteisellä Helsingin keskustassa – Teippihuijaus paljastui, kun Inari Suomela valitti sekavasta kyydistä taksiyhtiöön

  3. 3

   Onko kuvassa näkemäsi nainen nuori vai vanha? Yksi kuuluisimmista illuusioista on elänyt vuodesta 1915 internetin keskustelupalstoille — Nyt tutkijat selvittivät sata vuotta vanhan kuvan ”jujun”

  4. 4

   Palvelunesto­hyökkäys kaatoi useita verkkopalveluita – Hyökkäys tuli ulkomailta

  5. 5

   Isä jää varjoon, kun lapsi valitsee äidin – Suosikki­asetelmalle on luonnolliset syynsä, ja näin se puretaan

   Tilaajille
  6. 6

   Kyllä, Lily Allen tilasi naisprostituoidun ja harrasti seksiä Liam Gallagherin kanssa – mutta hänen muistelmissaan on kyse paljon isommista asioista

  7. 7

   Olen tavannut lapsia, jotka sylkevät, käyvät päälle ja rikkovat huonekaluja – Miten he saavat tarvittavaa hoitoa tässä sijaishuollon resurssipulassa?

  8. 8

   Sveitsin poliisi: Kansalaisuutta hakenut oligarkki Roman Abramovitš olisi ”uhka turvallisuudelle ja maineriski”

  9. 9

   Donald Trump puhui YK:n yleiskokouksessa, suora lähetys New Yorkista jatkuu

  10. 10

   Vaihtokuvat näyttävät, kuinka venäläisen liikemiehen ja Airiston Helmen hankkimat alueet ovat muuttuneet vuosien saatossa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Onko kuvassa näkemäsi nainen nuori vai vanha? Yksi kuuluisimmista illuusioista on elänyt vuodesta 1915 internetin keskustelupalstoille — Nyt tutkijat selvittivät sata vuotta vanhan kuvan ”jujun”

  2. 2

   Taksikuski tuijotti vaihdekeppiä, ajoi madellen ja vaati maksua käteisellä Helsingin keskustassa – Teippihuijaus paljastui, kun Inari Suomela valitti sekavasta kyydistä taksiyhtiöön

  3. 3

   Harvinainen geneettinen ”lottovoitto” venytti Shawn Bradleyn 229-senttiseksi – sen pidemmäksi ei terve ihminen juuri kasva

  4. 4

   OP aloittaa kuuttatuhatta työntekijää koskevat yt-neuvottelut – Tarkoitus ei ole päästä säästöihin irtisanomisilla, vakuuttaa pääjohtaja Ritakallio

  5. 5

   Työelämä on ajautunut aivot turruttavaksi silpuksi, mikä ajaa kolmekymppiset työkyvyttömyyteen – Aivotutkijoiden ratkaisu on uusi työaika, ja näin se toimii

   Tilaajille
  6. 6

   Työttömät kantavat metsässä puita ilman palkkaa, mutta onko siitä ihmelääkkeeksi Suomen ongelmiin? ”Hyödyllisiä töitä, joita kukaan ei muuten tekisi”

   Tilaajille
  7. 7

   Köyhien lasten hätä alkoi näkyä, kun toimeentulotuki siirtyi Kelan hoitoon – ”Tapaan lapsia, jotka ovat silmät pyöreinä, kun vien heille juustoa tai jogurttia”

  8. 8

   Isä jää varjoon, kun lapsi valitsee äidin – Suosikki­asetelmalle on luonnolliset syynsä, ja näin se puretaan

   Tilaajille
  9. 9

   Amerikkalaisnäyttelijä nosti täysin puskista suomalaissarja Sorjosen tämän hetken parhaimmistoon – tuntemattomat näyttelijät mahtavia, ”visuaalinen näyttävyys tyrmäävä”

  10. 10

   Kyllä, Lily Allen tilasi naisprostituoidun ja harrasti seksiä Liam Gallagherin kanssa – mutta hänen muistelmissaan on kyse paljon isommista asioista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   ”Ihmisroskana” esitetty asunnoton alkoholisti Markku Korhonen ahdistui ja suuttui niin, että teki rikos­ilmoituksen – entinen yrittäjä auttoi pitkään muita, mutta päätyi itse sillan alle

  2. 2

   Köyhien lasten hätä alkoi näkyä, kun toimeentulotuki siirtyi Kelan hoitoon – ”Tapaan lapsia, jotka ovat silmät pyöreinä, kun vien heille juustoa tai jogurttia”

  3. 3

   Puolella miljoonalla suomalaisella on riittämätön lukutaito – Testaa, kuinka hyvin itse ymmärrät lukemaasi

  4. 4

   Äiti riehui, ryyppäsi ja teki lopulta itsemurhan – Kun Sari Järn halusi ymmärtää miksi, hän löysi suvun synkän historian

   Tilaajille
  5. 5

   Krp ottanut kiinni kolmannen henkilön Turun seudun laajoissa kotietsinnöissä – ”Etsinnät sujuneet suunnitelmien mukaan”

  6. 6

   Sotilaslähde HS:lle: Airiston Helmi ollut vuosia Puolustus­voimien ja Supon tarkkailussa – ”Ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”

  7. 7

   Työelämä on ajautunut aivot turruttavaksi silpuksi, mikä ajaa kolmekymppiset työkyvyttömyyteen – Aivotutkijoiden ratkaisu on uusi työaika, ja näin se toimii

   Tilaajille
  8. 8

   Markku hakee Viipurista bensaa, seksiä ja puolisolle kukkia – Yhä useampi itärajan mies tuo myös hiv:n, mutta testeihin Markku ei mene

   Tilaajille
  9. 9

   Miehet ovat usein tajuamattaan henkisen väkivallan uhreja – ”Miehillä voi olla parinkymmenen vuoden kokemus alistamisesta”

  10. 10

   ”Ongelmista ykkönen on viina, kakkonen on viina ja kolmonen on viina” – Ensihoidon eläköityvä vastuulääkäri Teuvo Määttä on nähnyt Helsingin pimeän puolen

  11. Näytä lisää