Talous

Finanssivalvonnalta poikkeuksellinen kanta: Lähi-Tapiolan uusi pääjohtaja ei ole pätevä tehtäväänsä

Lähi-Tapiolan hallintoneuvoston puheenjohtajan mukaan Juha Koponen on ”kompetentti”, kun hän ottaa tehtävät vastaan vuoden vaihteessa.

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola-ryhmän uudelta pääjohtajalta Juha Koposelta puuttuu riittävä vakuutusalan tuntemus tehtäviensä hoitamiseen, katsoo Finanssivalvonta (Fiva) heinäkuussa yhtiölle antamassaan ilmoituksessa.

Lähi-Tapiola on Suomen toiseksi suurin vahinkovakuuttaja ja neljänneksi suurin henkivakuu­tusyhtiö.

Finanssivalvonta ottaa vakuutusyhtiöiden johtajanimityksiin kantaa siksi, että yksi sen tehtävistä on turvata vakuutusten ottajien edut.

Huhtikuussa nimitetty pääjohtaja ei siis läpäissyt vakuutusvalvojan tekemää arviointia, joka koskee riittävää luotettavuutta, ammattitaitoa ja sopivuutta tehtävään. Kauppatieteiden maisteri Koposen, 53, on määrä aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa, kun nykyinen pääjohtaja Erkki Moisander jää eläkkeelle 66-vuotiaana.

Finanssivalvonnan hylkäävä lausunto ison vakuutuskonsernin pääjohtajavalinnassa on poikkeuksellinen.

Koponen on työskennellyt aiemmin muun muassa Veikkauksen toimitusjohtajana ja lääketukkuri Tamron konsernijohtajana.


Veikkauksen Koponen jätti 2016. Viimeksi hän on työskennellyt oman pintakäsittely- ja pinnoiteyrityksensä Build Care oy:n toimitusjohtajana.

Finanssivalvonta katsoo ilmoituksessaan, että ”Juha Koposelta puuttuu sellainen delegoidun asetuksen 2015/35 artiklan 273 edellyttämä vakuutustoiminnan tuntemus, jota kyseessä olevien tehtävien ja vastuiden asianmukainen hoitaminen edellyttäisi”.

Koponen on työskennellyt Lähi-Tapiolan pääkaupunkiseudun yhtiöiden hallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Valvojan mukaan alueellisen vakuutusyhtiön hallituksen jäsenyyttä ei kuitenkaan voida pitää nyt kyseessä oleviin tehtäviin riittävänä osoituksena vakuutustoiminnan tuntemuksesta.

Lähi-Tapiola on yrittänyt pätevöittää Koposta laatimalla hänelle koulutusohjelman ennen vuodenvaihteessa alkavaa pääjohtajan tehtävää.

Lähi-Tapiola lähetti Finanssivalvonnalle kevään aikana useita vakuutusyhtiön johdon luotettavuus- ja sopivuusselvityksiä sekä Koposelle tarkoitettuja koulutus- ja perehdyttämisohjelmia.

Ne eivät kuitenkaan vakuuttaneet Finanssivalvontaa. Se edellytti yhtiöiltä heinäkuussa selvitystä lisätoimenpiteistä, joiden avulla ”Finanssivalvonta voi varmistua siitä, että Juha Koposella on riittävä vakuutustoimialan osaaminen kyseessä olevien tehtävien hoitamiseksi ennen kuin hän aloittaa ao. tehtävissä”.

Lisäksi Finanssivalvonta edellytti, että yhtiöt arvioivat vahinko- ja henkivakuutusyhtiöidensä ”hallitusten kollektiivista osaamista”.

Finanssivalvoja katsoo ilmoituksessaan, että se ei voi saamiensa perehdytysohjelmien perusteella vakuuttua siitä, että Juha Koponen saavuttaisi niiden avulla riittävän vakuutustoiminnan tuntemuksen ”vaativaan tehtäväkokonaisuuteen”.

Fiva huomauttaa, että Lähi-Tapiola-ryhmällä on merkittävä markkina-asema ja se pyrkii uusiin strategisiin tavoitteisiin.

Lisäksi Finanssivalvonta nosti esiin kysymyksen, ehtiikö Lähi-Tapiola ylipäätään hankkia Koposelle riittävää kokemusta ennen pääjohtajan työn alkamista vuoden 2020 alussa.

”Kysymykseksi yhä jää, onko henkilölle perehdyttämisohjelman kautta ja tässä aikaikkunassa saavutettavissa riittävä osaaminen. Tähän vaikuttaa myös henkilön aloituspäivä, josta meillä ei ole uutta tietoa”, Finanssivalvonta kirjoitti yhtiön johdolle.

Finanssivalvonnan hylkäävä ilmoitus heinäkuussa ei tullut Lähi-Tapiolalle yllätyksenä. Finanssivalvonta oli varoittanut yhtiön ylintä johtoa jo keväällä ennen nimitystä ja siitä tiedottamista.

”Lähi-Tapiola ottaa tietoisen riskin nimittämällä 24.4. pääjohtajakseen henkilön, jolla ei ole riittävää osaamista ja kokemusta”, Finanssivalvonta kirjoitti 23. huhtikuuta sähköpostissaan yh­tiöryhmän hallintoneuvostojen puheenjohtajille ja lakiasiainjohtajalle.

Finanssivalvonta huomautti Koposen osaamisen puutteista heinäkuussa:


Lähi-Tapiolan henkivakuutus­yh­tiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Totti Salko yritti sähköpostissaan vakuuttaa Finanssivalvontaa Koposen pätevyydestä: ”Henkilö on erittäin kompetentti ja osaava ja tuntee hyvin vakuutusalaa ja omaa mielestäni jo nyt pääjohtajalta vaadittavan osaamisen”.

Tiistaina Salko sanoi HS:lle uskovansa edelleen, että Koponen on ”kompetentti”, kun hän ottaa tehtävät vastaan vuoden vaihteessa. ”Ei ole syytä epäillä, että hän ei aloittaisi tehtävässä”, Salko sanoi.

Koponen sanoi tiistaina HS:lle, että on Finanssivalvonnan normaalin tehtävän mukaista kiinnittää huomiota johdon vakuutusalan tuntemukseen. Hän kertoi käyvänsä läpi erittäin perusteellista koulutusohjelmaa, jotta myös pätevyysvaatimukset täyttyvät ennen pääjohtajatehtävän alkamista.

Salko tarjosi keväällä Finanssivalvonnalle tapaamista Juha Koposen kanssa, mutta valvojat eivät pitäneet sitä perusteltuna.

”Pohdimme henkilön tapaamista, mutta päädyimme siihen, ettei sille ole perusteita ko. tilanteessa ja ko. aikataululla, kun vakuutusosaaminen ja -kokemus ovat niin vähäisiä ja muodostuvat LähiTapiolan alueyhtiön lyhytaikaisesta hallitusjäsenyydestä”, Fivan vastuuvalvoja kirjoitti hallintoneuvoston puheenjohtajalle 23. huhtikuuta.

Finanssivalvonnan johto kirjoitti tapaavansa Koposen mieluusti sitten, kun yhtiö on laatinut hänelle ”timanttisen perehdytysohjelman.”

Lähi-Tapiolan vahinkovakuutusyhtiön ja henkivakuutusyh­tiön hallintoneuvostojen puheenjohtajat perustelivat Juha Koposen nimitystä vielä kolmisivuisessa kirjeessä.

”Hänellä on arvioitu olevan pääjohtajan tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus sekä sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus, jota pääjohtajan rooli LähiTapiola-ryhmän toiminnassa edellyttää”, hallintoneuvostojen puheenjohtajat Timo U. Korhonen ja Totti Salko kirjoittivat Koposesta tiistaina 23. huhtikuuta.

Puheenjohtajien mukaan pääjohtajalla ei ole vastaavia operatiivisia vastuita vakuutusyhtiöiden toiminnasta kuin vakuutusyhtiöiden toimitusjohtajilla.

Pääjohtaja tosin työskentelee toimitusjohtajien esimiehenä johtaessaan puhetta vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallituksissa. Nykyinen pääjohtaja Erkki Moisander on lisäksi eläkemiljardeja sijoittavan työeläkevakuutusyhtiön Elon eli entisen Eläke-Tapiolan hallituksen jäsen.

Finanssivalvonta ei heltynyt kirjeestä, vaan lisäsi vielä painetta seuraavana aamuna, keskiviikkona 24. huhtikuuta. Lähi-Tapiolan vastuuvalvoja lähetti yhtiön lakiasiainjohtajalle sähköpostin, jonka mukaan ”tilanne on tosiaan ikävän pulmallinen”.

”Perinteisen sopivuus- ja luotettavuusprosessin mukaan meidän ei olisi tarvinnut tässä kohtaa ottaa kantaa henkilön osaamiseen ja kokemukseen, mutta koska kyseessä oli näin merkittävä nimitys, ja koska henkilön vakuutus- ja finanssiosaaminen ja -kokemus koettiin ylintä johtoamme myöden puutteellisiksi, päätimme ’liputtaa’ tilanteen teille jo nyt ennen varsinaista nimittämistä ja mahdollista julkista ulostuloa”, Fiva kirjoitti.

Finanssivalvonta muistutti vielä viestin lopuksi, että ”huolemme on nyt teillä tiedossa ja te teette parhaaksi näkemänne päätöksen”.

Lähi-Tapiola-ryhmä teki päätöksen samana päivänä 24. huhtikuuta ja tiedotti Juha Koposen valinnasta pääjohtajaksi myöhemmin iltapäivällä.

Koposen on siis edelleen määrä aloittaa pääjohtajana vuodenvaihteessa.

Finanssivalvonnalla on kuitenkin lain mukaan oikeus estää nimitys, jos Koposelta sen mielestä puuttuu lain edellyttämä vakuutustoiminnan tuntemus. Tällöin Koponen ei voi aloittaa pääjohtajana ennen kuin valvoja näyttää vihreää valoa.

Lähi-Tapiolalla on nyt syksy aikaa vakuuttaa valvoja valitsemansa pääjohtajan pätevyydestä.

Fivan väen, Lähi-Tapiolan hallintoneuvostojen puheenjohtajien ja Lähi-Tapiolan lakiasiainjohtajan tapaaminen on määrä järjestää ensi maanantaina.

Fakta

Valvoja puuttunut johdon pätevyyteen


 Finanssivalvonta on tänä vuonna puuttunut aiempaa tiukemmin vakuutusyhtiöiden johdon pätevyysvaatimuksiin.

 Fiva julkaisi kesäkuussa historiallisen kannanoton, kun työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen jätti vakuutusmatemaatikon pois johtoryhmästään.

 Finanssivalvonta kiinnitti ”vakavaa huomiota” vakuutusmatemaatikon säilymiseen osana työeläkeyhtiöiden johdon päätöksentekoa, mutta Ilmarinen ei muuttanut päätöstään.

 Lähi-Tapiolan pääjohtajan osalta Finanssivalvonnalla on laki puolellaan, sillä se voi tarvittaessa estää nimityksen. Lähi-Tapiolalla on syksy aikaa vakuuttaa valvoja siitä, että sen uudella pääjohtajalla on riittävä vakuutusalan tuntemus.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää  HS:n kommentointien äänestäminen on muuttunut: nyt vain kirjautuneet käyttäjät voivat antaa kommentille hyvin argumentoitu -äänen.
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Miljonääri liittyi perus­suomalaisiin Jussi Halla-ahon perässä, ja nyt ”Tampereen Trump” ilmentää puolueen muutosta

  2. 2

   ”Pukki Pukki Pukki, sinä sinä sinä” – Teemu Pukki noussut Englannin jalka­pallon ykkös­puheen­aiheeksi, ikoninen britti­näyttelijäkin riehaantui

  3. 3

   Neljä vuotta sitten Vantaan Kivistö herätti innostusta: tuhansittain asuntoja ja Redin kokoinen kauppa­keskus – Vaan miten kävi?

   Tilaajille
  4. 4

   Käänne alkoi sala­kavalasti, ja nyt Stockmann on uppoamassa – Miten kriisin­ratkaisija Lauri Ratia aikoo pelastaa perinteisen tavara­talon?

   Tilaajille
  5. 5

   Historian suurin tutkimus­hanke tapahtuu napajään keskelle jäätyneessä laivassa

  6. 6

   Jeffrey Epsteinin menestyksen salaisuus oli pieni musta muisti­kirja – Seksi­rikos­skandaali paisuu yhä, ja se voi tahria kaksi presidenttiä

  7. 7

   Kersti Juva keksi suomen kieleen sanan örkki, ja nyt hän kertoo, miksi yksin­kertaistenkin sanojen kääntäminen englannista suomeen on usein moni­mutkaista

  8. 8

   HS:n jakelussa häiriöitä – lue päivän näköis­lehti ilmaiseksi täältä

  9. 9

   Juutalaisvainoista kertova elokuva järkytti festivaalikatsojia, kymmeniä ihmisiä käveli ulos kesken näytöksen

  10. 10

   Vantaalla on hautausmaa, jonka puutarhuri Heli Hyystinmäki ei ole nähnyt yhtään omaista 20 vuoteen

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Juutalaisvainoista kertova elokuva järkytti festivaalikatsojia, kymmeniä ihmisiä käveli ulos kesken näytöksen

  2. 2

   Ratsastajat ovat aiempaa isompia, ja moni talli on päätynyt asettamaan paino­rajoja: ”Aihe on monelle yli 40-vuotiaalle naiselle hirvittävän herkkä”

   Tilaajille
  3. 3

   Metsässä sammaloituvien betoni­rakennelmien mysteeri ratkesi Vantaalla HS:n lukijoiden avulla

  4. 4

   Käänne alkoi sala­kavalasti, ja nyt Stockmann on uppoamassa – Miten kriisin­ratkaisija Lauri Ratia aikoo pelastaa perinteisen tavara­talon?

   Tilaajille
  5. 5

   Venäläiskylään lentää koko ajan kärpäsiä tuntemattomasta syystä, epä­toivoiset asukkaat tekivät raadoista ”apua” -kyltin

  6. 6

   Jeffrey Epsteinin menestyksen salaisuus oli pieni musta muisti­kirja – Seksi­rikos­skandaali paisuu yhä, ja se voi tahria kaksi presidenttiä

  7. 7

   Neljä vuotta sitten Vantaan Kivistö herätti innostusta: tuhansittain asuntoja ja Redin kokoinen kauppa­keskus – Vaan miten kävi?

   Tilaajille
  8. 8

   Miljonääri liittyi perus­suomalaisiin Jussi Halla-ahon perässä, ja nyt ”Tampereen Trump” ilmentää puolueen muutosta

  9. 9

   Teemu Pukki rankaisi tällä kertaa Manchester Cityä ja nousi nimekkääseen joukkoon, Norwich kaatoi hallitsevan mestarin maalein 3–2

  10. 10

   Veikkauksen johtaja pyytää anteeksi vanhaa puhettaan, jonka taltiointi on kuohuttanut somessa: ”Nyt kun kahden vuoden jälkeen sitä katsoo, niin kyllä hävettää”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Teini-ikäinen kilpauimari hylättiin liian paljastavan uima­puvun vuoksi Yhdys­valloissa – käytti samaa asua kuin kaikki muutkin

  2. 2

   Sadattuhannet kodit uhkaavat menettää arvonsa – Suomeen on kehittynyt kahdet asunto­markkinat, ja asian­tuntijan mukaan enää kolme aluetta on turvassa

   Tilaajille
  3. 3

   15-vuotias Inka otti hatkat vuosi sitten, eikä häntä etsi enää kukaan – osa laitoksesta karanneista lapsista jää täysin heitteille

   Tilaajille
  4. 4

   Joukko suomalaisnaisia riisuuntui kameralle kertoakseen kehohäpeästä ja sen kukistamisesta – ”Olen yhä keskeneräinen, mutta sairaudesta olen päässyt”

   Tilaajille
  5. 5

   Seitsemän vuoden parisuhdekriisi on vanhentunut käsite: On olemassa toinen hetki, jolloin eroriski kasvaa selvästi

   Tilaajille
  6. 6

   Maailman parhaat luontokuvat valitaan taas kymmenientuhansien kuvien joukosta: HS näyttää 14 huippuotosta

  7. 7

   Elämme viheliäistä ja mitätöntä aikakautta, sanoo historioitsija Teemu Keskisarja – ”Hävettävää elää näin typerässä ajassa”

   Tilaajille
  8. 8

   Suoliston bakteerit määrittävät, miten ihminen voi, ja niitä ohjaa ravintomme – Suomalainen huippu­tutkija kertoo, millaista ruoka­valiota bakteerit janoavat

   Tilaajille
  9. 9

   Suomella on työhullu ulkoministeri, joka lähettää alaisille sähköpostia keskellä yötä ja joka puuhasi ensitöikseen yhden rauhansopimuksen

  10. 10

   Postin toimitusjohtajan ökypalkkaan löytyy selitys pienestä tuppukylästä, jossa kaikki lapset ovat keskimääräistä lahjakkaampia

  11. Näytä lisää