Talous

Asuntomarkkinoilla on tapahtumassa murros, ja Päivi Wilenin valinta on yksi osoitus siitä – Miten vuokra-asuminen vaikuttaa keskituloisten varallisuuteen?

Vuokra-asumisen suosio kasvaa, eikä ilmiö koske enää pelkästään pienituloisimpia. ”Vuokra-asuminen on mahdollistanut paljon”, sanoo perhepsykoterapeutti Päivi Wilen tietoisesta valinnastaan.

Vuokra-asumisen suosio kasvaa, eikä ilmiölle näy loppua. Pienituloisten lisäksi yhä suurempi osa keskituloisista valitsee vuokra-asumisen.

Näin toteaa Pellervon taloustutkimuksen (PTT) torstaina julkistettu laaja katsaus suomalaisten asumisesta. Raportti herättää monia kysymyksiä siitä, miten suomalaisten kahtiajako omistusasujiin ja vuokra-asujiin on muuttumassa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Omistusasujat ovat vuosien saatossa vaurastuneet, mutta tapahtuuko niin jatkossakin? Haluavatko ihmiset nyt asumiseltaan enemmän vaivattomuutta kuin omistusasuminen pystyy tarjoamaan?

Vai onko omistusasumisesta tulossa etuoikeus, johon edes keskituloisilla ei pian ole mahdollisuutta?


Perhepsykoterapeutti Päivi Wilen kertoo, että hänelle vuokra-asuminen on ollut tietoinen valinta. Wilen on asunut vuokralla nykyisessä asunnossaan Keravalla 25 vuotta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”En ole nuorena halunnut sitoa itseäni tiettyyn velkasummaan. Se on vapauteen liittyvä asia”, Wilen sanoo.

”Vuokra-asuminen on mahdollistanut paljon.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Wilenin mukaan hän on voinut opiskella ja matkustella lainataakan puuttumisen ansiosta. Jos nuorten ajatusmaailma painottaa omistusasumisen ja säästämisen sijasta vapautta ja joustavuutta, Wilen on ollut aikaansa edellä.

”Nuoret ovat ymmärtäneet elämän moninaisuuden eri tavalla. Ei tarvitse olla omaa omakotitaloa, että voisi elämässä paremmin. Nämä ovat meille yhteiskunnassa istutettuja malleja.”

Näin vuokra-asuminen lisääntyy

Helsingissä vuokralla asuvia asuntokuntia on jo vuodesta 2012 alkaen ollut enemmän kuin omistusasujia. Tampereella vuokralla olevien asuntokuntien määrä on tätä vauhtia ohittamassa pian omistusasujien määrän.

Vuokralla asuvien asuntokuntien määrä on kasvanut koko maassa edellisten kymmenen vuoden aikana noin 90 000:lla. Vuokra-asujien suhteellinen osuus kaikista asuntokunnista on kasvanut.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Suunta on ollut sama koko maan tasolla. Vuokra-asuminen on kasvattanut suosiotaan, vaikka omistusasuminen on PTT:n mukaan ollut yhä edullista vuokralla asumiseen verrattuna.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Asuntovelkaiset ovat päässeet koko vuosikymmenen ajan nauttimaan pienistä koroista. PTT:n mukaan omistusasumisen kustannusten arvioidaan tänä vuonna olevan noin 50–60 prosenttia vuokralla asumisen kustannuksista.

Vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut, mikä on PTT:n mukaan osaltaan lisännyt niiden suosiota. Kerrostaloasuntojen rakentaminen on kiihtynyt suurimmissa kaupungeissa, ja suuri osa uusista asunnoista on päätynyt sijoittajille. Vuokra-asuntosijoittaminen on kasvanut myös vanhassa asuntokannassa.

Vuokra-asumisen suosion kasvu on näkynyt muuallakin Euroopassa, kuten Britanniassa, Irlannissa ja Baltian maissa.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita yrittää työssään lisätä vuokra-asumisen osuutta Suomessa. Hänen mukaansa on väärin, että valtio ohjaa poliittisesti ihmisiä pysyvään asumiseen myös niillä alueilla, joilla ei ole töitä tarjolla.

”Näemme, että vuokra-asuminen on paljon joustavampaa. Siinä ostaa asumispalvelun, jossa ei tarvitse olla asumisen osaaja”, Viita sanoo.

”Vuokralla asuessa voi saada asunto-osakeyhtiöön verrattuna helpompaa asumista hyvin kunnossa pidetyssä yhtiössä. Asunto-osakeyhtiöissä asuu sinänsä fiksuja ihmisiä, mutta he eivät ole kiinteistönpidon ammattilaisia.”

Myös keskituloiset vuokraavat entistä useammin

Asumisen muoto on Suomessa jakautunut pitkälti tuloluokkien mukaan. Pienituloisin viidennes kotitalouksista asuu pääosin vuokralla. Tulojen kasvaessa lisääntyy myös omistusasuminen. Suurituloisimmasta viidenneksestä harvempi kuin joka kymmenes asuu vuokralla.

Tämä jako on viime vuosikymmeninä voimistunut. Tuloluokka määrittelee entistä enemmän sitä, asuuko kotitalous vuokralla vai omassa asunnossa.

Oheisessa kuviossa vuokra-asumisen yleisyys on esitetty viiteen tuloluokkaan jaettuna.


Aivan viime vuosina keskituloisten asuminen vuokralla on lisääntynyt. Vuosien 2013 ja 2016 välillä vuokra-asuminen on yleistynyt keskituloisten ryhmässä sekä pienituloisten ja keskituloisten väliin jäävässä ryhmässä.

Ikäluokista vuokra-asuminen kiinnostaa erityisesti nuoria. Ensiasunnon ostajat ovat vähentyneet viime vuosikymmenestä, ja heidän keski-ikänsä on noussut. Eri perhemuodoista vuokra-asuminen on lisääntynyt nopeimmin lapsettomien pariskuntien joukossa.

Sekä pakko että halu ajavat vuokralle

Mistä vuokra-asumisen lisääntymisessä on lopulta kyse?

PTT:n raportissa katsotaan, että vuokra-asuminen ei ole keskituloisilla kotitalouksilla enää välttämättä pakon sanelemaa.

Suomalaisten odotukset asumisestaan liittyvät isoihin trendeihin, kuten kaupungistumiseen, väestön ikääntymiseen ja digitalisaatioon. Vuokra-asumisen suosion lisääntyminen voi selittyä osin mieltymysten muutoksella.

Suuriin kasvukeskuksiin muuttaville vuokra-asuminen näyttäytyy omistusasumista helpompana, turvallisempana ja joustavampana vaihtoehtona. Vuokra-asumisen joustavuus saattaa myös vastata työelämän koventuneisiin vaatimuksiin.

Vuokralaiset ry:n Anne Viita katsoo, että vuokra-asuminen liittyy yhä useammin omaan valintaan eikä taloudelliseen pakkoon. Yksi selitys on hänen mukaansa se, että monet nuoret käyvät vaihto-opiskelijana ja kansainvälisyys tulee heidän ajattelumalliinsa nuoresta pitäen.

”Omistusasunto Suomessa ei silloin välttämättä ole paras tapa sijoittaa.”

Toisaalta vuokra-asumista selittävät myös raha ja asuntojen hinnannousu kasvukeskuksissa. Ihmisten halu asua tietyissä kaupungissa ja palvelujen lähellä tarkoittaa, että heidän himoitsemiensa asuntojen neliöhinnat ovat kovia. Se sulkee asunnon omistamisen pois monilta.

PTT:n raportista ei löydy vastausta siihen, kumpi ajaa vuokra-asumisen kasvua enemmän, pakko vai valinta.

”Jos haluaa asua kaupungin ykköspaikalla, hinnat voivat olla myös parempituloisten ulottumattomissa. Mutta varmasti on myös vapaaehtoista vuokralla asumista, jossa arvostetaan vapautta ja joustavuutta”, sanoo asuntoraportista vastaava ekonomisti Lauri Vuori.

Tuomitseeko vuokra-asuminen ihmiset köyhyyteen?

Omistusasuminen on ollut Suomessa perinteisesti tapa kasvattaa kotitalouden varallisuutta. Asuntovelkaa maksamalla omaisuus on kertynyt kuin itsestään. Lisäksi asuntojen hinnat ovat vuosikymmenten aikana nousseet voimakkaasti, joskin hintojen nousu on viime vuosina rajoittunut kasvukeskuksiin.

Asuntojen omistajat ovat voineet nauttia kotiensa verottomista myyntivoitoista, asuntotulon verottomuudesta ja lainakorkojen vähentämismahdollisuudesta.

Omistusasujien asumiskustannukset ovat olleet vuodesta 2008 alkaen laskusuunnassa. Sen sijaan vuokra-asujien asumiskustannukset ovat kohonneet lähes koko vuosituhannen ajan aivan viime vuosiin asti.

Erot omistusasujien ja vuokra-asujien varallisuudessa ovat huomattavat. Vuonna 2016 velattomassa omistusasunnossa asuvien kotitalouksien nettovarallisuuden mediaani oli lähes 250 000 euroa. Asuntovelallisilla omistusasuvilla kotitalouksilla nettovarallisuus oli hieman yli 100 000 euroa ja vuokralla asuvilla kotitalouksilla hieman alle 2 500 euroa.

Nettovarallisuus saadaan, kun kotitalouden varallisuudesta vähennetään velat.

Kun vuokra-asujien tulot ovat pienemmät kuin omistusasujilla ja asumiskulut suurempia, erot varallisuudessa eivät ole ihme.

Kun tuloerot ottaa huomioon, vuokralla asuvien sijoitusvarallisuus on samankaltaista velkaisessa omistusasunnossa asuvien kanssa, mutta asuntovelalliset kerryttävät samalla omaisuuttaan lainaerien maksuilla.

Vuokra-asujien siis pitäisi säästää enemmän muihin omaisuuslajeihin, jos he haluaisivat pysyä varallisuudessa omistusasujien tahdissa. PTT:n selvityksessä näkyy tällaisesta ainakin yksi pieni merkki.

Kun verrataan pörssiosakkeisiin ja sijoitusrahastoihin sijoitettuja varoja, vuokralla asuvien kotitalouksien mediaanivarallisuus on kasvanut vuonna 2016 jo suuremmaksi kuin asuntovelallisilla kotitalouksilla.


Voisiko tulosta tulkita niin, että vuokra-asujat ovat heränneet osakesäästäjiksi?

PTT:n raportista vastaava ekonomisti Lauri Vuori ei uskaltaisi vielä sanoa niin. Muissa omaisuusluokissa ei näy käännettä vuokra-asujien varallisuuden kasvussa. Lisäksi Tilastokeskuksen mediaaniluvut koskevat vain niiden varallisuutta, joilla on sijoitusvarallisuutta. Luvur eivät ota huomioon sitä, miten suurella osalla omistusasujista ja vuokra-asujista ei ole sijoitusvarallisuutta lainkaan.

”Aika varovaisesti lähtisin tulkitsemaan, että pörssisijoittamisen suosio olisi kasvanut vuokra-asujilla”, Vuori sanoo.

Vuokralaiset ry:n Viita uskoo suomalaisten olevan oppimassa sen, että varallisuutta voi kerryttää muillakin tavoilla kuin omistusasuntoa maksamalla.

”Pankit ovat paikoin tehneet hyvääkin työtä kertoessaan, että on muitakin vaihtoehtoja.”

Myös vuokralla asuva Päivi Wilen on miettinyt asiaa. Vuokra-asuminen on antanut hänelle vapautta, mutta pitäisikö sen lisäksi olla säästöjä? Wilenillä ei ole perhettä.

”Jos ajatellaan perinteisesti rahallista säästämistä, niin keski-ikäisenä ihmisenä joutuu pohtimaan, että eläkkeelle pitää jotain sukanvarteen säästää”, Wilen sanoo.

”Mutta säästämistä varmaan on sekin, että panostaa elämänlaatuun. Se on toisenlaista säästämistä, joka on minusta arvokkaampaa. Se on tässä ja nyt.”

Kumpi vaihtoehto sitten on parempi, oma asunto vai vuokraaminen? Se riippuu elämäntilanteesta, sanoo PTT:n ekonomisti Vuori.

Hän kuitenkin pohtii, miten omistusasuminen kerryttää hyötyjä ihmisen elämän eri vaiheissa. Ne, jotka pääsevät kiinni omistusasuntoon nuorina, kerryttävät varallisuuttaan velkaa maksaessaan. Eläkeikään mennessä monilla on velaton asunto. Se mahdollistaa pienet asumiskustannukset, kun tulot vähenevät eläkkeelle siirtyessä.

Oikeaan vaihtoehtoon liittyy silti aina monia seikkoja.

”Ei pidä demonisoida vuokra-asumista. Mutta elinkaarivarallisuuden kannalta omistusasuminen on varmasti pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavin vaihtoehto.”

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  2. 2

   10 vuotta sitten maailma menetti musiikillisen neron kun Miika Tenkula löytyi kotoaan kuolleena – Vain 34-vuotiaana kuolleen hevikitaristin elämä katkesi tragediaan, johon niin moni taiteilija on kaatunut

   Tilaajille
  3. 3

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  4. 4

   Espoolaislähiössä tapahtuu kummia: Kauaksi keskikaupungin vilinästä on syntynyt kivijalkakauppojen keskittymä

  5. 5

   Putkiremontti ilmaiseksi – Anna-Liisa Kuisman taloyhtiö sai omituisen hyvän tarjouksen, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

  6. 6

   Opettajat kapinoivat omaa järjestöään vastaan työajan muutoksista – ”Palkka laskee jopa 9 000 euroa vuodessa”

  7. 7

   Yksi parisuhteen perusharha voi johtaa pahoihin ristiriitoihin

  8. 8

   Palvelutalon työntekijä pakotti Alzheimeria sairastavan vanhuksen seksuaaliseen tekoon – Sai 60 päivän ehdollisen tuomion

  9. 9

   Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

  10. 10

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  2. 2

   Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

  3. 3

   Espooseen rakennettiin kauppakeskittymä, jonne ei pääse kävellen eikä polkupyörällä – Suojatie johtaa ojaan

  4. 4

   Kukaan ei tiedä, miksi tämä talo on suojeltu – Helsingin valtaväylien puristuksessa pakkohuutokaupataan 100-vuotiasta mökkiä

  5. 5

   Pariskunta luuli ostaneensa 500 neliön omakotitalon Helsingistä, todellinen huoneistoala olikin vain 360 neliötä – Hovioikeus pani pisteen erikoiselle riidalle

  6. 6

   Opettajat kapinoivat omaa järjestöään vastaan työajan muutoksista – ”Palkka laskee jopa 9 000 euroa vuodessa”

  7. 7

   Selvitys paljasti lohduttoman tilanteen: Tuhansien talojen jätevedet valuvat suoraan luontoon Helsingin seudulla

  8. 8

   Monet pojat harrastavat huonoa seksiä, koska eivät kuuntele tyttöjä, sanoo kehutun seksioppaan tehnyt kirjailija

  9. 9

   Suomalaisyhtiö lähti kokeilemaan näkemäänsä markkinarakoa – Amerikkalaiset sijoittajat antoivat 175 miljoonaa euroa

  10. 10

   Sadattuhannet suomalaiset kärsivät pakon­omaisen virtsaamisen tarpeesta, ja ihminen voi myös ehdollistaa itsensä pissahätään – Apu saattaa löytyä elin­tapojen muutoksesta

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Karski moottoripyörämies lähestyi minua parkkipaikalla eikä jättänyt perääntymiselle tilaa – hetken päästä seisoimme vaiti ja näin, millainen voima piilee eläimessä

  2. 2

   Sofia Pahtela aloitti työt bussikuskina maanantaina ja nousi heti ilmiöksi – Selitys on yksinkertainen

  3. 3

   Lauri Markkasesta voi tulla kaikkien aikojen suomalais­urheilija – HS:n erikois­artikkeli näyttää, mikä tekee nuoresta kori­palloilijasta niin poikkeuksellisen

  4. 4

   Ostaja löi sokkona pöytään voittavan tarjouksen Kivihaan 100-vuotiaasta puutalosta – Kohta alkoi kaduttaa

  5. 5

   ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

   Tilaajille
  6. 6

   Teemu ja Sirpa Selänne kohahduttivat ystävyyssäännöllä ja paljastivat erikoisen ilmiön – miehen ja naisen välinen ystävyys ei ole aivan yksinkertaista, kertoi tuhat lukijaa

   Tilaajille
  7. 7

   Oli huippulukio, oli harrastukset, oli liikaa intoa ja liian vähän aikaa – Ja niin Elena Shemyakin mieli hajosi

   Tilaajille
  8. 8

   ”Koen elämäni menneen hukkaan” – Lasten saamista katuvat naiset piilottavat ajatuksensa jopa puolisoiltaan

  9. 9

   Punnerrustesti ennustaa sydänterveyttä – yksinkertaisen testin voi tehdä missä ja koska vain

  10. 10

   Keskellä espoolaista lähiötä on valtava kivilinna, johon kuuluu 200 metriä omaa uimarantaa

  11. Näytä lisää
  Uusimmat