Yksiöiden kysyntä ei hellitä, mutta opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen pariin ei ole toistaiseksi merkittävästi muuttanut markkinoita

Suurin osa opiskelijoista asuu yksiöissä. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on vain yksi syy pienten asuntojen kysynnän kasvuun. Myös kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja korkeat vuokrat lisäävät pienten asuntojen suosiota.

Jätkäsaareen valmistui vuonna 2016 uusi Hoasin talo, jossa reilusti yli puolet asunnoista oli yksiöitä. Hoasilla on 18500 asukasta noin 10000 asunnossa.

5.8.2018 2:00 | Päivitetty 5.8.2018 6:28

Vaikka kiivas rakentaminen on viime vuosina lisännyt yksiöiden ja kaksioiden tarjontaa, pienten asuntojen kysyntä erityisesti pääkaupunkiseudulla ylittää edelleen tarjonnan. Tämä näkyy yhä jatkuvana vuokrien nousuna ja asuntojen markkinointiaikojen lyhentymisenä.