MAINOS:

Kesätarjous! HS Digi 5,95€/kk vain tänään. Tilaa nyt! Aikaa tehdä tilaus:

Talous

EKP:n Mario Draghin yksi sana heiluttaa maailman markkinoita ja suomalaisen asuntolainan hintaa – Miten mystiset korkopäätökset syntyvät?

Harvojen ihmisten sanoja kuunnellaan yhtä tarkasti kuin Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin lausahduksia. Jokaisen suomalaisen elämään vaikuttavat päätökset syntyvät satojen asiantuntijoiden valmistelutyön tuloksena.

Jälleen tänään keskiviikkona Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Mario Draghi istahtaa pankin pääkonttorin lehdistöhuoneen puhujakorokkeelle Frankfurtissa.

Salamavalot räiskyvät, ja tapansa mukaan Draghi ehkä yskäisee kuivasti. Sitten hän alkaa lukea puhettaan katse tiukasti paperissa.

Lähes varmasti puheeseen kuuluu seuraavanlainen kohta: ”Rahapoliittiset päätökset tehtiin sen varmistamiseksi, että inflaatio pysyy polulla kohti tasoa, joka on lähellä mutta alle kahden prosentin keskipitkällä aikavälillä.”

Tämä sanalitania kuullaan melkein jokaisessa kuuden viikon välein pidettävässä tiedotustilaisuudessa vähintään kerran, sillä inflaatiotavoite on ainut pätevä peruste keskuspankin päätöksille liikutella korkoja tai tehdä muita operaatioita markkinoiden ohjailemiseksi.

Draghin puhe on uuvuttava, pitkästyttävä, toisteinen.

Ja kuitenkin sillä, mitä Draghi papattaa, on vaikutuksia melkein jokaisen suomalaisen elämään. EKP:n päätökset talletuskoron ja ohjauskoron tasosta vaikuttavat suoraan pankkien välisiin lainakorkoihin, joita kutsutaan euriboreiksi.

Melkein jokaisen suomalaisen asuntovelallisen ja monen yrityksen laina on sidottu johonkin euriborkorkoon.Välillisesti korkotaso vaikuttaa paljon muuhunkin. Kun korkotaso on matala eli laina on halpaa, moni päätyy ostamaan asunnon. Tämä nostaa niiden hintoja ainakin isoissa kaupungeissa. Asuntojen hintojen nousu puolestaan saa ihmiset tuntemaan itsensä varakkaammiksi, minkä vuoksi he ehkä kuluttavatkin enemmän.

Se taas luo kauppoihin ja palveluihin työpaikkoja.

 

Koron nostoja ei ole nähty sitten vuoden 2011.

Kun asuntokauppa ja vähittäiskauppa käy, rakennusyritykset innostuvat rakentamaan asuntoja ja kauppakeskuksia. Sekin tarkoittaa lisää työpaikkoja. Myös muut yritykset innostuvat kasvattamaan tuotantoa, kun raha on halpaa ja kysyntä kasvaa. Sitten niihinkin tarvitaan lisää työntekijöitä.

Matalat korot nostavat myös osakekursseja.

Talous lähtee kasvuun ja hinnat nousuun, ennen pitkää ehkä liiankin voimakkaasti. Sitten on taas aika kiristää korkoja.

Sellaista aikaa ei tosin ole nähty sitten vuoden 2011.

Miten nuo melkein kaikkia koskevat korkopäätökset tai virallisesti rahapoliittiset päätökset oikein todellisuudessa syntyvät? Draghi ei varmaankaan vedä niitä hatustaan.

Suomellakin on päätöksiin sanansa sanottavana. Suomen Pankin näkemys päätettiin viime viikolla pankin toimistotalossa Kruununhaassa.

Perjantaina 5. huhtikuuta kello 11 rakennuksen neljännessä kerroksessa on alkamassa rahapolitiikan arviointiryhmän kokous.

Rahapolitiikka- ja tutkimusosaston kokoushuoneessa pankin johtokunnan neuvonantaja Jarmo Kontulainen yrittää saada tietokoneen kuvaa näkyviin valkokankaalle.

”Jo aamulla kävimme ekonomistien kanssa läpi talousnäkymiä. He ovat laatineet niistä raportin, jota käsittelemme. Myös markkinoiden kehityksestä on tehty raportti. Minä olen valmistellut kokousta varten yhteenvedon tärkeimmistä rahapolitiikkaan vaikuttavista seikoista”, Kontulainen sanoo.


Kokouksen osanottajilla on tiedossaan EKP:n neuvoston seuraavan kokouksen asialistalla olevat esitykset ja niihin liittyvät taustamuistiot. Ne ovat kannanmuodostuksen pohjana.

Esityksiä ei lopulta saada näkymään valkokankaalle, vaan osallistujat hakevat paperit työhuoneistaan tai seuraavat niitä omilta tietokoneiltaan.

 

Kahdessa kohdassa suomalaisten panos on ollut Liikasen mukaan merkittävä.

Oikeasti rahapoliittisten päätösten valmistelutyö on jatkuvaa. EKP:n rahapolitiikkaa ja markkinaoperaatioita käsittelevät komiteat ja niiden alatyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti Frankfurtissa, ja niissä on edustus kaikista kansallisista keskuspankeista.

Komiteoissa sovitellaan näkemyksiä ja testataan uusia ideoita, jotka ovat olleet kysyttyjä vuoden 2008 kriisin jälkeen. Perinteisen korkopolitiikan lisäksi keskuspankki on turvautunut toistuvasti poikkeuksellisiin pankkien rahoitusoperaatioihin ja arvopapereiden osto-ohjelmiin.


Ainakin kahdessa kohdassa suomalaisten panos on ollut viime kesänä eläkkeelle jääneen pääjohtajan Erkki Liikasen mukaan merkittävä.

Syksyllä 2008 Lehman Brothersin vararikon jälkeen pankkien välinen luottamus oli niin heikkoa, että euriborkorot eivät noudattaneetkaan keskuspankin ohjauskorkoa.

Markkinaoperaatioiden komiteassa tuolloin istuneella, nykyisellä Suomen Pankin johtokunnan jäsenellä Tuomas Välimäellä oli Liikasen mukaan merkittävä osa siinä, että pankki muutti heti finanssikriisin jälkeen tapaa jakaa pankeille rahoitusta.

Ennen niin sanotut likviditeettioperaatiot tehtiin huutokaupalla ja rahaa jaettiin määrä, jolla korko asettui keskuspankin toivomalle tasolle. Syksyllä 2008 rahaa alettiin jakaa niin paljon kuin pankit halusivat ja korko oli määrätty ennalta. Välimäki oli tutkinut aihetta väitöskirjassaan.

Suomen Pankin ehdotuksesta kriisimaiden velkakirjojen ostoja myös jaksotettiin niin, että lisäostoja tehtiin vasta kun sopeutusohjelman ehdot oli täytetty.

Suomen Pankki oli myös ensimmäisten joukossa vaatimassa korkojen nopeaa alentamista heti finanssikriisin alussa. Se oli Kontulaisen mukaan ainut kerta, kun perjantaina tehtyä esitystä muutettiin jo maanantaina. Lehman Brothersin kaatuminen viikonloppuna muutti tilannetta niin järisyttävästi.

 

Pääjohtaja edustaa EKP:n neuvostossa vain itseään, ei Suomen Pankkia.

Kontulainen ja muutama muu asiantuntija esittelivät rahapolitiikkaryhmän esityksen pääjohtaja Olli Rehnille ja muulle johtokunnalle tiistaiaamuna. Heti kokouksen jälkeen Rehn ja häntä avustava Tuomas Välimäki lensivät Frankfurtiin EKP:n neuvoston kokoukseen.

Asiantuntijoiden työ ei kuitenkaan sido pääjohtajaa, vaan sääntöjen mukaan hän edustaa EKP:n neuvostossa vain itseään.

”Meidän tehtävämme on tarjota hänelle argumentteja, joilla hän voi perustella näkemyksiään”, Kontulainen sanoo.


Kontulaisen mukaan Suomen Pankin pitkä linja on ollut koko finanssikriisin ajan niin sanottujen poikkeuksellisten toimien tukeminen. Esimerkiksi Saksan keskuspankki on usein suhtautunut niihin kriittisesti.

Liikasen mukaan Suomen Pankin asiantuntijoiden tekemällä työllä on iso merkitys.

”Kyllä minun vaikutusvaltaani neuvoston kokouksissa vaikutti se, että esityksen taustalla oli fiksuja, perusteltuja näkemyksiä. Pienelläkin maalla voi olla valtaa, jos muut voivat luottaa siihen, että se ei aja siellä omaa asiaansa vaan koko euroalueen etua.”

Kaikki huipentuu EKP:n neuvoston kaksipäiväiseen kokoukseen Frankfurtissa, jossa euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajista ja EKP:n johtokunnasta muodostuva neuvosto tekee päätöksensä.

Neuvosto saattaa olla koolla juuri nyt, kun luet tätä artikkelia.

Kokous alkoi jo tiistaina. Ensimmäisenä päivänä pidetään yleensä seminaaria ja pääjohtajat syövät illallisen.

Koko ajan puhutaan itse asiasta: mihin EU:n ja maailman talous on menossa, miten hinnat ja markkinat kehittyvät ja miten keskuspankin pitäisi tilannetta pyrkiä ohjaamaan?

 

”Tärkeää on, missä kohdassa keskusteluun osallistuu.”

Liikanen istui EKP:n päättävissä pöydissä koko runsas kymmenen vuotta sitten alkaneen finanssikriisin ajan. Tuolloin kokouksissa tehtiin toistuvasti kiistanalaisia päätöksiä perinteisen korkopolitiikan ylittävistä toimista, kuten arvopapereiden osto-ohjelmista ja pankkien pitkäaikaisista lainaoperaatioista.

Perinpohjaisesta valmistelusta huolimatta kokouksessa käytävä keskustelu on Liikasen mukaan aitoa ja todella vaikuttaa siihen, mitä kokouksista lopulta tulee ulos.

”Kaikki käyttävät puheenvuoroja. Keskustelussa kannattaa muistaa, että lopputulos on tärkein. Tärkeää on myös, missä kohdassa keskusteluun osallistuu. Alkuvaiheessa voi vaikuttaa keskustelun suuntaan, loppuvaiheessa päätöksen lopulliseen muotoiluun.”

Pääjohtaja Draghin rooli on keskeinen.

”Hän ei aina avaa keskustelua, jotta jättää muille tilaa, mutta sitten kun päätöstä muotoillaan, hänellä on tärkeä rooli. Sitä muotoilua haetaan niin kauan, että hänellä on sen kanssa mukava olla.”

Tärkeä osa kokousta on vielä sen pohtiminen, mitä kysymyksiä iltapäivän lehdistötilaisuudessa on odotettavissa.

”Draghihan on siinä erityisessä asemassa, että hän joutuu siihen lehdistön eteen niihin vastaamaan”, Liikanen sanoo.

Sanavalinnat todella ovat olennaisia. Pääjohtajan sanomisia tulkitaan suurennuslasin kanssa, ja ne heiluttelevat koko maailman arvopaperimarkkinoita.

Yksi Draghin lausahdus on jo kirjattu taloushistoriaan. Heinäkuussa 2012, kun epäluottamus Ranskan ja Italian taloutta kohtaan uhkasi koko eurojärjestelmää ja markkinat olivat jälleen sekasortoisessa tilassa, Draghi piti Lontoossa järjestettävässä seminaarissa puheen.

Siinä hän sanoi, että EKP tekisi mandaattinsa puitteissa kaiken tarvittavan euron säilyttämiseksi: ”Ja uskokaa minua, se tulee riittämään!”

Videokatkelma puheesta löytyy tämän linkin takaa.

Draghin jo kuuluisaksi tullut whatever it takes -lausahdus palautti luottamuksen markkinoille. Se johti syyskuussa 2012 EKP:n päätökseen ostaa tarvittaessa kriisimaiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta tietyin ehdoin. Näin EKP käytännössä takasi kriisimaiden valtioiden rahoituksen.

Liikanen kertoo, että noin viikko ennen puhetta Draghi soitti Liikaselle ja pohdiskeli, miten pitkälle keskuspankin pitäisi mennä tilanteen rauhoittamiseksi.

”Muistan sen hyvin, oli hyvin kuuma päivä. Varmaan hän soitti muillekin. Mario kuuntelee ihmisiä, jotka haluavat vaikuttaa rakentavasti. Ja sitten hän tekee päätöksen kuitenkin itsenäisesti. Molempia puolia tarvitaan.”

Liikasen mukaan puheen sisällöstä hän ei kuitenkaan tiennyt etukäteen.

”Sen jälkeen tehtyjen toimenpiteiden muotoiluun osallistuimme aktiivisesti myös Suomen Pankista käsin”, hän sanoo.

Nyt tilanne on euroalueella rauhallinen mutta silti hyvin erikoinen. EKP kertoi kuukausi sitten jälleen uudesta pitkäaikaisesta pankkien rahoitusoperaatiosta, lyhyet korot ovat yhä tukevasti miinuksen puolella ja euroalueen talouskasvu on jälleen hidastumassa.

Keskuspankki ei siis ehtinyt nostaa taloussuhdanteen huipulla korkoja lainkaan poikkeuksellisen matalalta tasolta ennen seuraavaa laskusuhdannetta. Se tarkoittaa, että mahdollisen uuden taantuman koittaessa rahapoliittista elvytysvaraa on entistä vähemmän.

 

Ekonomistien veikkauksissa vahvin seuraajaehdokas on ollut Erkki Liikanen.

On siis mielenkiintoista nähdä, mitä Draghi jälleen tänään tiedotustilaisuudessa papereistaan lukee.

Kovin monta kertaa hän ei tiedotustilaisuutta enää isännöi, sillä vuoden lopussa Draghin kausi pääjohtajana päättyy.

Seuraaja valitaan todennäköisesti kesällä europarlamentin vaalien jälkeen osana EU:n suurta johtajien nimityspakettia.

Ekonomistien veikkauksissa vahvin seuraajaehdokas on ollut Erkki Liikanen. Liikanen itse ei halua ottaa spekulaatioihin tässä vaiheessa mitään kantaa.

Uusille ideoille voi pian taas olla kysyntää. Mutta sen verran voi melko varmasti sanoa, ettei asuntolainan maksajan tarvitse ainakaan muutamaan vuoteen murehtia korkojen noususta.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Konepajan Bruno ei maksanut vuokraansa ja sai häädön, nyt omistajat haukkuvat Bruce Oreckin

  2. 2

   Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

  3. 3

   Poliisit tutkivat tunteja kuolleen vauvan tapausta New Yorkissa, ensi­hoitajat totesivat lapsen jo kuolleeksi – vasta oikeus­lääkäri tajusi, että kyseessä oli nukke

  4. 4

   Mitään ei saa enää sanoa, hokevat taiteilijat ja konservatiivi­poliitikot – Onko totta, että sanan­vapautta rajoitetaan poliittisen korrektiuden nimissä?

  5. 5

   Lasta ei voi kasvattaa menestyjäksi: Tutkimusten mukaan tulo­erot selittyvät suurelta osin geeneillä

   Tilaajille
  6. 6

   Koulukiusatusta kympin tytöstä tuli professori, joka puolustaa työläisiä: ”Mitä alempana hierarkiassa olet, sen enemmän epäillään lusmuilusta”

   Tilaajille
  7. 7

   Väestöliitto jakoi ihmiset kahteen tyyppiin sen mukaan, kuinka he käyttäytyvät parisuhteessa – Testaa, kumpaan ryhmään kuulut

  8. 8

   Onko uusi teknokupla totta? Sijoittajille luvataan vain tappioita, silti osakkeet menevät kuin kuumille kiville

  9. 9

   Asiantuntijat: Kaapo Kakosta tulee jääkiekon globaali supertähti

  10. 10

   Kun sinkkuystävät kerta toisensa jälkeen pettyivät deitti­sovelluksiin, Virve Rissanen päätti toimia – Syntyi ”paritus­rinki”, kymmeniä treffejä ja ainakin yksi umpi­rakastunut pari

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

  2. 2

   Maailman parhaaksi valittua suomalaista tv-sarjaa on pidetty kommunistien propagandana ja suuruudenhulluuden huipentumana

   Tilaajille
  3. 3

   Väestöliitto jakoi ihmiset kahteen tyyppiin sen mukaan, kuinka he käyttäytyvät parisuhteessa – Testaa, kumpaan ryhmään kuulut

  4. 4

   Katajanokalla on niin erityislaatuinen 355-neliöinen jugendasunto, ettei sen arvoa voi mitata rahassa

  5. 5

   Poliisit tutkivat tunteja kuolleen vauvan tapausta New Yorkissa, ensi­hoitajat totesivat lapsen jo kuolleeksi – vasta oikeus­lääkäri tajusi, että kyseessä oli nukke

  6. 6

   Suomalaisten keskipalkka kahdeksanneksi korkein Euroopassa, listaus näyttää 32:n maan palkkaerot

  7. 7

   Toistakymmentä ihmistä jahtasi epäiltyä kissavarasta Vallilassa keskellä yötä – 21-vuotias Boris-kissa löytyi punavuorelaisesta galleriasta

  8. 8

   Omakotitalon saa pääkaupunkiseudulla jopa alle 100 000 eurolla – tällainen on halvimpien talojen kunto

  9. 9

   Kieli viestii voinnistasi: Nämä merkit kielessä kertovat stressistä, puutos­tiloista tai jopa suolisto­sairaudesta

   Tilaajille
  10. 10

   Taapero, parisuhde kriisissä ja rakennus­työmaa – Kun kuukautiset olivat myöhässä, kolmen lapsen äidillä oli edessään kipeä ratkaisu

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mummotunnelissa pariudutaan perinteisellä tyylillä

   Tilaajille
  2. 2

   Psykologi Pertti Hakkarainen on kohdannut satoja raiskaajia ja sanoo, että monilla on heistä väärä käsitys – Siksi uhri ei voi tunnistaa tekijää etukäteen

   Tilaajille
  3. 3

   JVG:n jättihitti näkyy yhä somepäivityksissä, vaikka sen sanoitus on vuosien ajan ymmärretty väärin – VilleGalle paljastaa salaisuuden Häissä-kappaleen menestyksen taustalta

   Tilaajille
  4. 4

   Tokmanni myy juhannustorttua, joka näyttää aivan runebergintortulta – soitimme, ja sitten paljastui jotain vielä järkyttävämpää

  5. 5

   1950-luvulla keksittiin poltto­moottori, joka olisi voinut leikata suuren osan autojen päästöistä, mutta sitä ei koskaan otettu laajasti käyttöön

   Tilaajille
  6. 6

   Nike sijoitti urheilumuoti­kauppaansa realistisen näköisen nais­malli­nuken, ja vihan, ilkeilyn ja kommentoinnin määrä kasvoi käsittämättömäksi

  7. 7

   Ennennäkemätön romahdus yhdessä Suomen parhaista lukioista: 35 opiskelupaikkaa täyttämättä, sisään jopa 7,0:n keskiarvolla

  8. 8

   Onko toivo jo mennyt? HS:n erikoisartikkeli vie Amazoniaan, missä maailman keuhkot yskivät uhkaavasti

   Tilaajille
  9. 9

   MTV:n entinen päällikkö joutuu käräjille epäiltynä seksikumppaneiden salakuvaamisesta

  10. 10

   Tyhjenevä saksalais­kaupunki houkuttelee uusia asukkaita ilmaisella asumisella: Suomalainen pariskunta tarttui tarjoukseen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää