Talous |HS seuraa

Kilpailukyky­sopimukselle jatkoa vai ei? Päättäjät väänsivät kikystä Talouden­puolustuskurssilla, joka on nyt katsottavissa kokonaisuudessaan

Poliitikot pidättäytyivät suorista kannanotoista, kun Taloudenpuolustuskurssin puheenaiheeksi tulivat kiky-tunnit.

Puheenjohtajapaneeli alkaa

rac
Talouselämän vaikuttajilla ja päättäjillä on syvästi erilainen näkemys kilpailukykysopimuksen sisältämistä vuosittaisista työajan pidennyksistä kuin kansalaisilla keskimäärin.

Talouselämän vaikuttajat ja päättäjät kokoontuivat torstaina HS:n ja Aalto EE:n järjestämälle Taloudenpuolustuskurssille. Tapahtumassa järjestettiin äänestys, ja osanottajista 55,3 prosentin enemmistö kannatti jatkoa kilpailukykysopimuksen työ­ajanpidennyksille.

Taululle tulleet kannatuslukemat olivat tismalleen samat kuin yrittäjien keskuudessa laajemmin. HS:n torstaina julkistaman gallupin mukaan 55,3 prosenttia yrittäjistä kannatti kilpailukykysopimuksen jatkoa.

Samalla ero kansalaisiin keskimäärin on yli 20 prosenttiyksikköä, sillä kaikista HS:n kyselyyn vastaajista vuosittaisia työajan pidennyksiä kannatti vain 32,2 prosenttia.

Koko Taloudenpuolustuskurssin voit nyt katsoa videolta tämän jutun alusta.

Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella solmittu kilpailukykysopimus nosti vuosittaista työaikaa 24 tunnilla ilman, että palkka nousi. Tämä laski työtunnin keskimääräistä hintaa. Kiky-tuntien jatko on kiperä kysymys alkavalla työmarkkinakierroksella.

Kun torstain tapahtuma huipentui neljän suuren puolueen puheenjohtajan paneeliin, kilpailukykysopimuksen jatko sai poliitikoilta ristiriitaisen vastaanoton. Oppositiojohtajat kyllä olivat Suomen kustannuskilpailukyvystä huolissaan, mutta eivät suoraan kannattaneet sopimukselle jatkoa nykymuodossaan.

”Tuo kiky-sopimus, tiedämme hyvin sen syntyhistorian. Se oli aikansa tuote, jotta parannettiin kustannuskilpailukykyä”, kokoomuksen puheenjohtaja, edellisen hallituksen valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi paneelissa.

”Seuraavalla työmarkkinakierroksella on huolehdittava, että kustannuskilpailukykymme ei karkaa.”

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra linjasi keskustelussa, ettei kilpailukykysopimusta pitäisi jatkaa sellaisena kuin se solmittiin viime hallituskaudella.

Suomalaisen työn kustannuskilpailukyvystä etenkin suhteessa eurooppalaisiin kilpailijamaihin pitäisi huolehtia muilla keinoin.

”Esimerkiksi hallituksen pitäisi alentaa teollisuuden sähköveroa ja vähentää se EU:n minimitasolle”, Purra sanoi.


Hallituspuolueiden edustajista työministeri Timo Harakka (sd) totesi, että eliitti ja kansa suhtautuvat työajanpidennysten jatkoihin täysin eri tavoin.

Hänen mukaansa työmarkkinajärjestöt ovat hallitukselle yhteistyökumppani, mikä myös tarkoittaa, ettei hallitus puutu niiden välisiin työehtosopimusneuvotteluihin – etenkin, kun työmarkkinajärjestöjen edustajat ovat mukana pohtimassa, miten työllisyys saataisiin nousuun.

”Olisi aika epäkohteliasta mennä neuvomaan, minkälainen työehtosopimus heidän pitäisi tehdä.”

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) ei ottanut suoraan kantaa kilpailukykysopimuksen vaikutuksiin. Myös hän muistutti yhteistyön tarpeesta niin poliitikkojen ja työmarkkinajärjestöjenkin kanssa.

”Valitettavasti se [kilpailukykysopimus] myrkytti aika lailla sitä yhteistyön ilmapiiriä. Minusta se on kaikkein huonoin vaikutus, mitä sillä oli.”

Kiky-tuntien mahdollinen jatkaminen nivoutuu myös hallituksen tavoitteeseen nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin.

Työministeri Harakka lupasi hallitukselta ripeitä ja laajoja toimia työllisyyden nostamiseksi. Niistä ensimmäisiä kuultaneen ensi viikolla budjettiriihessä.

”Ensi viikon uutisia en tässä vaiheessa vielä kerro”, Harakka sanoi, mutta mainitsi esimerkiksi ulosoton olevan aivan selvä este työllistymiselle.

Lisäksi työministeri tarttui kansantaloustieteen professori Markus Jäntin HS:n haastattelussa tekemään ehdotukseen tutkijaryhmästä, joka saisi vapaat kädet työllistämiskeinojen etsimiseksi. Harakka lupasi kutsua tutkijat työhön, ja toivoi myös Jäntin osallistuvan siihen.

Harakka kutsuu tutkijaryhmän

Erimielisyyttä keskustelun aikana syntyi aktiivimallin vaikuttavuudesta ja kilpailukykysopimuksen jatkosta. Perussuomalaisten Purra palautti tempputyöllistämisen takaisin sanavarastoon.

Kansataloustieteen professori Markus Jäntti peräsi HS:n haastattelussa torstaina tutkijatyöryhmää pohtimaan työllistämiskeinoja Työministeri Harakka tarttui lupasi tarttua ehdotukseen, ja kutsui myös Jäntin mukaan. Roope Uusitalo ei suoralta kädeltä sanonut, osallistuisiko myös hän ryhmään, kun suoraa kutsua ei ollut esitetty.

Keskustelun seuranta päättyy.

Aktiivimallista kikyyn

Aktiivimallin jälkeen aiheeksi nousee kilpailukykysopimuksen ja sen työaikapidennysten jatko.

Paikallaolijoista 55,3 prosenttia jatkaisi kikyn 24 tunnin työajan pidennyksiä, kun taas HS:n gallupin vastaajista vain noin 32 prosenttia kannatti jatkoa.

Oppositiojohtajat ovat huolissaan kustannuskilpailukyvystä.

Kaupungeille lisää valtaa työllisyydestä

Taloustieteen professori Roope Uusitalo kommentoi työllistämistoimenpiteitä. Paljon sellaisia keinoja, että osan toimien vaikuttavuus on epäselvä, mutta joiden vaikutus julkiseen talouteen on negatiivinen.

Työministeriltä perättiin keinoja, jotka vahvistavat julkista taloutta.

”On aivan selvää, että ulosotto on työllistymisen este”, työministeri Harakka sanoi.

Harakka lupasi menestyksekästä kuntakokeilua, mikä tarkoittaisi kaupungeille lisää valtaa siihen, millä tavoin työllisyyttä hoidetaan.

Jos työttömyyskauteen tulee 15 prosentin lyhennys, se tarkoittaa äärimmäisen positiivista vaikutusta julkiseen talouteen, Harakka sanoi.

Oppositio kertoi suosikkikeinot

Petteri Orpo (kok) valitsisi työllistämiskeinoiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen, paikallisen sopimisen lisäämisen ja työllisyyttä edistävän perhevapaauudistuksen.

Hän kiitteli hallitusta orastavasta kiinnostuksesta näihin keinoihin.

Riikka Purra (ps) varoitti vaikeasti ennakoitavan politiikan seurauksista.

Palkkatuki puhuttaa

”Palkkatuki on työ­nan­ta­jal­le myön­net­tä­vä ta­lou­del­li­nen tuki, joka käy­te­tään työt­tö­män työn­ha­ki­jan palk­kaa­mi­seen. Tuki myön­ne­tään har­kin­nan­va­rai­ses­ti, ja sitä voi saa­da esi­mer­kik­si sil­loin, jos työn­ha­ki­ja on osa­työ­ky­kyi­nen tai hä­nel­lä on puut­tei­ta am­ma­til­li­ses­sa osaa­mi­ses­sa. Viime vuosina sitä on jäänyt aika paljon käyttämättä”, toimittaja Junkkari totesi juonnossaan.

Kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen mukaan kolmannelle sektorille kohdistetun palkkatuen vaikuttavuus sekä ansiotuloihin että työllisyyteen on pieni. Marko Junkkari kysyi työministeriltä, miksi tämä kohdistaisi palkkatukea edelleen kolmannelle sektorille.

Timo Harakka (sd) vastasi, että on selvää, että vaikuttavuus on heikkoa, koska palkkatuki on suunnattu kaikkein vaikeimmin työllistettäville.

Petteri Orpo (kok) pitää palkkatukea hyvänä työkaluna, mutta hänen mukaansa hallituksen huomio tulisi kiinnittää siihen, että Suomi on ennen muuta houkutteleva ympäristö yrittää ja työllistää.

Palkkatuen uudistuksessa pitäisi keskittyä kuuntelemaan yritysten palautetta, Orpo sanoi.

"Ripeitä ja laajoja toimia"

EK julkaisi tiistaina yrittäjäpaneelin, jonka mukaan 89 prosenttia pk-sektorin työnantajista epäilee, että Antti Rinteen (sd) hallitus ei onnistu työllisyystavoitteessaan.

Puheenjohtajien vastaukset sen sijaan noudattelevat hallitus-oppositio –jakolinjoja. Hallituspuolueet uskovat työllisyystavoitteen toteutumiseen, oppositio ei.

”Hallitus on avoin kaikille ajatuksille ja ideoille”, työministeri Harakka sanoo.

Tavoitteena on myös asenteellinen muutos, koska kansainvälinen talous ei anna vetoapua.

Harakka lupaa ripeitä ja laajoja toimia työllisyyden edistämiseksi. Ensimmäisiä kuultaneen jo ensi viikolla, Harakka povasi.

”Ensi viikon uutisia en tässä vaiheessa vielä kerro.”

Puheenjohtajapaneeli alkaa

Paikalla ovat oppositiosta kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra. Hallituspuolueista mukana ovat ympäristöministeri, vihreiden Krista Mikkonen ja Sdp:n työministeri Timo Harakka. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni peruutti tulonsa viime hetkellä. 

"Oppisopimuksellisia elementtejä palkkatukeen"

Kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd) uudistaisi palkkatukijärjestelmää. Nykyistä järjestelmää on kritisoitu byrokraattiseksi ja joustamattomaksi. Siirtymän palkkatuen avulla avoimille työmarkkinoille pitäisi olla nykyistä runsaampaa, Mäkinen katsoo.

Mäkinen peräsi palkkatukijärjestelmään oppisopimuksellisia elementtejä.

Palkkatuesta puhuttaneen myös pian alkavassa puheenjohtajatentissä.

Johtajuudesta ratkaisu työllisyyteen?

Kansanedustaja Jari Koskela (ps) tarttui esityksessään johtamisen ongelmiin ja sairauspoissaolojen merkittävän .

”Epäonnistunut esimiehen, johtajan tai strategian valinta johtaa ongelmiin.”

Työilmapiiriä ja motivaatiota pitäisi kohottaa, jotta sairauspoissaoloja saataisiin alas ja työllisyys ylös. Erityisesti tämä näkyisi hoiva-alalla, Koskela katsoo.

Kommentoijat totesivat, että johtajuus on tärkeä asia.

Monipolvisia vastauksia

Osatyökykyisten työllistämistä on pitänyt esillä myös työministeri Timo Harakka (sd), ja aihe kirvoittaa yritysedustajilta monipolvisia vastauksia: kaikki työ on arvokasta.

Sture Udd ei usko palkkatuen riittävän ratkaisuksi. Päivi Leiwo pitää osatyökykyisten työllistämiselle on olemassa hyvä arvopohja.

”Näen parannettavaa asenteissamme”, Keto-Huovinen sanoo kommenttien jälkeen.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää  HS:n kommentointien äänestäminen on muuttunut: nyt vain kirjautuneet käyttäjät voivat antaa kommentille hyvin argumentoitu -äänen.
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   EU-lähteet FT:lle: Boris Johnson lyyhistyi tuolissaan tajutessaan lounaan äärellä, miten ulalla hän oli Britannian neuvottelu­asemasta

  2. 2

   Verottaja tiedottaa: Joka kolmannen veroprosentti on liian pieni

  3. 3

   Suomalaistutkimus: Masennuslääke vaikuttaa ihmisen elämään arvaamattomammin kuin tähän asti on ymmärretty

   Tilaajille
  4. 4

   Isäpuoli tuomittiin 11 vuoden vankeuteen vakavasti sairaan tytön taposta Nurmi­järvellä

  5. 5

   Hallitus pyrkii helpottamaan pienituloisten tilannetta, mutta purevatko toimet? Näin tutkijat arvioivat

  6. 6

   Matemaatikkojen vaikea laskelma tuotti vihdoin kaivatun luvun 42

  7. 7

   Sata päivää ilman alkoholia, muusikko Emma Kemppainen päätti, mutta se ei jäänytkään siihen – Nyt alkoholista luopuvat nekin, joille se ei koskaan ollut ongelma

   Tilaajille
  8. 8

   Saudi-Arabia on käyttänyt miljardeja huippu­luokan ilma­torjuntaan, mutta silti se oli voimaton lennokki-iskun edessä – miten se on mahdollista?

  9. 9

   Kerrostalon rakennus­työt pysähtyivät keskellä Helsingin uutta merellistä kaupungin­osaa: ”Rahat ei liiku, niin ei sitten etene työtkään”

  10. 10

   Kolme sinistä miestä on kerännyt katsomoihin jo 35 miljoonaa ihmistä, nyt ryhmä vierailee ensi kertaa Suomessa – Miksi The Blue Man Group on niin suosittu?

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Matemaatikkojen vaikea laskelma tuotti vihdoin kaivatun luvun 42

  2. 2

   Tuore tutkimus: Rasvamaksa on käytännössä jo kansantauti, ja siitä kärsivän tulisi välttää alkoholia täysin

  3. 3

   R-kioski harkitsee lopettavansa matkakorttien lataamisen HSL:n palkkiopäätöksen takia

  4. 4

   Parisuhteet ovat muutoksessa, ja yhdessä asiassa astumme sata vuotta ajassa taakse­päin, sanovat asian­tuntijat – Näistä merkeistä tunnistat ”työ­pari­suhteen”

   Tilaajille
  5. 5

   Tämäkin jugend-kaunotar on Helsingin kaupungin vuokratalo: Helsingin valtuuston enemmistö ei heittäisi hyvätuloisia ulos puoli-ilmaisista asunnoista

  6. 6

   Sata päivää ilman alkoholia, muusikko Emma Kemppainen päätti, mutta se ei jäänytkään siihen – Nyt alkoholista luopuvat nekin, joille se ei koskaan ollut ongelma

   Tilaajille
  7. 7

   HS-analyysi: Tuoreen äidin julkinen ampuminen sai Ruotsin harkitsemaan Suomessa ongelmalliseksi havaittua todistamistapaa

  8. 8

   Verotus kiristyy, bensa kallistuu: HS:n laskurit kertovat, miten budjetti vaikuttaa kukkaroosi

  9. 9

   Kerrostalon rakennus­työt pysähtyivät keskellä Helsingin uutta merellistä kaupungin­osaa: ”Rahat ei liiku, niin ei sitten etene työtkään”

  10. 10

   Hyvätuloiset ystävättäreni asuvat kaupungin vuokra-asunnoissa puoli-ilmaiseksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Sadattuhannet kodit uhkaavat menettää arvonsa – Suomeen on kehittynyt kahdet asunto­markkinat, ja asian­tuntijan mukaan enää kolme aluetta on turvassa

   Tilaajille
  2. 2

   Teini-ikäinen kilpauimari hylättiin liian paljastavan uima­puvun vuoksi Yhdys­valloissa – käytti samaa asua kuin kaikki muutkin

  3. 3

   Joukko suomalaisnaisia riisuuntui kameralle kertoakseen kehohäpeästä ja sen kukistamisesta – ”Olen yhä keskeneräinen, mutta sairaudesta olen päässyt”

   Tilaajille
  4. 4

   Ihmisen ei kuulu olla väsynyt – Uni­lääkärin mukaan moni uneton tekee illalla saman virheen

   Tilaajille
  5. 5

   Miljonääri liittyi perus­suomalaisiin Jussi Halla-ahon perässä, ja nyt ”Tampereen Trump” ilmentää puolueen muutosta

  6. 6

   Suomalaiset saavat liian vähän folaattia, vaikka se saattaa torjua Alzheimerin tautia ja masennusta – Nämä ovat tärkeimmät folaatin lähteet

  7. 7

   Suoliston bakteerit määrittävät, miten ihminen voi, ja niitä ohjaa ravintomme – Suomalainen huippu­tutkija kertoo, millaista ruoka­valiota bakteerit janoavat

   Tilaajille
  8. 8

   Hyvätuloiset ystävättäreni asuvat kaupungin vuokra-asunnoissa puoli-ilmaiseksi

  9. 9

   Juutalaisvainoista kertova elokuva järkytti festivaalikatsojia, kymmeniä ihmisiä käveli ulos kesken näytöksen

  10. 10

   Neljä vuotta sitten Vantaan Kivistö herätti innostusta: tuhansittain asuntoja ja Redin kokoinen kauppa­keskus – Vaan miten kävi?

   Tilaajille
  11. Näytä lisää